Beviljade idrotts- och läsprojekt 2013

Läsloppets BK 

Haninge

Idrottsrörelsen och kulturen i Haninge satsar brett för att skapa varaktiga kontaktytor mellan idrottande barn och ungdomar samt deras nära vuxna. Syftet är att sprida läslusten till fler och ge dem bättre verktyg för att bli livslånga läsare.

Det planeras flera aktiviteter för idrottande mellanstadiebarn:
Kommunens bokbuss och bibliotekarier gör besök på olika idrottsanläggningar som ishallar, simhall, idrottshall, fotbollsplaner och ridhus.
Bokpåsar kommer att delas ut.
FIFA-turnering i kommunens kulturhus.
Bokcirklar med idrottstema för både barn och unga och även tillsammans med vuxna. 
Författarbesök som kan inspirera.

Projektet ska vara tillgängligt för alla på allas villkor och idrottsföreningar för funktionshindrade ungdomar bjuds särskilt in att vara med. Man väljer att inte använda begreppet förälder eller vårdnadshavare, utan vuxna i barnens närhet, då dagens familjer ser olika ut.

Arr: Haninge kommun (kulturavdelning), LSS-fritidsgården Jordbrogården, AC Jordbro, IFK Haninge, Bellatores korplag i fotboll, Haninge Anchors (Stockholm läns största ishockeyförening), Tungelsta ridklubb, Skutans gård och Haningebygdens ryttarförening.

Kontakt: Mats Granborg, Haninge kommun.
 

KLara, Färdiga –  läs!

Motala

Motala har som mål att få med tio av kommunens 60 idrottsföreningar. I vårens läsperiod deltog fyra föreningar och cirka 45 barn. I höst räknar man med att få med minst sex föreningar och 60 barn.

Efter ett inledande informationsmöte på biblioteket, får lagledarna diskutera med barnen och föräldrar vilken bok man vill läsa utifrån en framtagen lista. Under läsperioden arrangeras boksamtal med en skolbibliotekarie. Man får även träffa en författare eller göra studiebesök kopplat till bokens innehåll. 

Arr: Motala kommun, biblioteket i samarbete med SISU idrottsutbildarna i Motala och idrottsföreningar i Motala kommun. Läs mer

Kontakt: Lillemor Engholm Guy, Motala kommun.
 

Läsmatchen

Örebro län

I Örebro vill man utveckla nya metoder som uppmuntrar till läsning. De vill skapa nya verktyg som gör att ungdomar, framförallt pojkar vill läsa och diskutera böcker och koppla det till värderingar inom idrotten.

De arbetar med lokala, framförallt manliga idrottsstjärnor som förebilder för barn och unga. Prövar ny teknik i form av webb, sociala medier och appar för att inspirera ungdomarna att hitta nya vägar till läsning. Men även beprövade som bokkassar. Syftet med projektet är att höja status för litteratur, läsning och bibliotek hos unga idrottare, framförallt män och pojkar 12 år till 20 år.

Idrottsföreningarnas samarbete sker på Örebro länsbibliotek och de kommunala folkbiblioteken eller ute i idrottens naturliga miljöer men även på cuper och läger.

Arr: SISU Idrottsutbildarna Örebro, Örebro läns idrottsförbund, folkbiblioteken, länsbiblioteket i Örebro län samt idrottsföreningarna i länet.

Kontakt: Jacob Claesson, SISU Örebro

 

Läsligan

Skellefteå

Läsligan vill uppmuntra barn och unga till en aktiv livsstil och ett aktivt läsande. Projektgruppen har som mål att få fler unga idrottare att läsa texter som tar mer än fem minuter att läsa, få en positiv attityd till läsande och att öka besök och utlån på biblioteken.

En projektorganisation arbetar med att inspirera kommunens idrottsklubbar att delta i projektet. Genom att samarbeta med professionella kommunikatörer och lokaltidningen Norran vill de skapa uppmärksamhet långt utanför kommungränsen.

En viktig del av genomförandet sker under idrottslagens bortaresor. I bussen eller bilen kan föreningarna lyfta fram läsning som ett alternativ till film. Det ska också finnas boktrunkar med litteratur i olika format. Läsligan vill göra det är enkelt att välja att läsa och visa på de många världar som litteratur kan öppna.

Arr: Skellefteå kommun, biblioteken, tidningen Norran, Skellefteå AIK Hockey, Sunnanå SK, Soo Shim, Dixie PR samt länsbiblioteket i Västerbotten.

Kontakt: Mikke Ejrevi, Skellefteå kommun.

Läs mer om Läsligan.

 

Läsmuskler

Ulricehamn

Läsmuskler vill sprida läsglädje och medvetenhet bland barn, unga, föräldrar och idrottsledare hur viktigt det är att läsa.

Genom att skapa ett samarbete mellan idrottsledare och bibliotekspersonal vill man att barn och unga ska upptäcka och använda biblioteken mer. Genom projektet får också biblioteket nya metoder för läsfrämjande och uppsökande verksamhet.

Barnens läsvanor kartläggs före och efter projektet, för att se om de läser mer än i början. Läsmatchen vill göra läsningen social så att barn och unga känner sig delaktiga. Ett sätt kan vara att skriva sig till läsning. SMS-noveller skrivs av barnen under resor och de kommer sedan att läsas in. De får även ta del av noveller av professionella författare.

Hybridbibliotek kommer finnas på olika idrottsarenor och ett mobilt bibliotek i form av en husvagn. Den inreds av ungdomar och går på turné till idrottsevenemang. Bibliotekarierna fyller vagnen utifrån föreningarnas önskemål. Förutom böcker finns där ljudböcker, mp3-spelare, mediejukebox och surfplattor. Det ska vara lätt att ladda ner en bok. 

Arr: Ulricehamns kommun (projektledare, kulturstrateg, bibliotekspersonal), SISU Idrottsutbildarna Västergötland och kommunens idrottsklubbar (idrottsledare vid gymmet Viktmagasinet, UIricehamns IFK och Ulricehamns motorklubb m.fl.). Representanter från Kultur i Väst och Bibliotekshögskolan i Borås utgör en referensgrupp.

Kontakt: Victoria Klaiber, Ulricehamns kommun.

Se film från läsprojektet Läsmuskler

MÅL – en förstudie

Västerås

I Västerås vill man stå på stadig grund för sitt läsfrämjararbete inom idrottsrörelsen. Därför görs först en förstudie. Olika representanter från idrottsföreningar, stödenheter i skolan och folk- och skolbiblioteken ingår. Tillsammans ska de pröva olika aktiviteter för att stimulera ungdomar, 11–16 år, att läsa.

Aktiviteter som prövas är: att medverka på litteraturfestival, skapa idrottshörnor på biblioteken, erbjuda talböcker och personlig lästränare till de som behöver, bjuda in till föreläsningar, konferens, bokprat och läsecirklar och att delta kring böcker i sociala medier.

Projektet planerar även starta SM och EM i läsning, utarbeta handlingsplaner för skolbiblioteken, lista sportböcker, bygga upp en kunskapsbank tillsammans med studenter och forskare – och säkra projektets fortsättning.

Aktiviteterna följs upp och utvärderas tillsammans med idrottsföreningarna. En handbok som fungerar som rapport tas fram.

Arr: Västerås stad, Västerås stadsbibliotek, Västerås stads skolverksamhet (inklusive skolbibliotek, skoldatatek och skolidrottskonsulent), Västmanlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Skolidrottsföreningarna,
Västmanlands förening för specialpedagogik, Svensklärarföreningen, Skiljebo Sportklubb, Syrianska IF, IK Franke och Västerås innebandyförening.

Kontakt: Ann Ljungdahl, Västerås kommun.

Header logo