Delta på mässor

KULTURRÅDET SAMORDNAR DEN SVENSKA NÄRVARON PÅ PAMS

PAMS, Performing Arts Market, pågår i Seoul den 7–12 oktober 2018. Kulturrådet och våra nordiska samarbetspartner koordinerar en nordisk närvaro, ett mindre informationsbord och panelsamtal om pågående nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publik.

Läs mer om PAMS


KULTURRÅDET SAMORDNAR SVENSK NÄRVARO UNDER CINARS BIENNAL

Kulturrådet samordnar svensk och nordisk närvaro under Cinars i Montreal den 12–17 november. Kulturrådet är den svenska parten och koordinator för Nordic Square, en stor nordisk monter på biennalen CINARS 2018, den internationella mässan för scenkonst i Kanada. Genom det nordiska samarbetet kommer bland annat en introduktion ordnas och en nordisk mottagning att genomföras i samarbete med de nordiska ambassaderna.

Läs mer om Cinars

KONTAKT

Eva Rehbinder
Handläggare
Telefon: 08 519 264 22
eva.rehbinder@kulturradet.se

Header logo