Deltagare i CASCAS-projektet besöker Dans och Cirkushögskolan i februari 2011. Foto: Eos Karlsson/Subtopia.

Cirkus och gatukonst över gränserna

Subtopia i Botkyrka har nyligen avslutat projektet Cascas – Experiment Diversity with the Street Arts and Circus.
– Vår finska partner har redan skickat in en ansökan om en utveckling av projektet, så helt klart kommer det att leva vidare, tror Kiki Muukkonen, konstnärlig programchef på Subtopia.

Projektet som är två-årigt har fått 82 305 euro i stöd under det programområde som kallas samarbetsprojekt inom EU:s kulturprogram. Organisationer från fyra länder har deltagit, alla verksamma i det europeiska nätverket Circostrada för gatukonst och cirkus. Förutom Subtopia som också är koordinator för projektet, är det Finska Cirkusinformationscentret, brittiska Circus Development Agency och belgiska MiramirO.
– Syftet har varit att särskilt erbjuda personer inom vår bransch, som inte tidigare deltagit i europeiska utbyten, en möjlighet att lära sig mer om situationen för cirkus- och gatukonsten i de olika länderna och att få ett brett kontaktnät. Dessutom ville vi skapa en kunskapsöversikt över infrastrukturen på området i våra respektive länder, förklarar Kiki.

Cirkusverksamma från hela EU kunde ansöka om att delta i projektet. Intresset var stort och 32 personer valdes ut av fler än 250 sökande för att följa med på någon av de studieresor som gjordes till Belgien, Finland, Storbritannien och Sverige. I länderna besökte man branschorganisationer, myndigheter, scener och mötte verksamma artister.
– Resorna gav en bra översikt, men också unika tillfällen att bolla egna och andras erfarenheter med kollegor från hela Europa, enligt Kiki.

För varje land har en liten bok producerats som ger en översikt över kulturpolitiken och cirkuskonstens förutsättningar vad gäller frågor som utbildning, scener, festivaler och intresseorganisationer o.s.v. Viktiga aktörer på området i varje land finns också presenterade. En bok om hela projektet har nyligen blivit klar. Alla publikationer kan laddas ner på Cascas webbplats, (länk nedan).

Kiki Muukkonen tycker att det, utöver kunskap och kontakter, framför allt givit den egna organisationen kompetensutveckling vad gäller internationellt samarbete och ledning av EU-projekt, något som ibland också varit utmanande. Att verkligen få jobba ihop med sina europeiska kollegor med olika mötesvanor och kommunikationssätt har varit det roligaste.
– Dessutom verkar EU-stödet fungera som en sorts kvalitetsstämpel och projektet har helt klart gett de medverkande organisationerna ökad synlighet i europeiska sammanhang.

Projektet Cascas – Experiment Diversity with the Street Arts and Circus fick 82 305 euro i stöd för samarbetsprojekt (programområde 1.2.1) från EU:s kulturprogram. Koordinerade projektet gjorde Subtopia. Övriga medverkande organisationer var det Finska Cirkusinformationscentret, brittiska Circus Development Agency och belgiska MiramirO.

Läs mer

Header logo