Nu är det ny ansökningstid för skapande skola

Fram till den 10 februari kl 24.00 är det möjligt för skolhuvudmän att söka Skapande skola-bidrag för F-9-elever i grundskolan.

Bidragets inriktning har inte förändrats. Som tidigare gäller att professionell kulturverksamhet ska öka tillgången till kulturens alla uttrycksformer för eleverna. Det har alltså inte blivit någon förstärkning för samarbete med kultur- och musikskolor i år. Ansökan görs online.

Läs mer om ansökan

Header logo