Satsning på förskolans kulturverksamhet

I regeringens regleringsbrev 2015-06-25 får Kulturrådet i uppdrag att avsätta 10 miljoner kronor för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras.

De nya medlen kommer inte att utlysas de första åren. Satsningen fokuseras inledningsvis på pilotprojekt gentemot vissa kommuner och kartläggning av den befintliga kulturverksamheten i förskolan. Syftet med kartläggningen är att den ska användas som ett underlag vid bedömningen av den framtida fördelningen av bidraget till förskolan.

Kulturrådet kommer att utarbeta formerna för såväl pilotprojekt som kartläggning under hösten.

Header logo