Litterära arrangemang

Beviljade bidrag, kr

00TAL Evenemang, Stockholm: 00TAL Evenemang 2005, 350 000
ABF Norra Småland, Jönköping: Jönköpings berättardagar, 50 000
Båstads bibliotek, Båstad: Mellan Sune och Strindberg, 30 000
Kabusa Böcker AB, Ystad: Ungdomslitteraturfestival sommaren 2005, 100 000
Kulturföreningen Mazetti, Malmö: Kulturföreningen Mazetti, 50 000
Makedoniska riksförbundet, MRF, Göteborg: Svensk-Makedonsk poesiträff, mars 2005, 15 000
PoesiOnStage, Stockholm: PoesiOnStaget 2005, 30 000
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö: Växjö Poesifestival, 20 000

Samtliga sökande

00TAL Evenemang, Stockholm: 00TAL Evenemang 2005
ABF Norra Småland, Jönköping: Jönköpings berättardagar
ARS Interpres Publications, Täby: To see ourselves as others see us
Båstads bibliotek, Båstad: Mellan Sune och Strindberg
Firma Kristina Hultman frilansproduktion, Stockholm: Women Writers International Meeting, Stockholm, januri 2005
Kabusa Böcker AB, Ystad: Ungdomslitteraturfestival sommaren 2005
Kulturföreningen Mazetti, Malmö: Kulturföreningen Mazetti
Kultur-och fritidsförvaltningen/biblioteket i Partille, Partille: Litterar.salong@jonseredsherrgard
Makedoniska riksförbundet, MRF, Göteborg: Svensk-Makedonsk poesiträff, mars 2005
PoesiOnStage, Stockholm: PoesiOnStaget 2005
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö: Växjö Poesifestival
Svenska barnboksinstitutet, Stockholm: Tre programkvällar på SBI
Teologiska Högskolan Stockholm, Bromma: Skärningspunkter och sammanflätningar. Ett symposium om teologi, filosofi och litteratur, 1-2 april 2005

Header logo