Referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer

Staffan Langemark, producent och tidigare orkesterchef, Halmstad, (ordförande)

Irma Kario, tidigare producent, Stockholm

Henrik Lillsjo, producent, Hägersten

Joachim Nordwall, programansvarig/producent, Göteborg

Elin Hellrönn, producent, Umeå

Header logo