Arbetsgruppen för facklitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för facklitteratur i vid bemärkelse samt genomillustrerad facklitteratur, i såväl svenskt original som i svensk översättning. Med genomillustrerad facklitteratur avses facklitterära titlar där bilden förstärker/förklarar texten. Facklitteratur inom områdena konst och skönlitteratur bedöms inom arbetsgruppen för bildverk samt serier respektive arbetsgruppen för skönlitteratur.

Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi, översättare, författare, Stockholm/Skövde (ordförande)

Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi, forskare och författare, Stockholm

Stina Otterberg, kritiker, skribent, litteraturvetare, Göteborg

Henrik Brändén, molekylärbiolog och författare, Uppsala

Ulrika Nandra, journalist och författare, Göteborg

Kristiina Savin, idéhistoriker, Lund

Frans Svensson, fil. dr i praktisk filosofi, Göteborg

Bidragsinformation

Header logo