Svenska fristäder

Det finns i dag ett femtontal fristäder i Sverige. ICORN har sexton svenska medlemmar, de flesta är städer men även ett par regioner är medlemmar. Av de sexton så tar fjorton emot fristadskonstnärer. Vissa fristäder har flera platser och tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden. 

Kontakt och information om de svenska fristäderna finns nedan.

Av säkerhetsskäl lämnar vi här inte ut namnen på de respektive gästförfattarna. Några författare har haft skyddad identitet medan andra har haft en offentlig profil under sin tid som fristadsförfattare. För mer information om tidigare gästförfattare hänvisar vi till ansvarig tjänsteman i respektive stad.

Uppdaterade kontaktuppgifter kan hämtas från: bongi.macdermott@kulturradet.se

Svenska fristäder


Göteborg


Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996 och har haft gästförfattare från följande länder:

 • Nigeria 1997-1998
 • Burma 2000-2001
 • Tjetjenien 2004-2005
 • Belarus 2006-2007
 • Georgien 2009-2010
 • Forna Sovjet 2011-2013
 • Palestina 2013-
 • Ny stipendiat inbjuden
 • Läs mer om fristad Göteborg

Stockholm

Stockholm blev fristad 1998 och har haft gästförfattare från följande länder:

 • Syrien 2000-2002
 • Iran 2002
 • Iran 2003-2004
 • Nigeria 2005
 • Syrien 2005-2007
 • Kina 2008-2009
 • Georgien 2010-2011
 • Etiopien 2012-2014
 • Irak 2015 -

  Läs mer om fristad Stockholm

Uppsala


Uppsala blev fristad 2008 och har haft gästförfattare från följande länder:

Malmö

Malmö blev fristad 2010 och har haft gästförfattare från följande länder:

 • Iran 2010-2012
 • Iran 2012-2014
 • Nigeria 2015 –

Malmö tar även emot gästmusiker:

Region Skåne

Skåne är medlem sedan 2010. Skåne har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågar gentemot sina kommuner.

Växjö

Växjö blev fristad 2012 och har haft gästförfattare från:

Sigtuna

Sigtuna blev fristad 2012 och har haft gästförfattare från följande länder:


Region Jönköping

Region Jönköping blev fristad 2013, och har sin första gästförfattare från:

Norrköping

 • Iran 2015 –

Skellefteå

 • Somalia 2015 -

Dalarnas landsting

 • Iran 2015 -

Gävle

 • Syrien 2016 -

Eskilstuna

 • Iran 2016 -

Karlstad

 • Afghanistan 2015 -

Linköping

 • Syrien 2016 -

Västra Götalandsregionen

Information uppdateras inom kort

Uddevalla

Information uppdateras inom kort

Header logo