Möt Kulturrådet - Kulturradet
Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.


15-18 Augusti 2018, Stockholm

Young Movers festivalen
Festivalen är en nordisk mötesplats för unga dans- och cirkuskonstnärer från Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt för dans- och cirkuspedagoger, koreografer och övriga professionella som arbetar med barn och ungdomskultur. Young Movers arrangeras av kulturorganisationen UngScenKonst i samarbete med DOCH, Manegen, Danskonsulenterna i Stockholm Stad och Län (DIS), The Finnish Youth Circus Association och SIRKUNST i Norge. Lykke Pörtfors, Handläggare på Skapande skola kommer att medverka i FORUM som är den del av festivalen som riktar sig till vuxna professionella inom fältet.

Mer info på YoungMovers hemsida


16 augusti 2018, Edsbyn

Konstarter i pedagogiken – Art in Education 
Vår generaldirektör Staffan Forssell inviger konferensen tillsammans med Yoomi Renström, kommunalråd i Ovanåkers kommun, Jessica Hintze från Universitets- och högskolerådet - UHR och Cecilia Björklund Dahlgren från Institutet Dans i skolan.

Läs mer om konferensen här

Ladda ner programmet här


17 augusti 2018, Göteborg


Samtal: Hur kan kulturen växa med staden?

  • Datum & tid: Fredag 17 augusti klockan 13.00-14.00.
  • Plats: Göteborgs konstmuseum, Auditoriet, Götaplatsen.

Kulturen är utpekad som en strategiskt viktig fråga i flera av Göteborgs stads styrande program, men vilken plats kommer den att få i framtiden? Hur ser politiken på kulturens roll i samhällsbygget? Fram till 2035 ska staden öka med 150 000 invånare och 80 000 arbetstillfällen. Vad har de för visioner och hur ska det fungera i praktiken när Göteborg växer? Ett samtal mellan Ann-Sofie Hermansson (s) och Jonas Ransgård (m), kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. Samtalet öppnas av vår generaldirektör Staffan Forsell och moderator är Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska handelskammaren.

Läs mer här


6 september 2018, StOCKHOLM

Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken
Välkommen till en heldagskonferens, arrangerad av Kulturrådet och Konstnärsnämnden, med föreläsningar och samtal om konstnärlig frihet, kulturpolitikens roll och #metoo. Konferensen, som är kostnadsfri, vänder sig i första hand till chefer och andra verksamma inom kultur, kulturförvaltning, kulturpolitik och konstnärsorganisationer i hela landet.

Läs mer om konferensen här


27-30 september 2018, Göteborg

Bok och Bibliotek 2018
Vi är på plats med monter och arrangerar fyra storseminarier och ett seminarium med årets ALMA-pristagare, Jacqueline Woodson. Vårt monternummer är C02:01.

Mer information om programmet kommer när Bok och Bibliotek närmar sig - vi uppdaterar här på webben med mer information.

Läs mer på Bok och Biblioteks webbplats


16 oktober, Stockholm 

Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq – framgångsfaktorer och fallgropar
Vi arrangerar en konferens tillsammans med regeringens andra hbtq-strategiska myndigheter: Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen. Målet är att ge dig som ledare och strateg, tips, inspiration och kunskap för att utveckla din verksamhet. Nätverket Stolt scenkonst berättar om Queer scenkonst och Region Västerbotten presenterar resultaten av sitt treåriga projekt Hbtq och normkritisk kompetens.

Här hittar du fullständigt program och inbjudan.

Header logo