Ansökan

Inför ansökan 2016/2017

Vi vet att många skolor i år har tagit emot nyanlända barn, och även kommer att göra det framöver. Inför ansökan om Skapande skola-bidrag 2016 påminner vi om att kulturinsatser kan vara en väg till integration för nyanlända barn i skolorna. Olika kulturuttryck kan underlätta för kommunikation och lyfta barns förmågor innan det svenska språket är på plats.

Kulturrådet kommer i årets bidragsfördelning att titta särskilt på skolhuvudmannens planerade kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolorna. Skolor som tar emot en stor andel nyanlända barn, och har en genomtänkt kulturverksamhet som också innefattar dessa barn, kommer att prioriteras i bidragsfördelningen. Vi kommer också att samla in lärande exempel på hur man kan arbeta med nyanlända barn och kultur i skolan, och publicera dem här på hemsidan.

Skapande skola-medel söks för höstterminen 2016 och vårterminen 2017. De årskurser som berörs i denna ansökan är precis som i fjol F-9 i grundskola. Ansökan kan lämnas in fr.o.m. 17 december 2015 via Kulturrådets onlinetjänst och sista ansökningsdag är tisdagen den 2 februari kl. 24.00. Beslut om bidrag beräknas komma inom april månad.

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Nardin Crisbi
Telefon 08-519 264 65
Nardin.crisbi@kulturradet.se

Lykke Pörtfors
Telefon 08-519 264 56
Lykke.portfors@kulturradet.se

Malin Palm
Telefon 08-519 264 31
Malin.palm@kulturradet.se

Teknisk support
För tekniska frågor i samband med ansökan kontakta kulturrådets support. Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2016 är 17 december  2015–2 februari 2016.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Skapande skola-bidraget 2015/2016 ska redovisas senast den 29 september 2016.

REVIDERAD PLAN

De skolhuvudmän som inte har fått sina beviljade bidrag utbetalda ska skicka in en reviderad plan för att bidraget ska betalas ut. Den reviderade planen fylls i senast den 2 juni 2016 via Kulturrådets onlinetjänst. 

Header logo