Stödmaterial ska stärka HBTQ-ungdomar i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram stödmaterialet Öppna skolan! tillsammans med en redovisning av insatser för att ge skolpersonal redskap att skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar.

Materialet ska bidra till att höja kompetensen kring hbtq-frågor inom skolan och inspirera och motivera det dagliga arbetet mot diskriminering och trakasserier. Målet är en skola som är trygg, identitetsstärkande och bekräftande för alla elever – oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Materialet går igenom grundläggande begrepp och perspektiv, unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor samt beskriver skolans uppdrag kopplat till hbtq-frågor och likabehandlingsarbete. Målgruppen är all personal i skolan och materialet innehåller exempel på konkreta åtgärder, praktiska råd och diskussionsövningar samt förslag på hur lärare kan arbeta för att inkludera hbtq-perspektiv i undervisningen och aktivt motverka homofobi, bifobi och transfobi.

Header logo