Delta på mässor

Aktuella mässor 2016 är PAMS i Seoul i oktober och Cinars i Montreal i november. Aktörer kan registrera sig genom den monter som Kulturrådet har under mässorna. Anmälningsavgifterna varierar. Se information under respektive mässa.

Möjligheten att anmäla sig gäller för scenkonstaktörer verksamma i Sverige som uppbär statligt stöd för 2014/2015 (verksamhetsbidrag, projektbidrag, produktionsbidrag eller stipendium från Kulturrådet, Konstnärsnämnden). Såväl enskilda scenkonstnärer i en tillfällig konstellation, fria grupper/koreografer, festivaler och agenter som scenkonstinstitutioner kan delta.

Tanzmesse i Düsseldorf 2016

Konstnärsnämnden samordnar tillsammans med Kulturrådet den svenska närvaron vid den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf den 31 augusti – 3 september 2016.

Anmälningstiden för den som vill presentera sig i det svenska båset för en internationell branschpublik har gått ut.

(Sista datum för Open Call för att sända sitt konstnärliga förslag på program under mässan var den 30 september 2015 ).

Mer information


PAMS i  Seoul 2016

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron under den internationella scenkonstmässan PAMS i Seoul den 4–8 oktober.

Tillsammans med våra nordiska motsvarigheter koordineras en gemensam monter och kringaktiviteter.

Kulturrådet återkommer med mer information om registrering och annat efter sommaren.  

Läs mer om PAMS


Cinars i Montreal 2016

Den 17–23 november arrangeras Cinars Biennale 2016 i Montreal. En mötesplats för internationell scenkonst med mässhall, föreställningar, seminarier och oändliga nätverksmöjligeter.

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron och kommer tillsammans med övriga nordiska länder att tillhandahålla ett Nordic Square på mässan för de nordiska deltagarna.

Kulturrådet återkommer om anmälan till att delta i samordningen efter sommaren.

(Sista datum för att anmäla verk till urval för Cinars konstnärliga program var den 29 februari 2016).

Läs mer om Cinars


APAP I NEW YORK 2016

Den 15–19 januari 2016 samordnade Kulturrådet en svensk närvaro vid APAP i New York, världens största mässa för scenkonst. Genom en svensk delegation, seminarier och presentationer på och utanför mässan verkade Kulturrådet, i samverkan med Sveriges ambassad i Washington DC och svenska konsulatet i New York, för att stärka svenska aktörers närvaro i New York.

I det internationella arbetet under 2016 lägger Kulturrådet särskilt fokus på arrangemang som lyfter och stärker det fria ordet och konstnärlig frihet.

Presentation under APAP: Current Perspectives/PROTO TALKS
Läs mer om urvalet till presentationen
Läs mer om programmet under APAP
Läs mer om mässan

KONTAKT

Elin Norquist
Ansvarig för internationell samordning
Telefon: 08 519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Header logo