Referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer

Staffan Langemark, producent och tidigare orkesterchef, Halmstad (ordförande)

Christoffer Andersson, musiker och producent, Malmö

Jonas Burman, musiker och musiklärare, Eskilstuna

Malin Enberg, producent och projektledare, Göteborg

Elin Hellrönn, programchef, Umeå

Monica Jakobson Dikanski, producent, Stockholm

Irma Kario, tidigare producent, Stockholm

Henrik Lillsjö, producent, Stockholm

Joachim Nordwall, Programansvarig/producent, Göteborg

Lena Wolmner, verksamhetschef, Stockholm

Header logo