Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

3 juli, Länsstyrelsens nedre trädgård, Visby, kl 08:30-09:30

Kreativa platser – kultur av, med och för fler

Ett frukostseminarium om Kreativa platser, en regeringssatsning som under 2016-2018 vill stärka kulturdeltagandet i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Genom bidraget stöttas lokala initiativ så att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Kulturrådets handläggare Simon Strömberg, deltagare från projekten Kulturhuset Trean och Livet bitch! samt Sverker Härd generaldirektör på Myndigheten för kulturanalys ger en bild av Kreativa platsers första år.


3 juli, Länsstyrelsens nedre trädgård, Visby, kl 10:00-13:00

Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken

Kulturrådet arrangerar tillsammans med åtta andra kulturmyndigheter seminarier i Almedalen. Den 3 juli i Länsstyrelsens trädgård diskuteras digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom kulturlivet. Och så förstås yttrandefrihet och hoten mot konst och kultur. Kulturrådet startar med frukostseminariet Kreativa platser – kultur av, med och för fler. Välkommen till Länsstyrelsens trädgård i Visby.

Läs det detaljerade programmet här  


 3 juli, TCO-landet, Strandgatan 19

Upprop för den fria scenkonsten

Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum och Danscentrum arbetar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för den fria scenkonsten genom kampanjen Upprop för den fria scenkonsten. I uppropet lyfter de frågor som de anser är avgörande för den fria scenkonstens framtid:

  1. Fördubbla anslagen
  2. Värna den konstnärliga friheten
  3. Scenkonst till alla barn och unga
  4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
  5. Förbättra yrkesvillkoren

Som en del av uppropet arrangeras seminarier för att diskutera hur den fria scenkonsten kan stärkas. I Almedalen arrangerar de tre organisationerna ett seminarium måndagen den 3 juli, kl 14.00-14.45, i TCO-landet, Strandgatan 19.

Seminariet inleds med att scenkonstnärer från teater och dansområdet redogör för sin situation. Därefter ska tre-fyra företrädare från politiska partier och myndigheter diskutera den fria scenkonstens framtid. Simon Norrthon, skådespelare och förbundsstyrelseledamot i Teaterförbundet, leder samtalet. Från Kulturrådet medverkar Veronica Lamppa Lönnbro i samtalet.


Tisdag 4 juli Fornsalen/Gotlands Museum, kl 10:15-12:30 

I telefonen finns hela människan

Bakom projektet I telefonen finns hela människan står Henrik Teleman. På Almedalsveckan presenterats projektet med två panelsamtal, "Hur arbetar svenska museer med flykting- och integrationsfrågor?" och "Hur kan museerna vara en samhällsresurs i integrationsarbetet?" och ett boksläpp. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell medverkar i det andra av de två panelsamtalen.

11.30–12.30 Hur kan museerna vara en samhällsresurs i integrationsarbetet?
2015 hade Sveriges museer över 26 miljoner besök. Museerna är en kraftfull plattform för att sprida kunskap och låta människor mötas. Sveriges museer finner det ytterst angeläget att bidra till integrationsarbetet. Deltar i panelsamtalet gör:
Ida Karkiainen (S), ledamot riksdagens kulturutskott
Eva Thyselius, processledare Migrationsverket
Maria Jansén, ordf. Sveriges Museer och överintendent Historiska museet
Staffan Forssell, generaldirektör Statens Kulturråd
Moderator: Susanne Thedéen, länsmuseichef/landsantikvarie Gotlands Museum.
 
Arrangör: Gotlands Museum, projektet I telefonen finns hela människan och Sveriges Museer

Utställningen I telefonen finns hela människan pågår på Gotlands Museum 1/7–1/10. För information om hela turnén, se projektets hemsida.  


28 september-1 oktober

Bok & Bibliotek, Göteborg

Den 28 september–1 oktober möts författare och bokälskare på Bok & Bibliotek i Göteborg. Kulturrådet arrangerar Ung scens program för fjärde året i rad, där fokus är barns rätt till kultur, läslust och allas lika värde. En av höjdpunkterna är när den nya läsambassadören presenteras av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Programmet för Ung scen presenteras i sin helhet i augusti.


14-19 oktober, Seoul

performing arts market in Seoul (pams)

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS i Seoul, 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Kulturrådet står för monter och kringarrangemang samt lägger grunderna för ett nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken. Läs mer här


 23 november, Stockholm

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 09.00-16.45
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t ex folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera

Vad vill vi ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

En fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter. Läs mer här


 

Header logo