Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dansområdet

Monica Fredriksson, verksamhetsledare och producent, Stockholm, (ordförande)

Anna Berglund, projektledare, Stockholm

Rebecca Chentinell, dansare och koreograf, Stockholm

Therese Finné Holmberg, danskonsulent och producent, Göteborg

Alexandra Göransson, dansare, Malmö

Christine Meldal, dansare och koreograf, Köpenhamn

Johan Sjöström, intendent, Göteborg

Bidragsinformation

Header logo