Delta på mässor

Aktuella mässor 2016 är PAMS i Seoul i oktober och Cinars i Montreal i november. Aktörer kan registrera sig genom den monter som Kulturrådet har under mässorna. Anmälningsavgifterna varierar. Se information under respektive mässa.

Möjligheten att anmäla sig gäller för scenkonstaktörer verksamma i Sverige som uppbär statligt stöd (verksamhetsbidrag, projektbidrag, produktionsbidrag eller stipendium från Kulturrådet, Konstnärsnämnden). Såväl enskilda scenkonstnärer i en tillfällig konstellation, fria grupper/koreografer, festivaler och agenter som scenkonstinstitutioner kan delta.


PAMS i Seoul 2016

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron under den internationella scenkonstmässan PAMS i Seoul den 4-8 oktober.

Tillsammans med de andra nordiska länderna har Sverige en monter på mässan som de som anmäler sig kan använda för information, möten och nätverkande.

Deltagande kostar cirka 250 USD och sista anmälningsdag till Kulturrådet är 20:e september. Om du vill anmäla dig till den nordiska montern kontakta Elin Norquist direkt.

Läs mer om PAMS


Cinars i Montreal 2016

Den 14-20 november arrangeras Cinars Biennale 2016 i Montreal. En mötesplats för internationell scenkonst med mässhall, föreställningar, seminarier och oändliga nätverksmöjligeter.

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron och kommer tillsammans med övriga nordiska länder att tillhandahålla en stor monter - Nordic Square på mässan för de nordiska deltagarna för möten, nätverk och information. En nordisk fest och seminarier är inplanerade i det officiella programmet.

Deltagaravgiften för mässan och möjlighet att ingå i den nordiska montern kostar 250 CAD. Om du har frågor eller vill anmäla dig, kontakta Elin Norquist direkt. Sista anmälningsdag är 20 oktober.

Läs mer om Cinars


Tanzmesse i Düsseldorf 2016

Konstnärsnämnden samordnade tillsammans med Kulturrådet den svenska närvaron vid den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf den 31 augusti – 3 september 2016.

Läs mer om Tanzmesse


APAP I NEW YORK 2016

Den 15–19 januari 2016 samordnade Kulturrådet en svensk närvaro vid APAP i New York, världens största mässa för scenkonst. Genom en svensk delegation, seminarier och presentationer på och utanför mässan verkade Kulturrådet, i samverkan med Sveriges ambassad i Washington DC och svenska konsulatet i New York, för att stärka svenska aktörers närvaro i New York.

I det internationella arbetet under 2016 lägger Kulturrådet särskilt fokus på arrangemang som lyfter och stärker det fria ordet och konstnärlig frihet.

Presentation under APAP: Current Perspectives/PROTO TALKS
Läs mer om urvalet till presentationen
Läs mer om programmet under APAP
Läs mer om mässan

KONTAKT

Elin Norquist
Ansvarig för internationell samordning
Telefon: 08 519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Header logo