Förskolesatsning inom Skapande skola tidigast till hösten

Utformningen av regeringens nya satsning på förskolan inom Skapande skola är i dagsläget inte färdig. Tidigast till hösten kan en modell för hur stödet ska användas presenteras.

I regeringens vårbudget, som presenterades på onsdagen, tilldelades Skapande skola ytterligare tio miljoner kronor för 2015. Satsningen ska gå till professionell kulturverksamhet i förskolan. 

Hur de nya medlen ska användas är dock inte klart. I mitten av juni fattar riksdagen beslut om vårbudgeten och därefter beslutar regeringen om förändringar i förordningen för Skapande skola. Tidigast den 1 augusti träder den nya förordningen i kraft.

Vi återkommer med information när riksdags- och regeringsbesluten är fattade.

Header logo