Länsbibliotek och lånecentraler

Beviljade bidrag, kr

Bibliotek Gävleborg, 1 090 000
Gotlands läns bibliotek, 800 000
Internationella biblioteket, 3 687 000
Jämtlands läns bibliotek, 1 090 000
Lånecentralen i Stockholm, 2 400 000
Lånecentralen Malmö, 2 400 000
Länsbibliotek Dalarna, 1 210 000
Länsbibliotek Jönköping, 1 140 000
Länsbibliotek Sydost, 1 860 000
Länsbibliotek Sörmland, 1 090 000
Länsbibliotek Uppsala, 1 080 000
Länsbibliotek Västmanland, 1 400 000
Länsbibliotek Östergötland, 1 590 000
Länsbiblioteket i Stockholms län, 2 090 000
Länsbiblioteket i Värmland, 1 375 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, 1 380 000
Länsbiblioteket i Örebro län, 1 230 000
Länsbiblioteket Västernorrland, 1 090 000
Norrbottens länsbibliotek, 1 300 000
Regionbibliotek Halland, 1 090 000
Regionbibliotek Kalmar, 1 070 000
Regionbibliotek Västra Götaland, 3 792 000 (varav 550 000 till KULDA)
Sveriges depåbibliotek, 2 317 000
Umeå lånecentral, 1 751 000

Header logo