Foto: Danish Saroee, Riksteatern,Workshop på Acrola Theatre i London. Syns på bilden gör Jonas Hassen Khemiri och Farnaz Arbabi som presenterar Riksteaterns bidrag, "Jag ringer mina bröder"

Riksteatern koordinerar EU-projektet Europe Now

Riksteatern är koordinator för Europe Now, ett två-årigt projekt, med samarbetsparter från Nederländerna, Storbritannien Tyskland, och Turkiet.

- Vi har utgått från en gemensam utmaning – att det är svårt att få fram bra historier på teaterscenen om det interkulturella Europa. Ett nyskrivet verk beställs i varje land och i Sverige är det Jonas Hassen Khemiri som står för det, berättar Rani Kasapi från Riksteatern.

Alla parter producerar en föreställning för sin egen budget, och EU-stödet används för att bekosta utbyte på en både konstnärlig och administrativ nivå. Syftet är både att få ett konstnärligt utbyte och att lära känna varandras strukturer för att hitta vägar till fortsatt samarbete.
- Projektet har faktiskt redan skapat ringar på vattnet genom att vi börjat samarbeta även kring annat som exempelvis ett gästspel från Istanbul. Vi tror att vi genom projektet kan bygga en struktur för fortsatt gästspelsverksamhet.

- Det har tagit ungefär tre år att arbeta upp kontakterna och sedan formulera den färdiga ansökan. Men det är kul att vara koordinator, även om det är en utmaning, både för att det ger en mer styrande roll och för att jag tror att vi lär oss ännu mer som organisation genom att ha en sådan roll, menar Rani.

Två möten har hittills hållits, senast i London där alla författare, regissörer, projektledare, chefer och dramaturger träffades för att arbeta med texterna.  När föreställningarna väl är klara så ska varje teater vara värd för minst en föreställning utöver sin egen.
- Att turnera utomlands är nytt för Riksteaterns del, vilket innebär kontakter skapas även mellan andra yrkesgrupper som tekniker och marknadsförare.

Verken översätts också till minst två andra språk så att de ska finnas tillgängliga för fler. Pjäserna ska förhoppningsvis bli verktyg för reflektion och diskussion om våra samhällen.
- Det känns som att vi har en gemensam vision om vad vi vill som gör att samarbetet fungerar bra. Det är fantastiskt roligt och alla parter går in med en ovanligt generös hållning. Vad gäller utmaningarna så trodde jag nog att de skulle vara fler. En handlar faktiskt om att få konstnärerna att inse att EU-projekt inte bara behöver vara något byråkratiskt, utan att det verkligen konkret kan handla om att skapa ett utbyte som kan ge en breddad arbetsmarknad för dem själva, konstaterar Rani.

Riksteaterns Europe Now var ett av de projekt som valdes ut för coachning av Intercult inom deras uppdrag åren 2008-2010 som europeiskt resurscentrum för interkulturell dialog. Övriga parter i projektet är Arcola Theatre i London, Ballhaus Naunynstrasse i Berlin, Talimhane Tiyatrosu i Istanbul och holländska RAST Theater. Projektet som pågår mellan 2011-2013 fick 200 000 euro i stöd som samarbetsprojekt från EU:s kulturprogram (programområde 1.2.1).  Jonas Hassen Khemiris nyskrivna verk produceras i samarbete med Malmö stadsteater och har premiär i januari 2013.

Läs mer

MER INFORMATON

Heli Hirsch
Handläggare, EU-frågor, Kulturkontakt Sverige
Telefon: 08 519 264 88
E-post: heli.hirsch@kulturradet.se

Header logo