Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Handbok för fristäder i Sverige

Denna webbplats är en handbok för svenska fristäder för förföljda författare och konstnärer. Den är även ett stöd för städer i Sverige som vill undersöka möjligheten att bli en fristad.

Uppdatering av handboken pågår.

De städer som har valt att ansluta sig till nätverket av svenska fristäder har i huvudsak det ekonomiska och praktiska ansvaret för sin gäst. Statens Kulturråd vill genom denna handbok underlätta städernas viktiga arbete och verka för att fler svenska städer blir fristäder för författare och andra konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

Handboken har sammanställts av Kulturrådet med hjälp av bland andra fristäder och fristadsförfattare i Sverige, SKL, ICORN och Svenska PEN.
Illustrationer: Petter Lawenius.

Header logo