DEN NYA DISKRIMINERINGSLAGEN

I den nya diskrimineringslagen anges bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det innebär att barn och elever med funktionsnedsättningar kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen om ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

Header logo