Konferens på temat Lust och lärande

Kalix kommun arrangerar den 7 oktober 2015 en konferens om flow, motivation och god lärmiljö utifrån temat Lust och lärande.

Under konferensen ger professorerna Anne Bamford, Roger Sälsjö, Fredrik Ullén och Lars Strannegård sin syn på lust och lärande – särskilt vad gäller estetiska ämnen och kreativitet. 

I programmet medverkar även Hanna Österlund, Skolverket. Konferensen är kostnadsfri (resan betalas av deltagarna) och tänkt som inspiration för skolchefer, skolledare, lärare och skolpolitiker.

Konferensen är ett samarbete med Kulturrådet.

Header logo