Regionala teaterinstitutioner

Resterande verksamhetsbidrag till regionala teaterinstitutioner

Beviljade bidrag, kr

Byteatern Kalmar läns teater, 129 400
Dalateatern, 129 400
Folkteatern Gävleborg, 129 400
Folkteatern i Göteborg, 129 400
Länsteatern Gotland, 129 400
Länsteatern i Örebro, 129 400
Länsteatern Jämtland Härjedalen, 129 400
Norrbottensteatern, 129 400
Regionteatern Blekinge Kronoberg, 129 400
Smålands Musik och Teater/Teatern, 129 400
Sörmlands Musik & Teater, 129 400
Teater Halland, 129 400
Teater Västernorrland, 129 400
Teater Västmanland, 129 400
Västerbottensteatern, 129 400
Västsvenska Teater och Dans AB, 129 400
Östergötlands länsteater, 129 400

Header logo