Så redovisar ni

Bidragsmottagaren ska senast i september påföljande år redovisa vilka insatser som genomförts, vilka kulturaktörer anlitats, kostnader och gjorda erfarenheter. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst; ni använder samma inloggningsuppgifter som i ansökan. Till höger hittar ni blankettexemplen för läsåren 2016/17 och 2017/18.

Skapande skola utvärderas löpande och rapporteras till regeringen. Bidragsmottagaren måste därför i ansökan och redovisningar lämna korrekta uppgifter.

REDOVISNING

läsåret 2016/17

Skapande skola-bidraget för läsåret 2016/17 ska redovisas senast den 28 september 2017. Länken till onlinetjänsten öppnar den 3 maj 2017.

Redovisningen görs online

Blankettexempel för läsåret 2016/2017 (pdf)

Redovisningsblankett arbetsmaterial

Bilaga för redovisning av kulturaktörer


läsåret 2017/18

Skapande skola-bidraget för läsåret 2017/18 ska redovisas senast den 27 september 2018

Blankettexempel för läsåret 2017/2018 (pdf)

Header logo