Arbetsgruppen för skönlitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för romaner, noveller, lyrik, dramatik, essäer, litteraturvetenskap samt memoarer, biografier, debatt- och rapportböcker med skönlitterär prägel.

Alan Asaid, översättare och skribent, Märsta

Jon Helgason, forskare och studierektor, Lund

Björn Kohlström, Gymnasielärare, författare och kritiker, Jönköping

Mats Kolmisoppi, författare och journalist, Malmö

Margareta Flygt, översättare och kulturjournalist, Malmö

Anna Mattson, författare och översättare, Göteborg

Bidragsinformation

Header logo