Referensgruppen för stöd till svensk litteratur i översättning

Kristina Hoas (ordförande), bibliotekarie, litteraturvetare, Stockholm.

Mats Berggren, författare, Stockholm.

Jenny Högström, kritiker, översättare, Göteborg.

Håkan Lindquist, författare och översättare, Stockholm.

Annina Rabe, kritiker, Stockholm.

Header logo