Kulturrådets personal

Kulturrådet har i dag cirka 75 anställda och är uppdelat i fem enheter: Staben, enheten för regional verksamhet och uppföljning (RVU), enheten för scen, musik, bild och form (SMBF), enheten för litteratur och kommunikation (LK)samt enheten för verksamhetsstöd (EVS).

Dessutom finns kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) som en självständig enhet under generaldirektören.

Staffan Forssell är generaldirektör för Kulturrådet. 

Se organisationsschema

Läs mer om styrelse samt arbets- och referensgrupper

Kontakta Kulturrådets medarbetare

E-postadresserna till Kulturrådets medarbetare följer principen fornamn.efternamn@kulturradet.se

Namn Telefon Enhet Titel Arbetsuppgifter
Audouard, Roberto 08-51926495 EVS IT-tekniker
Bergström Larsson, Susanne 08-51926483 LK Verksamhetsansvarig, Stf. enhetschef Internationellt litteraturutbyte
Bosdotter Nilsson, Anna 08-51926468 EVS Administratör
Boström, Magnus 08-51926428 RVU Enhetschef Regional verksamhet och uppföljning
Brilioth, Margareta 08-51926489 SMBF Handläggare Handläggare samt Stf enhetschef
Brilioth Biörnstad, Lotta 08-51926486 LK Enhetschef Litteratur
Brännfors, Alexander 08-51926496 EVS Systemtekniker
Christensen Luotsinen, Monica 08-51926404 SMBF Handläggare Scenkonst, dans.
Crisbi, Nardin 08-51926465 RVU Handläggare Skapande skola och kulturskolebidraget
Deswar, Alan 08-51926478 EVS Administratör Litteratur, nationella minoriteter
Engman, Amanda 08-51926498 EVS Systemförvaltare
Eriksson, Monica 08-51926430 EVS Personaladministratör
Fagerlind, Marie 08-51926443 RVU Handläggare Handläggning Skapande skola
Forssell, Staffan 08-51926521 Stab Generaldirektör
Gabrielsson, Kennet 08-51926403 LK Kommunikatör
Haglund, Lisa 08-51926453 ALMA Handläggare Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Hallmans, Katarina 08-51926431 EVS Arkivarie Arkivarie med registratorfunktion
Hammar, Emil 08-51926493 RVU Utredare Uppföljning
Heller, Ingrid 08-51926416 LK Kommunikatör
Hirsch, Heli 08-51926488 RVU Handläggare Uppföljning
Höijer, Susanna 08-51926450 LK Handläggare Litteratur, internationellt litteraturutbyte
Ivarsdotter Haddad, Eliana 08-51926412 EVS Administratör
Jernberg, Maude 08-51926411 EVS Administratör
Jesic, Jelena 08-51926457 RVU Handläggare Regional samverkan, kultursamverkansmodellen, Stf enhetschef
Johansson, Stefan 08-51926436 EVS Enhetschef Verksamhetsstöd
Johansson, Birgit 08-51926452 EVS Administratör Registratur, internationella nätverk och organisationer, Skådebanan
Jonvallen, Erica 08-51926490 LK Handläggare
Junback, Siv 08-51926446 Stab
Karlsson, Elisabet 08-51926497 EVS Administratör Bidragsadministration
Kucer, Mariella 08-51926417 ALMA Kommunikatör Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Kärrö, Jan 08-51926461 LK Handläggare Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur
Lamppa Lönnbro, Veronica 08-51926481 SMBF Enhetschef Scen, musik, bild och form
Landin, Jochum 08-51926439 SMBF Handläggare Scenkonst
Larsson, Elise 08-51926445 EVS Ekonomiadministratör
Lemark, Magnus 08-51926458 SMBF Handläggare Musik, samverkan med komponister
Lempert, Mårten 08-51926414 RVU Handläggare Nationella minoriteter.
Linder Eknor, Jakob 08-51926460 SMBF Handläggare Fonogram, turnébidrag fria musikgrupper
Livén West, Anna 08-51926482 SMBF Handläggare Bild och form
Löfgren, Hans 08-51926405 EVS Kontorsvaktmästare
Löfström Ellverson, Jenny 08-51926429 RVU Handläggare Skapande skola, Musik- och Kulturskolor
MacDermott, Bongi 08-51926469 LK Vikarierande kommunikationschef Kommunikation och MU-avtalet
Marques, Luciana 08-51926466 SMBF Handläggare Fria musikgrupper, arrangörsstöd
Nguema, Viktoria 08-51926432 RVU Handläggare Kreativa platser
Oljons, Helene 08-51926425 LK Pressansvarig
Ottosson, Eva 08-51926424 LK Kommunikatör
Palm, Malin 08-51926419 RVU Handläggare Handläggning Kulturskolan
Palm, Marcus 08-51926480 EVS Kontorsvaktmästare
Pettersson, Joakim 08-51926442 Stab Internrevisionschef
Pörtfors, Lykke 08-51926456 RVU Handläggare Skapande skola, musik- och kulturskolor
Ragnar Öberg, Monica 08-51926423 EVS Ekonomiansvarig, Stf. enhetschef
Rickardsson, Martin 08-51926438 RVU Utredare Kultursamverkansmodellen, uppföljning, utredning.
Ringberg, Anna 08-51926448 LK Handläggare Litteratur, läsfrämjande
Rosenström, Elin 08-51926415 SMBF Handläggare Kreativa Europa Desk Kultur, Unesco, EU-frågor
Sahlbrand, Ina 08-51926427 EVS Ekonomiadministratör
Santikos, Zoi 08-51926487 LK Handläggare Litteratur, läsfrämjande
Seigerlund, Isa 08-51926447 Stab Personalstrateg
Sigeland, Helen 08-51926433 ALMA Kanslichef Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Sjöström, Klara 08-51926462 EVS Webbredaktör
Ström, Nina 08-51926402 LK Handläggare Läsfrämjande
Strömberg, Simon 08-51926434 RVU Handläggare Kreativa platser
Sundberg, Julia 08-51926422 SMBF Handläggare Scenkonst
Söderberg, Linda 08-51926426 LK Kommunikatör
Sörenson, Jerk 08-51926441 RVU Handläggare Museer, civilsamhälle, regionala samverkan
Telenius, Maria 08-51926444 LK Handläggare Bokstart, Bibliotek
Thomson, Isabel 08-51926439 SMBF Handläggare Musikhandläggare: Stöd till Fonogram, bidrag för samarbete med komponist
Tingström, Anette 08-51926492 Stab GD-assistent
Törnqvist, Anna 08-51926491 EVS Controller
Uhrzander, Fredrik 08-51926449 RVU Utredare Uppföljning
Warmboe, Thorleif 08-51926435 LK Kommunikatör
Veghed, Åsa 08-51926459 SMBF Handläggare Musikhandläggare: Stöd till Turnebidrag- musik, bidrag till fria musikgrupper,
Westin, Signe 08-51926464 Stab Verksamhetsstrateg, Stf. generaldirektör
Westling, Karin 08-51926437 RVU Handläggare Tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar, regional tillväxt
Wettmark, Ellen 08-51926406 Stab Utredare/Analyst
Viklund, Sofia 08-51926454 EVS Systemförvaltare
von Hove, Caroline 08-51926413 SMBF Handläggare Scenkonst
von Rosen Stövind, Greta 08-51926418 Stab Jurist/ Handläggare
Zibell, Malte 08-51926455 EVS IT-handläggare
Zorn, Henriette 08-51926420 LK Handläggare Barn- och ungdomsbokskatalogen, kulturtidskrifter, bibliotek
Åberg, Andreas 08-51926484 LK Handläggare Litteratur, läsfrämjande, internationella litteraturpublikationer
Åhgren, Maria 08-51926409 RVU Handläggare Nationella minoriteter, litteratur
Åström, Erik 08-51926440 RVU Koordinator Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Övling, Johanna 08-51926494 RVU Utredare Uppföljning, enligt handlingsplan
Header logo