Access

Accessprojektet, andra sökomgången

Beviljade bidrag, kr

Arkivområdet

Folke Bernadotteakademin, Digitalisering av arkiv om svenskt deltagande i internationella fredsbevarande operationer, 720 000
Hallands Arkivförbund, SOTA - Säkra Och Tillgängliggör Arkivdokumentation i Halland, 360 000
Litografklubbens Arkiv, Arkivverksamhet vid Litografiska museet i Huddinge, 240 000
Sveriges Television, Tillgängliggörande av TV-program via nya medier, 1 800 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG ARKIVOMRÅDET: 3 120 000

Biblioteksområdet

Kungl. Husgerådskammaren, Bernadottebibliotekets okända kartor, 360 000
Stockholms stadsbibliotek, Rätt till litteratur. Lätt att hitta, rätt att läsa. Ett projekt för att tillgängligöra böcker på barns alla språk, 360 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG BIBLIOTEKSOMRÅDET: 720 000

Hembygdsrörelsen

Bohusläns Hembygdsförbund, Kulturarv Väst - pilotprojekt för att tillgängliggöra bohuslänska samlingar, 360 000
Floda Hembygdsförening, Lustgårdens bygdemuseum, 360 000
HEIMBYGDA, hembygdsförbund för Jämtlands län, Access Kulturarv JÄMTLAND, 720 000
Hälsinglands hembygdskrets, Ansökan om bidrag inom Accessprojektet för att Bevara/vårda och tillgängliggöra samlingar/föremål oc, 360 000
Kronobergs läns hembygdsförbund, Stödja våra medlemsföreningar med utbildning, rådgivning om skötsel, konservering av föremål, 270 000
Mora kommun, Ovansiljans hembygdsgårdar (Sollerön, Vika, N.Venjan, Våmhus, Orsa, Rots Skansi Älvdalen), 720 000
Norrbottens hembygdsförbund, Se hembygden i Norrbotten, 700 000
Skånes Hembygdsförbund, Tillgängliggörande av hembygdsföreningarnas samlingar, 240 000
Västergötlands Hembygdsförbund, Samlingar i centrum - utbildning och råd till Västergötlands Hembygdsförbunds medlemsföreningar, 360 000
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, Västmanlands Hembygdsarkiv, 360 000
Ångermanlands hembygdsförbund, Hembygdskonsulent, 360 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG HEMBYGDSRÖRELSEN: 4 810 000

Musei- och kulturmiljöområdet

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv, 240 000
Fritids- och Kulturförvaltningen, Landskrona museum, Rum för reklam, tillgängliggörande av unik reklamsamling, 360 000
Grafikens Hus, Grafikens Hus - Samtida grafik i rörelse, 360 000
Jönköpings läns museum, Access Jönköpings läns museum, 540 000
Kulturen, Ut, 720 000
Länsmuseet på Gotland, Gotlands Hembygdsföreningars samlingar - inventering, vård och registrering, 360 000
Länsmuseet Varberg, Bilder, föremål och arkiv - att förmedla ett kulturarv, 360 000
Länsstyrelsen Kalmar län, Tillgängligt kulturarv Kalmar län, 360 000
Museum Anna Nordlander, Show, 360 000
Nationalmuseum, Tillgängliggörande av Nationalmuseums samlingar av grafik och planschverk, 720 000
Norrbottens museum, Access till Norrbottens kulturarv, 720 000
Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsuddes Konsthantverkssamling, 340 000
Regionmuseet Kristianstad, Skånsk historia-i skrift och noter, på bild och film., 360 000
Rörstrands Museum, Att tillgängliggöra Rörstrands Museums samlingar, 360 000
Skogsmuseet i Lycksele AB, Digitalisering av det skogliga kulturarvet, 360 000
Stiftelsen Dalarnas museum, Historieverkstaden, 720 000
Sveriges Riksidrottsmuseum, Tillgängliggöra Idrottshistoria, 270 000
Värmlands Museum, Access i Värmland, 720 000
Östergötlands länsmuseum, Inventering, katalogisering/registrering och digitalisering, tillgängliggörande av egna och andras samlingar, 720 000
Österlens museum/Simrishamns kommun, Tematisering och tillgänglighet, 360 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG MUSEI- OCH KULTURMILJÖOMRÅDET: 9 310 000

Scenkonstområdet

Amatörteaterns Riksförbund, Teaterbiblioteket - dig, 210 000
Byteatern Kalmar Läns Teater, Byteaterns dockor, masker och scenografi (35 år), 360 000
Dansmuseet, Dansaccess, 720 000
Riksteatern, ACCESS Cullbergsbalett, 660 000
Stiftelsen San Michele, VSM arv-on-line, 720 000
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Kartläggning och tillgängliggörande av icke upphovsrättsskyddad svensk dramatik, 510 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG SCENKONSTOMRÅDET: 3 180 000

Övriga

Assyriska föreningen, Tillgängligörande av assyriskt kulturarv i Sverige, 360 000
Hjälpmedelsinstitutet, Bok- och Bildprojektet, 360 000
Rinkeby Folkets Hus, Rinkeby då och nu, 360 000
SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer, SIOSARK, 360 000
Stiftelsen Filmform, MERA - svensk experimentell film och video, 235 000
Svensk Form, Svensk Form Designarkiv, 420 000
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR /Sveriges Dövas RIksförbund/ arkiv, 360 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG ÖVRIGA: 2 455 000

Header logo