Skapande skola för läsåret 2018/19 – förskolan och grundskolan

Skapande skola-bidraget finns till för att barn och elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och för att deras möjligheter till eget skapande ska öka. Konst och kultur berikar barns och ungas liv och stimulerar deras nyfikenhet, fantasi och kreativa förmåga.

Kulturupplevelser stärker förmågan till inlevelse och till barns och ungas sociala, intellektuella och emotionella utveckling. Skapande skola-bidraget kan komplettera huvudmannens uppdrag att stimulera barnen och eleverna att bilda sig och växa genom estetik, kultur och skapande. 

Nytt för bidragsomgången för läsåret 2018/2019 är att även huvudmän för förskolor kan ansöka om bidrag. 

Skapande skola-bidraget varierar i storlek från år till år och ligger totalt mellan 170-180 miljoner kronor, av vilka cirka 10 miljoner avser förskolesatsningen. Tidigare år har runt 400 skolhuvudmän fått del av bidraget.

Nedan följer information om förskole- och grundskoledelen samt allmän information om ansökningsblankett, beslut m.m.:

-          Skapande skola 2018/19 - insatser i förskolan

-          Skapande skola 2018/19 - insatser i grundskolan

-          Information om ansökningsblankett, beslut m.m.

-          Aktiviteter och kostnadstyper som kan och inte kan finansieras framgår här.

-          Läs mer i ”Viktigt att veta inför ansökan” samt förordningen för Skapande skola.

 

Om du vill veta mer om tidigare anvisningar gällande 2017/18, läs här.

ANSÖKAN

10 januari 2019 - 7 februari 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för Skapande skola är:
10 januari 2019 - 7 februari 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Kopian ska inte skickas in som ansökan.

ANSÖKAN

4 januari 2018 - 1 februari 2018

Ansökningstiden för läsåret 2018/19 var den 4 januari-1 februari 2018.

Header logo