Beviljade idrotts- och läsprojekt hösten 2014

 

Ett läsande lag

Syftet med Ett läsande lag är att få fler idrottande ungdomar att läsa på sin fritid. Litteraturen kan på så sätt förstärka föreningarnas värdegrundsarbete och ge ungdomar, ledare och vårdnadshavare möjlighet till personlig utveckling. Huvudsaklig målgrupp är ungdomar som är ca 14 år gamla, en ålder då många av de som går till biblioteket slutar komma och därmed blir svåra att nå. Genom projektet Ett läsande lag ska en metod för ett långsiktigt samarbete mellan bibliotek idrott tas fram och presenteras i en metodbok.

Arr: Gnesta bibliotek, SISU Idrottsutbildarna Södermanland, kommunens fritidsenehet och idrottsföreningar i kommunen.
Kontakt: Hanna Ahlström, Gnesta kommun hanna.ahlstrom@gensta.se

 

Träna & Läs

På Gotland kommer ca 200 idrottande ungdomar i åldrarna 10–15 år att möta läsande förebilder och få nära tillgång till spännande medier och läsmiljöer i idrottsmiljön. Deltagande föreningar verkar både i stad och på landsbygd, medlemmarna kan ha annan etnisk bakgrund än svensk och många är pojkar.
En del av projektet sker under idrottslagens bortaresor.

I samarbete med färjebolaget Destination Gotland ska en läsmiljö inredas i en eller flera hytter dit barnen ska kunna dra sig undan för vila och läsning. Under turneringar och viktiga matcher på Gotland ska en bokbuss komma. Biblioteken på Gotland erbjuder boktrunkar och bokkorgar med spännande böcker, ljudböcker med cd-spelare och läsplattor för e-böcker tillidrottsevenemang, resor och träningslokaler.

Arr: SISU Idrottsutbildarna Gotland i samarbete med Gotlands Länsbibliotek, kommunbibliotek och bokbussen.
Kontakt: Cecilia Herdenstam cecilia.herdenstam@almedalsbiblioteket.se

 

Passa boken

Östersund fotbolls klubb har gjort sig känd för att använda kultur som medel för att stärka spelarna i deras idrottsliga prestationer och i deras roll som lagkamrater. Passa boken är ett projekt som bygger vidare på detta och använder sig av dessa manliga spelares status och förebilder för unga idrottare.
Spelarna i ÖFK blir läsande förebilder när är ut och besöker idrottsföreningar och talar om sitt läsande och skrivande. (De har tillsammans skrivit boken Min resa till ÖFK).

Målet är att nå ungdomar i 13–18-årsåldern, pojkarna och flickor, i Jämtlands län, som inte ser läsning som en naturlig del av sin vardag.
Fotbollsspelarna håller boksamtal med hjälp av biblioteket, som också bistår med boktips och biblioteksvisningar. SISU Idrottsutbildarna och biblioteken bygger med hjälp av ungdomar i olika idrottsföreningar upp bokbanker som via biblioteket lånas ut till matchresor och träningar.

Arr: Regional biblioteksverksamhet vid Östersunds bibliotek i samarbete med ÖFK och SISU Idrottsutbildarna.
Kontakt: Anna Ring, Östersunds kommun anna.ring@ostersund.se

 

Utan språk är du körd

Den primära målgruppen för seminariet Utan språk är du körd är idrottsledare, tränare och styrelseledamöter i idrottsföreningarnas styrelser i hela Södermanland. Men även andra som arbetar med läsning inom offentlig- och ideell sektor. Syftet med seminariet är att få idrotten att göra skillnad om dess ledare får verktyg att påverka och stimulera unga att läsa.

Efter seminariet är förhoppningen att idrottsklubbar beslutar sig för att idrottsklubbarna beslutar att idrott är viktigt, för barnets idrottsliga och sociala utveckling. Idrottsledarna kan då vara goda förebilder.

Arr: Sörmlandsidrotten tillsammans med Länsbildningsförbundet, Länsbiblioteket, ABF (alla Sörmland), Eskilstuna folkhögskola och IF Metall, Mälardalen.
Kontakt: Love Swartz, Sörmlandsidrotten love.swartz@sormland.rf.se

AreNA för läsning

25 idrottsföreningar på fem olika ställen i Västra Götaland är delaktiga i detta projekt. Genom att göra idrottsledare, tränare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som finns i barnens närhet blir läsande förebilder hoppas man öka intresset för litteratur och läsning.

Idrottsledare och lokala bibliotek samarbetar och ordnar inspirationskvällar och läsfrämjande aktiviteter av olika slag: högläsningsprojekt hos ridklubben, ljudbokslyssning på väg till match, boktips från läsande idrottare eller tränare osv. Före matcher kan en föreläsare bjudas in för att inspirera till läsning.

Arr: Kultur i Väst i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och lokala idrottsföreningar och bibliotek.
Kontakt: Eva Fred, Västra Götalandsregionen eva.fred@kulturivast.se

 

TeamReader – med laget mot nya mål

Med hjälp av aktiviteter kring väskor fyllda idrottsböcker ska barn och ungdomar(10–13 år) i tre stadsdelar i Västerås uppmuntras till läsning. Placering och innehåll ska växla och utvecklas.
TeamReader ska ha en projektledare från idrottsrörelsen anställd för att arbeta med projektet. Föräldrar och ledare/tränare ska utbildas till Personlig tränare, PT, i läsning.

På biblioteken ska idrottsböcker lyftas fram och det ska anordnas inspirations- och läseträffar med besök av idrottsprofiler och författaer. Projektet kommer att avslutas stort med utdelning av en ny bok för att inspirera till fortsatt läsning.

Arr: Västerås stadsbibliotek samt stadsdelsbiblioteken, Västmanlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och idrottsföreningar som medverkat i förstudien MÅL.
Kontakt: Maria Gustafsson, Västerås kommun maria.gustafsson@vasteras.se

 

Läsligan 

Läsligan är inne på sin andra etapp och kommer nu att utöka sin verksamhet och rikta sig mer till idrottande pojkar i invandrartäta områden. Man vill också förankra projektet hos vuxna för att få en varaktig förändring: tränare, vuxna aktiva, bibliotekarier och fritidsledare.

Mycket färre män (33%) än kvinnor (50%)söker sig i Skellefteå till högre utbildning. Därför vill Läsligan även rikta sig till en bred allmänhet. Skellefteå lämpar sig bra för projektet då det finns många föreningar och en lång sporttradition – men även traditionella industristadsvärderingar, att utbildning inte lönar sig, att arbeta bort.

Läsligan vill tillgängliggöra litteratuern och därmed sänka unga idrottares mentala och fysiska ”läströsklar”. Man vill också öka kompetensen om hur normer kring idrott och manlighet kan begränsa läsandet. Samt ge biblioteken kunskap om hur idrottsklubbarna arbetar med förväntningar och översätta dessa till läsning och böcker.

Arr: Skellefteå kommun tillsammans med Dixie PR, Länsbiblioteket Västerbotten, tidningen Norran, Skellefteå AIK Hockey, Sunnanå SK samt SISU Idrottsutbildarna.
Kontakt: Susanne Sinclair, Skellefteå kommun susanne.sinclair@skelleftea.se

 

Läsa Spelet 2.0

Med inspiration från andra projekt i landet så sätter Läsa Spelet 2.0 fokus på framtida trender inom idrotten och samhället samt barnkulturmaterial inom idrotten där värdegrundsfrågor är viktiga, t.ex. Wilda och Walter. De vill även sprida förståelse kring vikten av vila och återhämtning för att kunna utvecklas till idrottare, och hur läsning kan vara en sådan givande paus.

Blekinges idrottsföreningar blir bibliotekets förlängda arm kring läsglädje och dess betydelse. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg kommer löpande att göra läsvaneundersökningar. De kommer träffa barn, ledare och föräldrar och fråga vad de läser, hur och varför de inte läser. Barn och unga mellan 6–16 är målgrupp.

Arr: SISU Idrottsutbildarna Blekinge i samverkan med lokala bibliotek och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK).
Kontakt: Emelie Olsson SISU Idrottsutbildarna emelie.olsson@sisuidrottsutbildarna.se

 

Läsmatchen


Syftet med Läsmatchen är att långsiktigt utveckla insatser som höjer statusen för litteratur, läsning och bibliotek hos unga män och framförallt män och pojkar mellan 12 till 18 år. I denna andra fas av Läsmatchen ska de metoder, former och samarbeten som utarbetades 2013 förankars och vidareutvecklas.

En före detta elitidrottare är anställd som projektledare. Han använder lokala idrottsstjärnor, framförallt män, som förebilder och inspiratörer. Media har börjat uppmärksamma och följa projektet.
Målet är att nå 10 % (ca 40 föreningar) med läsfrämjande insatser. Öka samarbetet mellan samtliga länets region-, läns- och folkbibliotek samt knyta fem elitidrottare som förebilder till projektet.

Arr: SISU Idrottsutbildarna Örebro, Örebro läns idrottsförbund och region-, läns- och folkbiblioteken samt idrottsföreningarna i länet.
Kontakt: Kristin Stenman, SISU Idrottsutbildarna kristin.stenman@sisuorebro.se

Header logo