Bidraget är momsneutralt

Det Skapande skola-bidrag som skolan har fått av Kulturrådet är momsneutralt. Det betyder att skolhuvudmannen redovisar sina kostnader exklusive moms till oss.

Frågor om fakturering och moms från kulturaktörer hänvisar vi till Skatteverket  som kan tala om vad som gäller för just deras verksamhet.

Skolhuvudmannen och anlitade kulturaktörer ska skriva ett avtal innan ett samarbete inleds. Avtalet ska bl.a. reglera momsen och övriga villkor för uppdraget.

Header logo