För kulturaktörer

Är du en professionell kulturaktör och vill arbeta inom Skapande skola?

Det är skolorna som söker bidrag för att eleverna ska kunna ta del av kultur. Du kan marknadsföra dig antingen enskilt eller genom till exempel Centrumbildningarna.

Tänk på att ett möte mellan skola och kulturliv måste ske på bådas villkor. Skolornas personal behöver känna till det konstnärliga arbetet och de estetiska lärprocesserna. Lärarna känner barnen och har pedagogisk kompetens. När båda parter samverkar skapas en kreativ lärmiljö för eleverna.

Header logo