Litteraturstödsgruppernas sammanträden

HÖSTEN 2017

ARBETSGRUPP  Juli  Augusti  September   Oktober   November   December
SKÖNLITTERATUR         21         18       23             4
FACKLITTERATUR                 13       24           5
BARN- OCH UNGDOMSLITTERATUR          25         15       13           4
BILDVERK OCH SERIER             22                  1

 

Header logo