Nationella minoriteter

Beviljade bidrag, kr

Föreningen Resande Folket i Skåne, Malmö, 40 000 kr för skapande av fotoarkiv för resande.
Internationell kulturförening, Malmö, 350 000 kr för etablering av Romskt Kulturcentrum.
Judiska biblioteket, Judiska församlingen, Stockholm, 100 000 kr för musik och film på Judiska biblioteket.
Judiska församlingen i Stockholm, 150 000 kr för judiska kulturprojekt.
Judiska församlingen i Stockholm, 50 000 kr för Kulturalisering pågår! Jiddisch kultur för ungdomar.
Judiska församlingen, Malmö, 100 000 kr för Jiddish i ord och bild del 2, dokumentationsprojekt.
Judiska församlingens i Stockholm kulturkomitté, 200 000 kr för Jewish Culture is a Part of European Identity, internationell konferens.
Kompani Nomad, Göteborg, 200 000 kr för Modern samisk scenkonst. Dansteater för barn och ungdomar (EU-projekt).
Resande romers riksorganisation, Östra Sönnarslöv, 200 000 kr för teaterprojekt för ungdomar.
Romskt kulturcentrum i Stockholm, 500 000 kr för verksamhetsuppbyggnad, projekt och programverksamhet.
Sametinget i Sverige och SWEBLUL, Kiruna, 200 000 kr för förlängning av projektet SWEBLULs språkutvecklings- och informationsarbete.
Sáminuorra, Kiruna, 80 000 kr för ”Vårt levande språk”, Sydsamiskt språkbad.
Samiska kultur- och mediekooperativet Saerne, Östersund, 200 000 kr för samisk språkutveckling i samisk press (förprojekt).
Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm (Uppsala Region), 150 000 kr för ”Ha rätt; Ziesel bjuder in till samspel”.
Svenska klezmerföreningen, Huddinge, 40 000 kr för klezmerfestival.
Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur i Sverige, Stockholm, 200 000 kr för Jiddisch 2005, kultur- och utbildningsverksamhet.
Tornedalsteatern, Pajala, 2 000 000 kr för verksamheten 2005.
Uusi Teatteri-projektet. Finska kulturföreningen i Sverige, Stockholm, 1 900 000 kr för verksamheten 2005.
VÄSKY, Västmanlands finska kulturarrangörsförening, Halstahammar, 100 000 kr för föreställningsverksamhet.

Header logo