Utvärdering leder till större relevans för eleverna

Skapande skola-insatser i Åre kommun utvärderas i samråd med eleverna. Deras tankar, åsikter och erfarenheter påverkar kommande insatser.

Under de första åren som Åre kommun genomförde Skapande skola-insatser visade utvärderingarna att de flesta lärare var nöjda medan eleverna uttryckte något annat: de ville skapa, inte bara titta och lyssna. Resultatet av elevernas synpunkter blev en årligt genomförd workshop, som är en dag fylld med elevers skapande tillsammans med professionella kulturaktörer. Aktiviteterna de kan välja bland är dans, cirkus, teater, DJ, film, musik samt slöjd.

Kommunen utvärderar kontinuerligt Skapande skola-insatserna. I slutet av varje workshop får alla elever delta i en enkätundersökning för att utvärdera dagen. Resultatet av enkätundersökningen och samordnarens samtal med elever och lärare under dagen ligger sedan till grund för att göra kommande års workshop mer relevant för eleverna.

Eleverna blir ständigt informerade om de förändringar som sker i samband med utvärderingar.

 – Vi pratar förstås hela tiden med eleverna, säger Berit Lindh, kultur- och fritidschef i Åre kommun.

Kontakt

Berit Lindh, Kultur- och Fritidschef Åre kommun
Telefon: 0647-169 61
E-post: berit.lindh@are.se

Header logo