Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

14-19 oktober, Seoul

performing arts market in Seoul (pams)

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS i Seoul, 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Kulturrådet står för monter och kringarrangemang samt lägger grunderna för ett nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken.

Läs mer om PAMS här


18 oktober, Göteborg

Vad kostar en konstnär?

Seminarium om medverkans- och utställningsavtalet MU. Med bland andra Bongi MacDermott från Kulturrådet.

När: Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:30 till 15:30
Var: Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Läs mer om seminariet


28 oktober, Östersund

Nationella kulturmyndigheter kommer till Östersund

Vill du veta mer om vilka typer av statligt stöd som finns att söka för konst- och kultur? Den 28 oktober kan du träffa handläggare från flera kulturmyndigheter under Scenkonstdagarna på OSD/Folkets Hus i Östersund mellan 14.30 och 15.45. Region Jämtland Härjedalen Kultur medverkar till detta i samarbete med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket och Kulturbryggan samt tillsammans med Riksteatern. Från Kulturrådet medverkar Caroline von Hove, handläggare för scenkonst. Läs mer här.


1-2 november, Oslo

Arts and audiences

Kulturrådets Simon Strömberg deltar i en programpunkt tillsammans med Phil Cave (Audience and Engagement Director på Arts Council England) och Silje Eikemo Sande (projektledare för Inkluderande kulturliv i Norden).Läs mer här


17 november, Göteborg

Konferens om nyanlända och kulturens betydelse

Den 17 november i Göteborg arrangerar Kulturskolerådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs stad en konferens tillsammans med Kulturrådet om unga på flykt. Fokus ligger på samverkan. Hur stärker vi tillsammans förutsättningarna för nyanlända i kulturskolan, inom Skapande skola och andra områden där unga finns?

Läs mer om konferensen och anmälan här


23 november, Stockholm

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 09.00-16.45
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t ex folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera

Vad vill vi ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

En fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen här


 

Header logo