Tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

Beviljade bidrag, kr

Frölunda Kulturhus, Samarbetsprojekt för ökad tillgänglighet till kulturarrangemang, 70 000
Föreningen Sveriges dövblinda, Sverigekursen, skapande verksamhet, nordiskt samarbete, år 2/3, 110 000
Jämtlands läns bibliotek, Bok & DAISY, år 3/3, 240 000
Länsbibliotek Uppsala, Tillgängliga bibliotek 2010, år 3/3, 120 000
Länsbibliotek Östegötland, Arkitektstöd för ökad tillgänglighet, 140 000
Länsmuseet Halmstad, Röras och beröras-om tillgänglig konst i Halland och Blumenau, Brasilien, 50 000
Musikmuseet, Levande musik för utvecklingsstörda, 80 000
Share Music, Musikverksamhet för barn/ungdomar med funktionshinder, år 2/3, 525 000
Synskadades Riksförbund, Puktskriftsklubben, år 3/3, 500 000
Synskadades Riksförbund Göteborg, Digitala museiguider i DAISY-format för synskadade, år 1/2, 275 000
Teater De Vill, Pricis som alla andra Del 1, 35 000
Zin-Lit´, Cirkusmobilen, år 2/3, 350 000

Samtliga sökande

ABF Huddinge, Kul-tur på fritiden
Franstorps Verkstäder, Paviljongen
Frölunda Kulturhus, Samarbetsprojekt för ökad tillgänglighet till kulturarrangemang
Föreningen Autism i F-län, Musikprojektet Freja år 2005-2007
Föreningen Dalregementets museum, Ögat i handen
Föreningen Sveriges dövblinda, Sverigekursen, skapande verksamhet, nordiskt samarbete, år 2/3
Föreningen Ållateatern, På kurs med Ållateatern
Göteborgs Naturhistoriska Museum, Anpassning av webbsidor för funktionshindrade
Jämtlands läns bibliotek, Bok & DAISY, år 3/3
Karolinska Universitetssjukhuset, EPOR, Ny mening, rörelser ur kaos
Kils Dagcenter, Lättläst / Data
Luleå Kommun, Ikt "hjärta" kultur för vuxna med utvecklingsstörning
Länsbibliotek Uppsala, Tillgängliga bibliotek 2010, år 3/3
Länsbibliotek Östegötland, Arkitektstöd för ökad tillgänglighet
Länsmuseet Halmstad, Röras och beröras-om tillgänglig konst i Halland och Blumenau, Brasilien
Länsmuseet på Gotland, Granskning av arktitektritningar/tillgänglighet
Länsmuseet på Gotland, Tillgänglig hemsida
Malmö Museer, Sinnenas pedagogik
Mobila Dokumentärred./SDF, Att åldras i Sverige-Mobila dokumentärredaktion möter pensionärerna
Musikmuseet, Levande musik för utvecklingsstörda
Norrbottens länsbibliotek, Utblick - lättlästa nyheter på webben
Pernilla Molander, Skapande för alla
Personalkooperativet Drao `Thea , Drao´Thea
Regionbibliotek i Kalmar, Tillgänglig information på biblioteken i sydost Sverige
Regionmuseum Västra Götaland, Färre hinder
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, RMTs forumteatergrupp, utveckling
Share Music, Musikverksamhet för barn/ungdomar, år 2/3
Simrishamns kommunbibliotek, Utvecklingsstörda möter litteraturen
Stockholms läns hembygdsförbund, Hembygdsgårdar för alla
Studieförbundet Vuxenskolan Vollsjö-Sjöbo, Bildskapande med/för dementa
Synskadades Riksförbund, Puktskriftsklubben, år 3/3
Synskadades Riksförbund, Kultur utan syn
Synskadades Riksförbund Göteborg, Digitala museiguider i Daisy-format för synskadade, år 1/2
Teater De Vill, Pricis som alla andra Del 1
Teater De Vill, Precis som alla andra, del 2
Williams Syndrom Föreningen, Utvecklingsarbete med ungdomar med Williams Syndrom
Vitlycke museum, Tillgängligt världsarv
Växjö Kulturskola, Kultur för barn och ungdomar med funktionshinder år 1/2
Zin-Lit´, Professionell New Stage ensemble för funktionshindrade
Zin-Lit´, Cirkusmobilen, år 2/3
Östergötlands länsmuseum, Kulturidrott

Header logo