Kulturkonsulenter i länen

De regionala kulturkonsulenterna arbetar för att främja tillgången till kultur. Barn och unga är en prioriterad grupp.

Konsulenterna har god kännedom om vad som är på gång i länet inom sin konstform. De kan ge tips om konstnärligt verksamma personer inom länet eller på riksnivå. Ibland arrangeras mötesplatser och utbudsdagar, inspirationsdagar och fortbildningar.

Ta gärna kontakt med de regionala kulturkonsulenterna i ditt län om du har frågor om kultur och skola. Du hittar dem via regionernas kultursidor.

Header logo