Museipedagogisk verksamhet

Beviljade bidrag, kr

Blekinge museum, 225 000 kr
Bohusläns museum, 200 000 kr
Dalarnas museum, 250 000 kr
Göteborgs museer, 350 000 kr
Göteborgs naturhistoriska museum, 200 000 kr
Jämtlands läns museum, 275 000 kr
Jönköpings läns museum, 275 000 kr
Kalmar konstmuseum, 175 000 kr
Kalmar läns museum, 275 000 kr
Kulturen i Lund, 250 000 kr
Länsmuseet Gävle, 250 000 kr
Länsmuseet Halmstad/Hallands länsmuseer, 175 000 kr
Länsmuseet på Gotland, 175 000 kr
Länsmuseet Varberg/Hallands länsmuseer, 175 000 kr
Länsmuseet Västernorrland, 250 000 kr
Malmö museer, 275 000 kr
Nordiska akvarellmuseet, 250 000 kr
Norrbottens museum, 250 000 kr
Regionmuseet Kristianstad, 250 000 kr
Regionmuseum Västra Götaland, 175 000 kr
Smålands museum, 225 000 kr
Stockholms läns museum, 400 000 kr
Stockholms stadsmuseum, 175 000 kr
Sörmlands museum, 300 000 kr
Upplandsmuseet, 250 000 kr
Värmlands museum, 275 000 kr
Västerbottens museum, 250 000 kr
Västergötlands museum, 175 000 kr
Västmanlands läns museum, 250 000 kr
Örebro läns museum, 250 000 kr
Östergötlands län, 250 000 kr

Header logo