Förändrat ansökningsformulär inför 2015/2016

Ni som tänker söka Skapande skola-medel för ht 2015/vt 2016 bör veta att ansökningsformuläret kommer att förändras något.

För att få ett mer enhetligt och jämförbart underlag för vår bedömning har vi gjort ett tillägg till ansökningsblanketten och utformat ett formulär som ersätter den tidigare obligatoriska handlingsplanen. Ett enda ansökningsformulär ska alltså fyllas i, och frågorna är obligatoriska.

Den nya blanketten finns som word-fil och kan med fördel användas för att förbereda ansökan. Under ansökningsperioden är det dock som tidigare online-ansökan som ska fyllas i. Texten i blanketten överensstämmer med online-ansökan.

Läs mer

Header logo