Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.


9-17 juni

Järvaveckan

9-17 juni pågår Järvaveckan på Järvafältet norr om Stockholm. Järvaveckan är en mötesplats med människor och samtal i fokus, målet är att minska avståndet mellan folk och folkvalda för att skapa bättre förutsättningar för alla att engagera sig i samhällsfrågor. Kulturrådet arrangerar två seminarier under veckan:

Fredag 15 juni - Vad betyder kulturskolan för inkludering?

Söndag 17 juni  - Framgångsrecept för projekt i orten

Läs mer om Järvaveckan


15 juni

CREATIVE PEOPLE AND PLACES

Arts Council Englands årliga konferens för erfarenhetsutbyte inom satsningen Creative people and places i Wolverhampton, UK. I år är rubriken People, Place, Power och Viktoria Nguema från Kulturrådet och Kreativa Platser deltar i ett panelsamtal om deltagardriven konst och kultur ur ett globalt perspektiv.

Läs mer om konferensen

Läs mer om Creative People and Places

 

Header logo