Delta på mässor

Möjligheten att anmäla sig gäller för scenkonstaktörer verksamma i Sverige som uppbär statligt stöd (verksamhetsbidrag, projektbidrag, produktionsbidrag eller stipendium från Kulturrådet, Konstnärsnämnden). Såväl enskilda scenkonstnärer i en tillfällig konstellation, fria grupper/koreografer, festivaler och agenter som scenkonstinstitutioner kan delta.


PAMS i Seoul 2017

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Läs mer om PAMS


APAP I NEW YORK 2018

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på APAP i New York 12–16 januari 2018.
 
Som tidigare år så möjliggör Kulturrådet för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen i New York. Under konferensen så pågår ett antal festivaler, hundratals showcase, föreställningar och seminarier. Kulturrådet arbetar för att synliggöra svensk scenkonst tillsammans med lokala aktörer, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ambassad i Washington DC.
 
Genom Kulturrådets medlemskap i APAP kan svenska aktörer delta för en rabatterad avgift. För att kunna delta i Kulturrådets samordning så måste din organisation eller den du företräder uppbära stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Läs mer om anmälan här. Anmälan ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 20 november 2017.


Tanzmesse i Düsseldorf 2018

Danscentrum Stockholm samordnar den svenska närvaron vid den internationella dansmässan Tanzmesse som äger rum i Düsseldorf, Tyskland den 29 augusti–1 september 2018.

Läs mer om Tanzmesse

KONTAKT

Veronica Lamppa Lönnbro
Enhetschef scen, musik, bild och form 
Telefon: 08 519 264 81
veronica.lamppa.lonnbro@kulturradet.se

Header logo