Access

Accessprojektet, första sökomgången

Beviljade bidrag, kr

Arkivområdet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Digitalisering av ljudband, 1 080 000
Arkiv Gävleborg, Gävleborgs läns föreningsarkiv, 285 000
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Muntliga källor till kommunalpolitiken i Örebro län, 1 440 000
Föreningsarkivet i Jämtlands län, Vård & pedagogik, 360 000
Krigsarkivet, Inskrivningsområden/KrA, 270 000
Krigsarkivet, Det digitala militära kartarkivet/KrA, 270 000
Landsarkivet i Göteborg, Västsvensk arbetsmiljö 1890-1912, 300 000
Landsarkivet i Göteborg, Rekonstruktion av fång- och patientlistor, 300 000
Landsarkivet i Göteborg, Personer i Ostindiska Kompaniets tjänst, 300 000
Landsarkivet i Härnösand, ABM-Y Access/Digitalisering av lappfogdearkiv, fångrullor samt boupptecknings- och handelsarkiv, 1 080 000
Landsarkivet i Lund, Sydsveriges historiska befolkning på Internet, 810 000
Landsarkivet i Lund, Källor till samtidshistorien, 1 080 000
Landsarkivet i Uppsala, Kartaccess, 900 000
Landsarkivet i Vadstena, Hitta bouppteckning, 300 000
Landsarkivet i Visby, Gotlands export- och importdata, 720 000
Landsarkivet i Östersund, Plog, kittel och get - digitalisering och vård, främst av bouppteckningar 1876-1900, 480 000
Malmö Stadsarkiv, Sydsveriges historiska befolkning på Internet, 1 080 000
Riksarkivet, Digitalisering och emballering av medeltida handlingar i Riksarkivet, 1 080 000
Riksarkivet, Fotografier i våra arkiv, 540 000
Riksarkivet - Avdelningen för enskilda arkiv, Öppna flera arkiv, 1 080 000
Riksarkivet MKC, DigArk, 2 400 000
Riksarkivet SVAR, DAF-Access Digital arkivöverföring, för forskning vid universitet och högskolor samt för allmänheten, 4 860 000
Riksarkivet SVAR, Rullfilmskanning, 1 080 000
Riksarkivet SVAR, Sökregister till digitaliserad arkivinformation, 2 160 000
Riksarkivet SVAR, Svensk Fordonshistorisk Databas, 840 000
Riksarkivet SVAR, Dokumentskanning, 270 000
Riksarkivet, IT-avdelningen, Waldes katalog: kvalitetssäkring ocg tilgängliggörande i Nationella arkivdatabasen (NAD), 300 000
Riksarkivet, IT-avdelningen, Arkivering av digitala bilder, 270 000
Skånes Näringslivsarkiv, Inventering Företagsarkiv Region Skåne etapp 1, 168 000
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Digitala källor för framtiden, 2 160 000
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), SLBAs donationer upp i ljuset, 5 040 000
Stockholms stadsarkiv, Öppna arkiven - digitalisering av kulturarvet för vidgat användande, 360 000
Svenska Emigrantinstitutet, Emigranterfarenheten via digitaliserade källor, 360 000
Värmlandsarkiv, Arkivförädling Värmland, 1 620 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG ARKIVOMRÅDET: 35 643 000

Bibliotektsområdet

Bibliotek Gävleborg, Hillboms länsbibliografi, 360 000
Haparanda Stad, Haparanda Stads bildarkiv, 360 000
Högskolan i Borås, Biblioteksminnen - organisera och digitalisera, 180 000
Jämtlands läns bibliotek, Östersunds kommun, Zetterströmska biblioteket, 600 000
Karlstads stadsbibliotek, Värmlandssamlingen, 300 000
Konstfacks bibliotek, Projekt Mandelgren /tillgängliggörande av Konstfacks äldsta boksamling, 270 000
KSLA, Registrering av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre samling i Libris., 360 000
Kultur Jönköpings kommun, Stadsbibliotekets i Jönköping gamla samlingar, 360 000
Kungl. biblioteket, Öppna samlingar, 7 200 000
Kungl. biblioteket, FIA - Framtid i Access, 960 000
Kungl. biblioteket, Litteraturbanken: Digitalisering av svenska klassiker, 1 440 000
Malmö stadsbibliotek, Retroaktiv katalogisering i Malin (REKIM), 360 000
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Biblioteket på Biskops-Arnö så in i Norden bra, 360 000
Nordkalottbiblioteket, Digitalisering av äldre Laponica och Nordkalottlitteratur, 720 000
Norrköpings Stadsbibliotek, Katalogisering av äldresamlingar, 700 000
Regionbibliotek Halland, Hallandsbibliografin - digitalt, 720 000
Regionbibliotek Kalmar, Ostre--, Sydergothia (OSGothia), 810 000
Stifts- och landsbiblioteket, Kart- och bildprojektet, 360 000
Stockholms stadsbibliotek, Lyrik och visor - SSB, 420 000
Stockholms universitet. Universitetsbiblioteket, Svenskt humanistiskt och naturvetenskapligt bokligt kulturarv - från osynlighet till framtida kulturnytta, 1 080 000
Svenskt biografiskt lexikon, Digitalisering av SBL:s kortkatalog, 270 000
Södertörns högskolebibliotek, Uppordning och systematisering av 1600-, 1700- och 1800-talsdissertationer från Uppsala, Lund, Åbo, Greifswald m fl lärosäten, 360 000
Umeå kommun, Sveriges depåbibliotek, Sveriges depåbibliotek Katalogisering i LIBRIS, 360 000
Umeå universitet, universitetsbiblioteket, Orientalisk boksamling - tillgängliggörande för vetenskapligt och kulturellt bruk, 300 000
Universitetsbiblioteket i Lund, EDIFFAH, 360 000
Universitetsbiblioteket i Lund, Personarkiv, 360 000
Universitetsbiblioteket i Lund, Turkolog för Jarringprojektet, 360 000
Universitetsbiblioteket i Lund, De la Gardiska arkivet, 360 000
Uppsala universitetsbibliotek, Konservering av Erik Wallers manuskriptsamling, 270 000
Uppsala universitetsbibliotek, Digitalisering av kart-och bildsamlingarna vid Uppsala universitetsbibliotek, 270 000
Uppsala universitetsbibliotek, Katalogisering av nyförvärvad litteratur i ämnet förintelse och folkmord, 300 000
Västerås stadsbibliotek, Katalogisering och digitalisering av äldre bok- och handskriftssamlingar, 360 000
Växjö kommun, Växjö stadsbibliotek, Digitalisering och nykatalogisering av de äldre bok- och handskriftssamlingar vid Växjö stadsbibliotek, 350 000
Örebro universitetsbibliotek i samarbete med Örebro stadsbibliotek, Mörnersamlingen i Örebro, 360 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG BIBLIOTEKSOMRÅDET: 22 560 000

Hembygdsrörelsen

Blekinge hembygdsförbund, Allmänintresse, 720 000
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförening , Dalafimprojektet, 1 440 000
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalsland i hembygdsarkiven, 1 440 000
Forsa Sockens Hembygdsförening, Sockenbilder i Hudiksvalls kommun, 720 000
Hembygdsmuseum - Gällivare kommun, Uppdatering av vår Fatabur, 613 000
Hylte Hembygdskrets, Hylte hembygdskrets tillgängliggör samlingarna, 450 000
Kalmar läns Hembygdsförbund, Sesam öppna dig - kulturlots Kalmar län, 600 000
Kronobergs Läns Hembygdsförbund, Vidga och utveckla hembygdsrörelserns samverkans- och arbetsformer i länet, 354 000
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr. 6: NYREGISTRERING / DOKUMENTATION / DIGITALISERING av samlingarna på Bungemuseets annexmuseum STRANDRIDAREGÅRDEN, Kyllaj (Byggnadsminne) Här har ingen registrering skett sedan 1930-talet varför samtliga föremål måste gås igenom på nytt. Arbetet påbörjas den 15/4 2006 och anställningen pågår i 6 mån samtidigt med proj. 1., 180 000
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr 6: NYREGISTRERING / DOKUMENTATION / DIGITALISERING av Bungemuseets annexmuseum BUNGE SKOLMUSEUM, Bunge Sn. Gotland. Bunge Skolmuseum ligger bara ca 250 m. från Bungemuseets egentliga museiområde mitt emot Bunge Kyrka. Här har en del föremål katalogiserats tidigare men inget har överförts till digital bas. Detta projekt utgör det sista i vårt "ansökningspaket" och pågår således parallellt med proj. 2 under 2006 / 2007, 180 000
Stockholms läns hembygdsförbund, Hembygdsgårdar i Stockholms län, 1 350 000
Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdsgårdar - förnyelse av permanenta utställningar, 1 500 000
Sveriges Hembygdsförbund, Svenska by- och gårdsarkiv, 600 000
Södermanlands hembygdsförbund och Föreningsarkiven i Södermanland, Tillgängliggörande av sörmländska hembygdsarkiv, 720 000
Värmlands Hembygdsförbund, Access Kulturarv Värmland, 1 680 000
Västerbottens läns hembygdsförbund, ACCESS Västerbotten - Ökad tillgänglighet till våra kulturarv, 1 440 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG HEMBYGDSRÖRELSEN: 13 987 000

Musei- och kulturmiljöområdet

ABM Resurs c/o Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y Access (KUR 2006/9)/ Resurs - kulturarvvasternorrland.se (delprojekt), 360 000
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Dokumentation och registrering av kulturhistoriska föremål i Ájttes samlingar, 600 000
Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas samlingar, 360 000
Arbetets museum, EWK, 210 000
Arkitekturmuseet, Tillgängliggörande av Arkitekturmuseets samlingar, 3 240 000
Bergianska Botaniska Trädgården, Hemligheternas trädgård -att levandegöra de pedagogiska samlingarna , 360 000
Bergianska stiftelsen, Digitalisering av Linnéväxter samt andra 1700-tals samlingar, 360 000
Bildmuseet, Samtida konst, 360 000
Blekinge museum, Stora flytten - Nya museet, 1 200 000
Blekinge museum, ABM i Blekinge - arkivpedagogik, 270 000
Bollnäs museum, Öppet magasin, 330 000
Eksjö museum, Se Eksjö - Registrering, vård, digitalisering och tillgängligörnde av Eksjö museums samlingar., 600 000
EMS, Elektroakustisk musik i Sverige (Rikskonserter), Femtio år med elektroakustisk musik i Sverige!, 330 000
Folkets Hus och Parker, Konsten i Folkets Hus och Parker, 360 000
Fredriksdal museer och trädgårdar, Registrering och tillgängliggörande av Fredriksdals levande växtsamling, 600 000
Föreningen Gotlands Fornvänner, Arkeologi som kunskapskälla - Studiemagasin och databaser på Internet, 1 080 000
Föreningen Piteå museum, V.I.P: Visa Innehållet i Piteå museum, 330 000
Göteborgs konstmuseum, Digitalisering av konst på papper på Göteborgs konstmuseum, 720 000
Göteborgs Kulturförvaltning,Stadsmuseet, Industrihistoria: föremål, 720 000
Hallwylska museet, Hallwylska samlingens tillgänglighet, 360 000
Historiska museet i Lund, Medeltida polychrom träskulptur, 720 000
Jämtlands läns museum, Access Jamtli, 3 960 000
Kalmar Konstmuseum, Tillgängängliggöra Arkiv för Svensk Formgivning, 720 000
Kalmar läns museum, Kulturarvslots Kalmar län, 360 000
Kalmar läns museum, Arkiv för barn och ungdom, 360 000
Kalmar läns museum, Silverskatten från regalskeppet Kronan, 360 000
Kultur- och fritidsförvaltningen, Genomarbeta och tillgängliggöra Ystads museers samlingar och arkiv, 1 440 000
Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, Digitalisering av föremålssamlingen, 720 000
Landskrona fritids- och kulturförvaltning, Landskrona museum, Landskrona museum-tillgängliggöra, 600 000
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Västernorrland på film - inventering, digitalisering och tillgängliggörande, 540 000
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Arne Jones Öppet Arkiv, 270 000
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Bothnica - databas för regional litteratur, 270 000
Lidköpings kommun, Vänermuseet, Fotografiska Minnet, 257 000
Livrustkammaren, Katalogisering av Livrustkammarens samlingar, 1 440 000
Livrustkammaren Skoklosters slott Hallwylska museet, Skoklosters slotts projekt, 360 000
Ljusdalsbygdens museum, Öppna samlingar, 270 000
Länskonstmuseet i Skövde, Regionalt Konstfäste med uppdraget Kvinnlig Skandinavisk Konst, 625 000
Länsmuseet Gävleborg, Projekt Fogden, 1 800 000
Länsmuseet Halmstad, Access vid Länsmuseet Halmstad, 1 440 000
Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y
Access /Sysselsättningsåtgärder Länsmuseet Västernorrland, 1 800 000
Länsstyrelsen Gävleborg, Databas xgardar etapp2 , 240 000
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tillgängliga byggnadsminnen i Västra Götalands län, 360 000
Malmö Konstmuseum , TBV (tillgängliggöra, bevara, vårda), 720 000
Malmö Museer , Uppornande och tillgängliggörande av Malmö Museers samlingar i Malmö Kulturförvaltnings nya centralmagasin 2006-2007, 1 200 000
Malmö Museer , Tillgängliggörande och digitaliserande av bildarkivet - fotografiska samlingar och föremålsbilder 2006-2007, 300 000
Moderna Museet, Moderna Museet Projekten 1-10, se bilaga, 6 480 000
Mångkulturellt centrum, Tillgängliggöra arkivet, 360 000
Mölndals Stad, Berättardatabas, 360 000
Nationalmuseum, Tillgängliggörande av Nationalmuseums konsthantverk- och designsamlingar, 2 520 000
Naturhistoriska riksmuseet, Naturens mångfald - rikedom för alla, 7 560 000
Nordiska Akvarellmuseet, Att göra Nordiska Akvarellmuseets konstsamling tillgänglig för en bred publik, 360 000
Nordiska museet, Access till Nordiska museets samlingar, 5 400 000
Norrbottens museum, Lärande mötesplats - att tillgängliggöra referensbibliotek i forskningsmiljö, 360 000
Norrbottens museum, Folkhemmet, 444 000
Norrköpings stadsmuseum, Foto och film i Norrköping, 360 000
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Hemslöjdens samlingar, 1 080 000
Riksantikvarieämbetet, RAÄ-ACCESS, 4 320 000
Riksantikvarieämbetet, RAÄ-ACCESS - Skaparkraft Mälsåker (ett Växtkraft Mål 3-projekt), 1 080 000
Rikspolisstyrelsen, Polismuseet, Polisens historia i bilder - tillgänglig för alla, 360 000
Riksutställningar, Riksutställningars arkiv i databas., 300 000
Svenska Skoindustrimuseet, Tillgängliggöra det skoindustriella kulturarvet, 300 000
Skellefteå museum AB, Upptäck samlingarna, 900 000
Skissernas museum, SkissAcess, 720 000
Stadsmuseiförvaltningen, Access till Stockholm Dnr SMF 2006/54-50, 5 400 000
Statarmuseet i Skåne, Statarnas Ark, 120 000
Statens försvarshistoriska museer, Registrering av Flygvapenmuseums föremålssamling, 270 000
Statens försvarshistoriska museer, Registrering och digitalisering av Flygvapenmusei bildarkiv, 120 000
Statens försvarshistoriska museer, Uppordning och digitalisering av Flygvapenmusei film- och ljudarkiv, 120 000
Statens försvarshistoriska museer, Gallra och bruka / Armémuseum, 3 900 000
Statens försvarshistoriska museer, Digitalisering av unika böcker, akvareller och arkivalier/ Armémuseum, 300 000
Statens historiska museer, Invite - öppna samlingar vid SHMM, 7 560 000
Statens konstråd, Vård och underhåll av statens offentliga konst , 720 000
Statens Maritima Museer, Modeller till tusen, fotografering och digitalisering av Sjöhistoriska museets båtmodeller, 360 000
Statens Maritima Museer, Rariteter till alla. Katalogisering av äldre boksamlingar på Marinmuseum och Sjöhistoriska museet, 720 000
Statens Maritima Museer, Nytt magasin i Karlskrona, 1 800 000
Statens Maritima Museer, Hands on Vasa, 1 080 000
Statens museer för världskultur, Samlingarna, 5 040 000
Statens musiksamlingar, Konvertering, registrering och digitalisering vid Statens musiksamlingar, 1 890 000
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Registrering av föresmålsamlingar knutna till svenska scenkonstnärer, 360 000
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Svenskt scenfoto - inventering, vård och databas, 720 000
Stiftelsen Hälsinglands museum, Digitalisering av Hilding Mickelssons bildsamling, 600 000
Stiftelsen Roslagsmuseet, Maximalt digitalt, 720 000
Stiftelsen Skansen, Konservering av Biologiska museets samling, 270 000
Stiftelsen Skansen, Dokumentation, registrering och hantering av föremål och textilier på Skansen, 465 000
Stiftelsen Smålands museum, Glassamlingen, 320 000
Stiftelsen Smålands museum, Textilsamlingen, 360 000
Stockholms stadsmuseum, Stockholmiana digitalt, Dnr SMF 2006/54-50, 360 000
Strindbergsmuseet, August Strindbergs efterlämnade boksamling: dokumentation, registrering och tillgängliggörande av författarens anteckningar i böckerna, 360 000
Strindbergsmuseet, Strindbergsmuseets Strindbergianabibliotek: genomgång, komplettering och konvertering av kortkatalog till databas, som tillgängliggörs på museets website, 360 000
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Tillgängliggörande av Byggnadskulturs artikeldatabas, 210 000
Sörmlands museum, Moderna historier i samlingarna, 900 000
Tekniska museet, Digitalisering och tillgängliggörande av Tekniska museets föremålssamling på Internet, 1 440 000
Tekniska museet, Riksradio och parabol. Teknik för mångkulturell nyfikenhet och kulturell identitet, 1930-2006., 720 000
Tekniska museet, Från matematikmaskin till IT, 1 440 000
Tekniska museet, Digitalisering av rariteter i Tekniska museets bibliotek, 360 000
Tekniska museet, Specialsamlingar i Tekniska museets bibliotek, 360 000
Textilarkivet Västernorrland, ABM-Y Access Textilarkivet Västernorrland/Sångakasernen, 600 000
Tomelilla kommun, Hasse & Tagemuseum, 250 000
Torsby finnkulturcentrum/Värmlands Museum, Torsby Finnkulturcentrums arkiv, 300 000
Upplandsmuseet, Tillgång till kulturarvet, 720 000
Virserums konsthall, Viserumsprojektet, 720 000
Västerbottens museum, Access till kulturarv i Västerbottens län, 2 880 000
Västerås Konstmuseum, Konst i Västerås för många, 345 000
Västmanlands läns museum, Tillgängliga arkiv och föremålssamlingar, 1 440 000
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvet, 1 800 000
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets specialbibliotek, 1 800 000
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets fotografiska samlingar, 1 440 000
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets medeltida samlingar, 360 000
Örebro läns museum, BJC - Bergs- och järnvvägshistoriskt Centrum, 900 000
Örebro läns museum, Hembygd för alla - ett tillgänglighetsprojekt, 600 000
Örnsköldsviks museum, Örnsköldsviks kommun, ABM-Y Örnsköldsviks museum Digital registrering (ingår i KUR 206/9), 300 000
Östergötlands länsmuseum, Sancta Birgitta databas, 720 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG MUSEI- OCH KULTURMILJÖOMRÅDET: 122 046 000

Scenkonstområdet

Atalante, Rädda konsten! - tillgängliggörande av Atalantes och Moderna Dansteaterns 20-åriga historia, 900 000
Dramaten, Katalogisering, organisering och digitalaisering av Dramatens bildarkiv, 180 000
Folkmusikens hus, Rädda ljudet - Migrering, arkivering och tillgängliggörande av folkmusikmaterial från Dalarna, 720 000
Fylkingen, Digitalisering och tillgängliggörande av Fylkingens arkiv, 700 000
Förbundet Svenskt Rockarkiv, Svenskt Rockarkiv, 750 000
Göteborgs Konsert AB, Invertering, registrering, restaurering och komplettering av GKAB:s (GSO:s) musikarkiv och -samling, 360 000
GöteborgsOperan AB, Identifiering och arkivering av Stora Teaterns föreställningar, 540 000
Kungliga Operan, Projekt för dokumentation och tillgängliggörande av Operans historiska teaterkostymer, 238 000
Kungliga Operan, Skanning av äldre handlingar och fotografier i Operans arkiv, 180 000
Samarbetesnämnden för Folklig Dans, Arkivet för Folklig Dans, AFD, 580 000
Stiftelsen GöteborgsMusiken, Katalogisering av notarkiv - svensk blåsmusiktradidtion, 270 000
Stockholms läns Blåsarsymfoniker, Digitalisering av gamla noter, 700 000
Stockholms stadsteater, Strukturera, vårda och tillgängliggöra Stockholms stadsteaters arkiv, 360 000
Studion för Digital Dans och RörelseArkiv och Musikhögskolan, Piteå, Luleå tekniska universitet, Webbaserat dans och rörelsearkiv för nutida koreografi, 720 000
Svensk Teaterunion -Svenska ITI, Databas för scenkonst i Sverige, 720 000
Sveriges Dramatikerförbund, Insamling och digitalisering av pappersmanus för DramaDirekt, 300 000
Sveriges Ljudmigreringscentrum, Sveriges Ljudmigreringscentrum, 3 600 000
Vadstena-Akademien, Uppordnande, förtecknande och tillgängliggörande fysiskt och digitalt av Vadstena-Akademiens samlingar, 480 000
Örebro universitet/NCFF, Dokumentation Dans i skolan, 2 160 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG SCENKONSTOMRÅDET: 14 458 000

Övriga

Assyriska Riksförbundet, Tillgängliggörandet av svenska assyriers kulturarv, 720 000
Föreningen Kirunas Rötter, Tillgängliggörande av Kirunas historiska skatter - Att möta den historiska omvandlingen av ett gruvsamhälle i Sverige, 720 000
Grekiskt Kulturcentrum, Svegreark, 270 000
Göteborgs universitet / GOArt, Nationellt orgelbibliotek, 300 000
Handikapphistoriska Föreningen, Funktionshindrades livsvillkor i ett historiskt perspektiv, 330 000
Information och Kultur, Digitalisering av lokalhistoriska samlingar i Söderköping, 300 000
Insamlingsstiftelsen Norrland i Bild, Norrlandsbild, 270 000
Inst. för Informationsvetenskap, Uppsala universitet, KMM.Access, 5 400 000
Kungliga Konsthögskolan, DIGITALISERING OCH UPPORDNING AV KKH ARKITEKTURBIBLIOTEK, 210 000
Meän akateemi - Academia Tornedaliensis, Digitalisering av orddatabas på nordfinska och meänkieli, 600 000
Nacka kommun / Nacka kulturcentrum, Carl Malmstens möbler - en bilddatabas, 150 000
Serbernas Riksförbund i Sverige, SVEDOK, 315 000
Seriefrämjandet, Svenskt seriearkiv - svensk seriehistoria, 360 000
Svenska Filminstitutet, Ingmar Bergmans arkiv. Katalogisering och vård., 645 000
Svenska Filminstitutet, www.ingmarbergman.se - fas 2 fördjupning, 720 000
Svenska Filminstitutet, Filmarkivet i Grängesberg, 2 160 000
Svenska Filminstitutet, Genomgång av filmdepositioner, 720 000
Sverigefinländarnas arkiv, Synliggörandet av sverigefinländarnas kulturarv via portal och utställningar, 720 000
Sveriges Dövas Riksförbund, Rädda dövas arkiv, 360 000
Vilhelmina kommun, ABM Södra Lappland, 720 000

SUMMA BEVILJADE BIDRAG ÖVRIGA: 15 990 000

Header logo