Produktionsstöd till kulturtidskifter

Beviljade bidrag, kr

Afghanistan Nytt, 100 000
Aiolos, 200 000
Animagi, 25 000
Anushilon, 25 000
Ariel - tidskrift för litteratur, 200 000
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 25 000
Artikel 14, 100 000
Avaye Zan, 50 000
Balder, 25 000
bang, 550 000
Baran /Faslnamaye baran, 50 000
Besa, 25 000
Bild och Bubbla, 250 000
Bîrnebûn, 100 000
bis, 25 000
C´est Bon Anthology, 25 000
Cora , 50 000
Curierul Românesc, 25 000
Danstidningen, 350 000
Darvag, 100 000
DAST Magazine, 50 000
Diaspora/Dijaspora, 75 000
Divan, 350 000
Dokument, 50 000
È Romani Glinda, 75 000
Expo Demokratisk tidskrift, 25 000
Fëa Livia, 25 000
Femkul - feministisk kulturtidskrift, 50 000
Film & TV, 300 000
Film International, 400 000
Filmkonst, 200 000
Filmrutan, 25 000
Filosofisk tidskrift , 25 000
Fjärde Världen, 50 000
Fronesis, 300 000
Glänta, 550 000
Grafiknytt, 75 000
Hajalnama, 25 000
Heterogénesis, 75 000
Hjärnstorm, 200 000
Hujådå, 50 000
Humanisten, 25 000
Häften för kritiska studier, 75 000
Invandrare & Minoriteter, 450 000
Jefferson, 75 000
jmm, 25 000
Judisk Krönika, 150 000
Jules Verne-Magasinet, 75 000
Jury, 100 000
Kapten Stofil, 50 000
Karavan, 550 000
KIM (f.d. Evterpe), 75 000
Kinarapport, 150 000
Kolla! magasinet för det permanenta äventyret, 25 000
Komma, 25 000
Konstperspektiv, 300 000
Konsttidningen, 150 000
Koreni, 150 000
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, 250 000
Kurdistan Studies Journal, 25 000
La Hoja Latinoamericana, 25 000
Latinamerika, 150 000
Liekki, 75 000
Lira Musikmagasin, 350 000
Lyrikvännen, 250 000
Mana, 250 000
Medusa, 75 000
Merge Magazine, 75 000
METaviisi, 75 000
Miljötidningen, 25 000
Minotauren, 25 000
Motiv, 50 000
Nova science fiction, 25 000
Nutida Musik, 200 000
OEI, 250 000
Opera, 300 000
Opsis Kalopsis, 300 000
Ord&Bild, 550 000
Orkester Journalen, 250 000
Paletten, 550 000
Parikrama, 25 000
Parnass, 100 000
Pequod, 100 000
Pergament, 50 000
Pockettidningen R, 350 000
Ponton, 150 000
Populär Arkeologi, 50 000
Populärkulturtidskriften STICK, 25 000
Post Scriptum, 25 000
Provins, 200 000
Psykoanalytisk tidskrift, 150 000
Res Publica, 300 000
RetorikMagasinet, 25 000
Sáminuorat, 75 000
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 100 000
Signum, 75 000
Site, 100 000
Socialpolitik, 400 000
Suecia Polonia, 25 000
Svarta Fanor, 25 000
Swedish Book Review, 50 000
Svensson, 25 000
Sydasien, 100 000
Södra Afrika, 50 000
Teatertidningen, 350 000
Tidig Musik, 100 000
Tidningen Boken, 150 000
Tidningen Sex, 75 000
Tidningen Yks´ kaks, 50 000
Tidskrift för politisk filosofi, 25 000
Tidskriften 00TAL, 550 000
Tidskriften Fabrik, 25 000
Tidskriften Svenskt Konsthantverk, 25 000
Tromb, 50 000
Träbiten, 25 000
Tummuz, 25 000
Underground Productions, 50 000
Visslingar & Rop, 200 000
Västsahara, 50 000
Zero music magazine, 50 000

Samtliga sökande

2000-Talets vetenskap
90minuter
Afghanistan Nytt
Africascan - Nordic Buisiness Newspaper on Africa
Aiolos
Ale, historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge
Alkohol & Narkotika
All Världens Kvinnor
Animagi
Anushilon
Aorta
Ariel - tidskrift för litteratur
Arkitektur
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia
Ars Interpres Publications
Artikel 14
Artär
Avaye Zan
Balder
bang
Baran /Faslnamaye baran)
Besa
Bild och Bubbla
Bîrnebûn
bis
C´est Bon Anthology
Coniunctio
Cora
Curierul Românesc
Danstidningen
Darvag
DAST Magazine
Diaspora/Dijaspora
digitalbridge (www.digitalbridge.nu)
Divan
Djurens Rätt
Dokument
DramaForum
È Romani Glinda
Encuentro
Expo Demokratisk tidskrift
Fantasin
Fëa Livia
Femkul - feministisk kulturtidskrift
Fiery comet
Film & TV
Film International
Filmkonst
Filmrutan
Filosofisk tidskrift
Fjärde Världen
Folkmusik & Dans
Forum Area (www.forumarea.se)
Fred och frihet
Fronesis
Galago
Glänta
Grafiknytt
Groove
Grönköpings Veckoblad
Hajalnama
Haro
Hela Jorden
Hellenika
Hemslöjden
Heterogénesis
Hjärnstorm
Hujådå
Humanisten
Häften för kritiska studier
Ingmar
Intra
Invandrare & minoriteter
IRL
Jefferson
jmm
Judisk Krönika
Judiska SportMagazinet
Jules Verne-Magasinet
Jury
Kapten Stofil
Karavan
KIM (f.d. Evterpe)
Kinarapport
Kolla! magasinet för det permanenta äventyret
Kom Ut
Komma
Konstperspektiv
Konsttidningen
Koreni
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift
Kurdistan Studies Journal
La Hoja Latinoamericana
Lambda Nordica
Latinamerika
Leo & Majken
Liberal debatt
Libertas
Liekki
Lira Musikmagasin
Lyrikvännen
Mana
Medusa
Mellanrummet
Merdeka & Östtimorinformation
Merge Magazine
Metamorfos
METaviisi
Miljötidningen
Mingla (Tidskriften ska få ny titel i år)
Minotauren
Modern barndom
Motiv
Musiklandet (www.musiklandet.se)
Musikläraren
Nordisk estetisk tidskrift
Nova science fiction
Nutida Musik
Nyheter från Svenskt Kulturarv (KULT)
Oberoende
OEI
Offside Fotbollsmagasinet
Omkonst (www.omkonst.com)
Opera
Opsis Kalopsis
Ord&Bild
Ordfront Magasin
Ordkonst
Orientaliska Studier
Orkester Journalen
Paletten
Parikrama
Parnass
Pequod
Pergament
Pockettidningen R
Pomologen
Ponton
Populär Arkeologi
Populärkulturtidskriften STICK
Portfolionytt
Post Scriptum
Provins
Psykisk Hälsa
Psykoanalytisk tidskrift
Res Publica
RetorikMagasinet
Ryska huset
Röd Press
Sáminuorat
Scoop - tidskrift för grävande journalister
Sexologinytt
Shaarp Magazine
Signum
Site
Slicker
Socialmedicinsk tidskrift
Socialpolitik
Sonic Musiktidningen
Stall-bladet
Suecia Polonia
Svarta Fanor
Swedish Book Review
Svensk Kyrkotidning
Svensson
Sydasien
Sändaren
Södra Afrika
Teatertidningen
Tidig Musik
Tidningen Boken
Tidningen Sex
Tidningen Yks´ kaks
Tidskrift för litteraturvetenskap
Tidskrift för politisk filosofi
Tidskriften 00TAL
Tidskriften Fabrik
Tidskriften Svenskt Konsthantverk
Tro & Liv
Tromb
Träbiten
Tschiwiromer
Tummuz
Underground Productions
Victor - tidskrift för film
Viking Heritage Magazine
Visslingar & Rop
Värmländsk Kultur
Västsahara
Zenit
Zero music magazine
Österlent

Header logo