Regional biblioteksutveckling

Beviljade bidrag, kr

Länsbibliotek Dalarna, Strategiskt utvecklingsarbete med bibliotek i Gävleborgs och Dalarnas län, 50 000
Länsbibliotek Dalarna, Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län, år 1 av 2, 80 000
Länsbibliotek Jönköping, 2020 Mars Express år 2 av 2, 325 000
Länsbibliotek Skåne, Projekt: Ordbron 2 år 2 av 2, 200 000
Länsbibliotek Sydost, ABM-samverkan i Blekinge, 100 000
Länsbibliotek Sydost, Demoteket - biblioteket en magnet för unga, år 1 av 3, 150 000
Länsbibliotek Sydost, Lärsamverkan i Sydost, år 1 av 3, 125 000
Länsbibliotek Sörmland, Ett bibliotek för alla: utveckling av folkbibliotekens socialbibl.verksamhet, 197 000
Länsbibliotek Östergötland, Bibliotek utan hinder, år 1 av 1, 200 000
Länsbiblioteket i Värmland, Bibliotek Värmland - Fördjupad samverkan, år 1 av 3, 150 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, V8 biblioteken i Västerbotten, år 1 av 3, 100 000
Länsbiblioteket Västernorrland, ABM Resurs i Västernorrland, år 2 av 3, 100 000
Regionbibliotek Halland, Äppelhyllor - möten, möjligheter, år 1 av 1, 60 000
Regionbibliotek Stockholm, LIM-IT Utveckla lokalt anpassade hybridbibliotek år 2 av 3, 600 000
Regionbibliotek Stockholm, Doff - På barns och ungdomars villkor III, år 1 av 2, 160 000
Regionbibliotek Västra Götaland, Logotyp och marknadsföring för folk- och skolbibliotekens Äppelbibliotek,, 167 000
Regionbibliotek Västra Götaland, MUSA - Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete, år 2 av 3, 100 000
Umeå lånecentral, Lånecentraler i samverkan utvecklar referensbibliotek.se, år 1 av 3, 200 000

Samtliga sökande

Länsbibliotek Dalarna, Strategiskt utvecklingsarbete med bibliotek i Gävleborgs och Dalarnas län år 2av 2
Länsbibliotek Dalarna, Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län, år 1 av 2
Länsbibliotek Jönköping, 2020 Mars Express år 2 av 2
Länsbibliotek Skåne, Projekt: Ordbron 2 år 2 av 2
Länsbibliotek Sydost, ABM-samverkan i Blekinge - Blekinge Museum, Blekingearkivet och Länsbibliotek Sydost, år 1 av 3
Länsbibliotek Sydost, Demoteket - biblioteket en magnet för unga, år 1 av 3
Länsbibliotek Sydost, Lärsamverkan i Sydost, år 1 av 3
Länsbibliotek Sörmland, Ett bibliotek för alla : utveckling av folkbibliotekens socialbiblioteksverksamhet, år 2 av 3
Länsbibliotek Uppsala, Sambruk och samsyn : biblioteksutveckling i norra Uppland, år 1 av 2
Länsbibliotek Östergötland, Bibliotek utan hinder, år 1 av 1
Länsbiblioteket i Värmland, Bibliotek Värmland - Fördjupad samverkan, år 1 av 3
Länsbiblioteket i Västerbotten, V8 biblioteken i Västerbotten, år 1 av 3
Länsbiblioteket Västernorrland, ABM Resurs i Västernorrland, år 2 av 3
Länsbiblioteket Västernorrland, eBIN - IT-baserad kompetensutveckling i samverkan. Förstudie
Norrbottens länsbibliotek, Norrbottensförfattare på Internet
Regionbibliotek Halland, Äppelhyllor - möten, möjligheter, år 1 av 1
Regionbibliotek Kalmar, DiSKO, år 1 av 3
Regionbibliotek Stockholm, LIM-IT Utveckla lokalt anpassade hybridbibliotek för folkbibliotek i Mellansverige - år 2 av 3
Regionbibliotek Stockholm, Doff - På barns och ungdomars villkor III, år 1 av 2
Regionbibliotek Västra Götaland, Logotyp och marknadsföring för folk- och skolbibliotekens Äppelbibliotek, år 1 av 1
Regionbibliotek Västra Götaland, Folkbiblioteken.se - nätverk för nationell samordning och utveckling, år 1
Regionbibliotek Västra Götaland, MUSA - Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete, år 2 av 3
Umeå lånecentral, Lånecentraler i samverkan utvecklar referensbibliotek.se, år 1 av 3

Header logo