Utvecklingsbidrag till regionala museer

Beviljade bidrag, kr

Blekinge museum, ABM i Blekinge, 150 000
Blekinge museum, Tema Film Blekinge, 150 000
Dalarnas museum, Det mångkulturella Dalarna, etapp 2, 250 000
Göteborgs museer – Stadsmuseet, Den icke-fiktiva filmens synliggörande, 220 000
Göteborgs naturhistoriska museum, Kulturhistoriska samlingar på naturhistoriskt museum, etapp 3, 300 000
Jämtlands läns museum, Rädda filmen i Jämtlands län, etapp 2, 200 000
Jämtlands läns museum, Sveriges museer sätter fokus på mångfald, etapp 2, 350 000
Jönköpings läns museum, Vad viskar väggen, 100 000
Kalmar konstmuseum, Gästintendenter till KKM, etapp 2, 150 000
Kalmar läns museum, Kulturmötesplats Kalmar läns museum, 250 000
Länsmuseet Gävleborg, Hem till mig eller hem till dig?, 90 000
Länsmuseet i Halmstad, Att återerövra kontrollen över en museisamling, 90 000
Länsmuseet i Halmstad, Filminventering, etapp 2, 150 000
Länsmuseet i Varberg, Mat, mångkultur och regional tillväxt, 200 000
Länsmuseet Västernorrland, ABM Resurs i Västernorrland, etapp 3, 200 000
Länsmuseet Västernorrland, Utvecklingsprojekt Mannaminne – länsmuseet, etapp 2, 200 000
Malmö museer, Dålig smak, 300 000
Nordiska akvarellmuseet, De unga och samtidskonsten, 100 000
Norrbottens museum, Yrkesverksamma fotografer i länet, 160 000
Regionmuseet Västra Götaland, Kulturmiljö i fickan, 100 000
Stockholms läns museum, Kulturhistoriskt fotografi, etapp 3, 200 000
Stockholms stadsmuseum, Museifilial i Tensta, etapp 2, 200 000
Sörmlands museum m fl, En mångkulturell samtidshistoria, etapp 2, 300 000
Upplandsmuseet, Kunskap om könsordning, 100 000
Värmlands museum, Berättelse om Värmland på flera språk, 70 000
Västergötlands museum, Att hitta rätt – genus i bilddatabaser, etapp 2, 300 000
Västmanlands läns museum, Film som historisk berättare, etapp 3, 200 000
Västmanlands läns museum, Ungdomars rätt till det offentliga rummet?, 250 000
Östergötlands läns museum, Att utveckla ett museum, 170 000
Östergötlands läns museum, Konstkonsulentverksamhet, etapp 2, 250 000

Samtliga sökande

Blekinge museum, ABM i Blekinge / ABM
Blekinge museum, Tema Film Blekinge / Icke-fiktiv film
Bohusläns museum, Bohuslän i världen – Världen i Bohuslän / Mångkultur, granska samlingarna
Dalarnas museum, DVD Projekt DM 2005 / Icke-fiktiv film
Dalarnas museum, Det mångkulturella Dalarna, etapp 2 / Mångkultur
Göteborgs museer / Konstmuseet, Från skogen till staden, workshop för barn / dans, BoU
Göteborgs museer / Stadsmuseet, Den icke-fiktiva filmens synliggörande / Icke-fiktiv film
Göteborgs naturhistoriska museum, Integrerade naturkontakter / Mångkultur
Göteborgs naturhistoriska museum, Kulturhistoriska samlingar på naturhistoriskt museum, etapp 3 / Foto
Jämtlands läns museum, Rädda filmen i Jämtlands län, etapp 2 / Icke-fiktiv film
Jämtlands läns museum, Fotoförmedling i 3 museer / Foto
Jämtlands läns museum m fl, Sveriges museer sätter fokus på mångfald, etapp 2 / Mångkultur
Jönköpings läns museum, Bilder av Sverige / Mångkultur
Jönköpings läns museum, Filmen som kulturhistoriskt dokument, etapp 3 / Icke-fiktiv film
Jönköpings läns museum, Vad viskar väggen / Konst, konstområdesövergripande samverkan
Kalmar konstmuseum, Gästintendenter till KKM, etapp 2 / Konst
Kalmar läns museum, Kulturmötesplats Kalmar läns museum / Mångkultur
Kulturen i Lund, Strategiskt publikgruppsarbete / Museiutveckling
Länsmuseet Gävleborg, Hem till mig eller hem till dig? / Mångkultur, BoU
Länsmuseet Gävleborg, Publik del, Carl Larsson-projektet / Foto
Länsmuseet i Halmstad, Att återerövra kontrollen över en museisamling / Granska samlingar
Länsmuseet i Halmstad, Filminventering, etapp 2 / Icke-fiktiv film
Länsmuseet i Halmstad, KMM – Knowledge Management Systems in Museums / IT-utveckling
Länsmuseet i Varberg, Mat, mångkultur och regional tillväxt / Mångkultur
Länsmuseet i Varberg, Fotografi i fokus / Foto
Länsmuseet på Gotland, Monster / Konst, foto, BoU
Länsmuseet Västernorrland, ABM resurs i Västernorrland, del 3 / ABM
Länsmuseet Västernorrland, KMM – Knowledge Management Systems in Museums / IT-utveckling
Länsmuseet Västernorrland, Utvecklingsprojekt Mannaminne – länsmuseet, etapp 2 / Mångkultur, museiutveckling
Länsmuseet Västernorrland, Dubbelseende / Foto, mångkultur
Malmö museer, Dålig smak / Mångkultur, design
Nordiska akvarellmuseet, De unga och samtidskonsten / Konst, BoU
Norrbottens museum, Yrkesverksamma fotografer i länet / Foto
Regionmuseet i Kristianstad, Gömda berättelser / Mångkultur
Regionmuseet Västra Götaland, Inventering och insamling av icke-fiktiv film / Icke-fiktiv film
Regionmuseet Västra Götaland, Webbplats ”Spår i landskapet” / Kultumiljö, BoU
Regionmuseet Västra Götaland, Kulturmiljö i fickan / Kulturmiljö, IT-utveckling
Smålands museum, Staffan och Olle – och alla de andra / Mångkultultur, BoU
Stockholms läns museum, Kulturhistoriska fotografi, etapp 3 / Foto
Stockholms läns museum, Mötesplats länsmuseet/Museiutveckling
Stockholms läns museum, KMM – Knowledge Management Systems in Museums / IT-utveckling
Stockholms stadsmuseum, Museifilial i Tensta, etapp 2 / Mångkultur, BoU
Sörmlands museum m.fl., En mångkulturell samtidshistoria, etapp 2 / Mångkultur
Upplandsmuseet, Kunskap om könsordning / Genus
Värmlands museum, Berättelse om Värmland på flera språk / Mångkultur
Västerbottens museum, Sune Jonssons bildvärld / Foto
Västerbottens museum, I skuggan av hedersmorden / Mångkultur
Västergötlands museum, Att hitta rätt – genus i bilddatabaser, etapp 2 / Foto, genus
Västmanlands läns museum, Film som historisk berättare, etapp 3 / Icke-fiktiv film
Västmanlands läns museum, Nygårdsliv / Mångkultur
Västmanlands läns museum, Ungdomars rätt till det offentliga rummet? / Konst, BoU
Östergötlands läns museum, Konstambulansen / Konst, BoU
Östergötlands läns museum, Mångfald i bild, etapp 5 / Foto, icke-fiktiv film, mångkultur
Östergötlands läns museum, Att utveckla ett museum / museiutveckling
Östergötlands läns museum, Konstkonsulentverksamhet, etapp 2 / Konst

Header logo