Sökande av bidrag inom Accessprojektet, första sökomgången

Samtliga sökande, inklusive ej beviljade

Arkivområdet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Digitalisering av ljudband
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Retrokatalogisering
Arkiv Gävleborg, Gävleborgs läns föreningsarkiv
Arkiv Västmanland, Öppna arkiven!
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Digitalisering FAV
Folkrörelsearkivet Upppala län, Digitalisering och registring av fotografier
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Muntliga källor till kommunalpolitiken i Örebro län
Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv, Digitalisering av forskningsintressanta dokument
Föreningsarkivet i Jämtlands län, Vård & pedagogik
Föreningsarkivet västernorrland, Ordningsprojektet
Gotlands kommunarkiv, Gotland online
Gotlands kommunarkiv, Laga för framtiden
Gotlands kommunarkiv, Ordning och reda
Helsingborgs Stadsarkiv, Projekt ritningar
Helsingborgs Stadsarkiv, Projekt fotografier
Helsingborgs Stadsarkiv, Projekt affischer
Helsingborgs Stadsarkiv, Projekt Skånska Brand
Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Jfasamarbete
Krigsarkivet, Inskrivningsområden/KrA
Krigsarkivet, Libriskatalogisering/KrA
Krigsarkivet, Det digitala militära kartarkivet/KrA
Krigsarkivet, Marinens ritningar/KrA
Krigsarkivet, Flygförvaltningens flygplansritningar/KrA
Krigsarkivet, Registrering och digitalisering av Armé-, Marin- och Flygfilms bildarkiv på KrA
Landsarkivet i Göteborg, Västsvensk arbetsmiljö 1890-1912
Landsarkivet i Göteborg, Vård av rättsvårdande arkiv i Västra Götaland
Landsarkivet i Göteborg, Rekonstruktion av fång- och patientlistor
Landsarkivet i Göteborg, Personer i Ostindiska Kompaniets tjänst
Landsarkivet i Härnösand, ABM-Y Access / Digitalisering av Härnösands gamla läroverksbibliotek
Landsarkivet i Härnösand, ABM-Y Access/Digitalisering av lappfogdearkiv, fångrullor samt boupptecknings- och handelsarkiv
Landsarkivet i Lund, Sydsveriges historiska befolkning på Internet
Landsarkivet i Lund, Källor till samtidshistorien
Landsarkivet i Uppsala, Fastighetsaccess
Landsarkivet i Uppsala, Kartaccess
Landsarkivet i Vadstena, Kyrkoarkiv/VaLA
Landsarkivet i Vadstena, Ungdom och arkiv
Landsarkivet i Vadstena, Hitta bouppteckning
Landsarkivet i Vadstena, Bibliotekskatalog/VaLA
Landsarkivet i Visby, Väckas i ViLA - registrering, vård och tillgängliggörande av arkiv vid Landsarkivet i Visby
Landsarkivet i Visby, Gotlands export- och importdata
Landsarkivet i Visby, Plåtade Gutar - bevara och tillgängliggöra
Landsarkivet i Östersund, Synliga bilder - att lyfta fram, tillgängliggöra och bevara fotografier
Landsarkivet i Östersund, Plog, kittel och get - digitalisering och vård, främst av bouppteckningar 1876-1900
Litografklubbens Arkiv, Verksamheten vid litografiska museet i Huddinge
Malmö Stadsarkiv, Bilddatabas och fotovård
Malmö Stadsarkiv, Sydsveriges historiska befolkning på Internet
OKAB Näringsliv AB - Migranternas Hus, Digitalisering och tillgängliggörande av Agnes Anderssons och Greta Hall Anderssons glasplåtar
RA/B-avdelningen, Konservering och omballering av Landskapshandlingarna
RA/B-avdelningen, Mikrofilmning av hotat arkivmaterial för säkerställning av information samt tillgängliggörande av detta
Regionarkivet, Upptäck arkitekterna!
Regionarkivet / Region skåne, Ordnande och förtecknande av Kristianstads läns landstings arkiv 1863 - 1998
Riksarkivet, Digitalisering och emballering av medeltida handlingar i Riksarkivet
Riksarkivet, SVÖA - Skanning av Värdefulla och Ömtåliga Arkivhandlingar
Riksarkivet, Fotografier i våra arkiv
Riksarkivet, Ljudupptagningar, en del av kulturarvet
Riksarkivet - Avdelningen för enskilda arkiv, Öppna flera arkiv
Riksarkivet MKC, DigArk
Riksarkivet SVAR, SAVS - Skanning Av Väsentliga Registerkort
Riksarkivet SVAR, DAF-Access Digital arkivöverföring, för forskning vid universitet och högskolor samt för allmänheten
Riksarkivet SVAR, Rullfilmskanning
Riksarkivet SVAR, Sökregister till digitaliserad arkivinformation
Riksarkivet SVAR, Svensk Fordonshistorisk Databas
Riksarkivet SVAR, Dokumentskanning
Riksarkivet, IT-avdelningen, Waldes katalog: kvalitetssäkring ocg tilgängliggörande i Nationella arkivdatabasen (NAD)
Riksarkivet, IT-avdelningen, Arkivering av digitala bilder
Riksarkivet, IT-avdelningen, Arkivering av äldre elektronsikt material
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, a)Fotografering av Fanor/standar b)Förteckna Hembygdmuseers arkiv
Skånes Näringslivsarkiv, Inventering Företagsarkiv Region Skåne etapp 1
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Digitala källor för framtiden
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), SLBAs donationer upp i ljuset
Stockholms stadsarkiv, Öppna arkiven - digitalisering av kulturarvet för vidgat användande
Stockholms stadsarkiv, Stockholms historia i ljud och bild,:fotografier, filmer och ljudupptagningar i Stadsarkivet.
Svenska Emigrantinstitutet, Från Emigration till Immigration
Svenska Emigrantinstitutet, Emigranterfarenheten via digitaliserade källor
Svenska Emigrantinstitutet, Capturing the Past
Värmlandsarkiv, Arkivförädling Värmland
Örebro läns företagsarkiv, Bergslagens gömda skatter

Biblioteksområdet

Bibliotek Gävleborg, Hillboms länsbibliografi
Centrumbiblioteket, Sigtuna kommun, Utveckla och tillgängliggöra - Sigtuna kulturarvsbibliotek
Folkbiblioteken i Lund, Lundasamlingen, Lokalt blir globalt
Göteborgs Stad, Kultur, Stadsbiblioteket, Accessprojektet Stadsbiblioteket
Göteborgs Stad, Kultur, Stadsbiblioteket, Accessprojektet Konstmuseibiblioteket
Haparanda Stad, Haparanda Stads bildarkiv
Högskolan i Borås, Biblioteksminnen - organisera och digitalisera
Högskolan i Borås, Digitalisering av specialarbeten publicerade vid Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan i Borås
Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitiet, Digitalisering av talspråksarkivets audio- och videoband
Jämtlands läns bibliotek, Östersunds kommun, JLB´s vinylsamling
Jämtlands läns bibliotek, Östersunds kommun, Zetterströmska biblioteket
Karlstads stadsbibliotek, Värmlandssamlingen
Konstfacks bibliotek, Projekt Mandelgren /tillgängliggörande av Konstfacks äldsta boksamling
KSLA, Registrering av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre samling i Libris.
KSLA, Registrering av delar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens moderna samling i Libris.
Kultur Jönköpings kommun, Stadsbibliotekets i Jönköping gamla samlingar
Kungl. biblioteket, Öppna samlingar
Kungl. biblioteket, Litteraturbanken: Digitalisering av svenska klassiker
Kungl. biblioteket, FIA - Framtid i Access
Kungliga Tekniska högskolan. Biblioteket, Gallring av gemensamma tidskriftsserier vid KTHB Huvudbiblioteket och Studsvikbiblioteket
Lidköpings stadsbibliotek, Operation Gallring
Lunds universitet/Språk och litteratur centrum/Japanska, Tillgängliggörande av den japanska boksamlingen på Asienbiblioteket
Lysekils stadsbibliotek, Lysekil - sjöfartsstaden
Länsbiblioteket i Värmland, Magasin Värmland
Malmö stadsbibliotek, Retroaktiv katalogisering i Malin (REKIM)
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Biblioteket på Biskops-Arnö så in i Norden bra
Nordkalottbiblioteket, Digitalisering av äldre Laponica och Nordkalottlitteratur
Nordkalottens kultur- och forskningscentrum, Digitalisering av befintliga inspelningar på meänkieli och finska
Norrköpings Stadsbibliotek, Katalogisering av äldresamlingar
Regionbibliotek Halland, Hallandsbibliografin - digitalt
Regionbibliotek Kalmar, Ostre--, Sydergothia (OSGothia)
Regionbibliotek Stockholm, Från mörker till ljus och Bibliotek med flyt
Stifts- och landsbiblioteket, Kart- och bildprojektet
Stockholms stadsbibliotek, Språk, litteratur och tillgänglighet
Stockholms stadsbibliotek, Lyrik och visor - SSB
Stockholms stadsbibliotek, Lätt att hitta, rätt att läsa. Ett projekt för att tillgängliggöra böcker på barns alla språk
Stockholms universitet. Universitetsbiblioteket, Svenskt humanistiskt och naturvetenskapligt bokligt kulturarv - från osynlighet till framtida kulturnytta
SWEBLUL, Digitalisering av kulturdatabas
Svenska barnboksinstitutet, Retrospektiv digital katalogisering av barnlitteratur utgiven i Sverige före 1956
Svenskt biografiskt lexikon, Digitalisering av SBL:s kortkatalog
Södertörns högskolebibliotek, Uppordning och systematisering av 1600-, 1700- och 1800-talsdissertationer från Uppsala, Lund, Åbo, Greifswald m fl lärosäten
Umeå kommun, Sveriges depåbibliotek, Sveriges depåbibliotek Katalogisering i LIBRIS
Umeå universitet, universitetsbiblioteket, Orientalisk boksamling - tillgängliggörande för vetenskapligt och kulturellt bruk
Universitetsbiblioteket i Lund, Digitalisering av tidskriftsartiklar
Universitetsbiblioteket i Lund, Äldre samlingen
Universitetsbiblioteket i Lund, EDIFFAH
Universitetsbiblioteket i Lund, Personarkiv
Universitetsbiblioteket i Lund, Bevara Bagge
Universitetsbiblioteket i Lund, Turkolog för Jarringprojektet
Universitetsbiblioteket i Lund, De la Gardiska arkivet
Universitetsbiblioteket i Lund, Ordna okat
Universitetsbiblioteket i Lund, Nationella brevdatabasen
Uppsala universitetsbibliotek, Konservering av Erik Wallers manuskriptsamling
Uppsala universitetsbibliotek, Reprospektiv katalogisering av samlingar i Karin Boye-biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Katalogisering av äldre tryck
Uppsala universitetsbibliotek, Digitalisering av kart-och bildsamlingarna vid Uppsala universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek, Gallring och ordnande av personarkiv
Uppsala universitetsbibliotek, Katalogisering av nyförvärvad litteratur i ämnet förintelse och folkmord
Västerås stadsbibliotek, Katalogisering och digitalisering av äldre bok- och handskriftssamlingar
Växjö kommun, Växjö stadsbibliotek, Digitalisering och nykatalogisering av de äldre bok- och handskriftssamlingar vid Växjö stadsbibliotek
Örebro universitetsbibliotek i samarbete med Örebro stadsbibliotek, Mörnersamlingen i Örebro
Örnsköldsviks kommun, Arkenbiblioteket, Medieplanering - Örnsköldsviks bibliotek
Örnsköldsviks kommun, Arkenbiblioteket, Björnaminne

Hembygdsrörelsen

Adolfsbergs Hembygdsförening, Upprustning av förfallen hembygdsgård
Alfta Sockens Hembygdsförening, Alfta Sockens Hembygdsförening
Algutsboda Hembygdsförening, Bökevaraprojektet
Alseda Hembygdsförening, Hembygdsbok
Alsens hembygdsförening, Alsensamlingarna
Anundsjö Hembygdsförening, En hembygdsgård i tiden
Askome Hembygdsförening, Luftvärnstornet i Askome
Aspås Heimbygdsförening, Digitalisering på Holgers
Bankekinds Hembygdsförening, Bok om stammfastigheter ( laga skifte )
Björkekinds Hembygdsförening, Björkekind hbf
Björkö Hembygdsförening, Dokumentation av Hembygdsföreningens samlingar
Björnlunda Hembygdsförening, Arkivet
Blekinge hembygdsförbund, Allmänintresse
Bläse Kalkbruksmuseum, Utveckling av Bläse Kalkbruksmuseum
Boda Hembygdsförening, Arkiv för Barn och Ungdom ABU
Boda Hembygdsförening, Den självhushållande bondgården
Boda Hembygdsförening, Dräktkammare
Botkyrka Hembygdsgille, Trädgårdstorp
Brunflo Hembygdsförening, Brunflo Lantbruksmuseum
Brunskogs Hembygdsförening, Brunskogs Kulturarv
Bråbo Hembygdsförening, Kulturminnes och museiverksamhet
Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, Fotodokumentation av en bygd
Bölans Hembygdsförening, Dokumenation och digitalisering av gamla bilder
Dala Borgunda Högstena hembygds-och fornminnesförening, Hembygdsbok om Dala socken
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförening, Dalafimprojektet
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalsland i hembygdsarkiven
Dorotea Hembygdsförening, Per-Albin torp
Dädesjö Hembygdsförening, Minnen vi minns
Eksjö Musei- & Hembygdsförening, Utveckling Fornminnesgården
Elfdalens Hembygdsförening, Digitalisering
Flens Hembygdsförening, Thuleparken
Floda Hembygdsförening, Lustgårdens kulturvård och kulturutveckling
Fläckebo hembygdsförening, Holmgöt
Fornminnesföreningen Nordmarksstugan, Nordmarksstugan Töcksfors 2006
Forsa Sockens Hembygdsförening, Sockenbilder i Hudiksvalls kommun
Forshälla Hembygdsförening, Fredrikas hus från 1700-talet
Forsmarks Bruksmuseum/Frih Ulla af Ugglas stiftelse, Forsmarks bruks hantverkstraditioner
Fredsbergs pastorats hembygdsförening, Datorisering av samlingar
Fryele Hembygdsförening c/o Lennart Pettersson, Katalogisering
Fryksände Hembygdsförening, Vasserudsmagasinet
Fågelsjö Hembygdsförening, Gårdsarkivet i Fågelsjö Gammelgård
Föllinge hembygdsförening, Föllinge hembygds förening
Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo, Fotodokumentation av ett kulturarv
Föreningen Hedemora Gammelgård, Föreningen Hedemora Gammelgård
Gothems hembygdsförening, Gothem
Grebo hembygdsförening, Grebo hembygdsmuseums dataregister
Grundsunda Hembygdsförening, Grundsunda
Grycksbo Gille, Registrering, dokumentering och digitalisering av fotografier från Grycksbo med omnejd
Grödinge Hembygdsförening, Vård av Grödinges kulturarv
Gröveldalens fornminnesförening, Fjällbondegård (hembygdsgård och museum i Gröveldalen)
Gustav Adolfs Hembygdsförening, Hembygdsgård i utveckling
Gärds Härads Hembygdsförening,Degeberga, Ivar Johnssonsamlingarna
Göinge hembygdsförening, Digitalisering av bilder, filmer, föremål och arkivalier
Hagfors hembygdsförening, Hagfors Hembygdsgård
Halasjö Hembygdsförening, Restaurering i Halasjö
Hallsbergs hembygdsförening, Sörby kvarn
Hallsbergs hembygdsförening, August Mattsonsamlingen
Harjager härads Fornminnes- och Hembygdsförening, Kulturhistorisk utveckling i Harjagers härad
Hassela Hembygdsförening, Ökad tillgänglighet till Hassela Hembygdsförenings byggnader och samlingar
Hembydsmuseum, Uppdatering av vår Fatabur
Hembygdsföreningen Arboga Minne, Digitalisering av fotoarkiv samt registrering av föremål
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre, Upplevelsemuseum
Hembygdsföreningen Gamla Urshult, Bygdearkivet Gamla Urshult
Hille hembygdsförening, Underhåll av byggnader och märkning av inventarier
Hjo Hembygdsförening, Reda-projektet - Kultur och fritid
Hoburgs hembygdsförening, Bottarve museigård
Hofslätts Hembygdsförening, Vi vill "Rädda en kvarnmiljö"
Hulterstad Hembygdsförening, Hembygdsstugans sommarköksrestaurering
Hvens Hembygdsförening, Nämndemansgården
Hylte Hembygdskrets, Hylte hembygdskrets tillgängliggör samlingarna
Hyssna Hembygdsförening, Hyssna Hembygdsförening 2006
Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening, Klockarlogen
Härads Hembygdsförening, Stinas pärmar - 300 års sockeninvånare
Hästveda Hembygdsförening, MUSACC (Muséernas uppdatering med Accessbidrag
Jonsereds Hembygdsförening, Jonsered 2006
Juhonpieti-erkheikki hembygdsförening, Vanhainens gård- restaurering
Järsnäs Hembygdsförening, Elektrifiering av Järsnäs Hembygdsgård
Kalmar läns Hembygdsförbund, Sesam öppna dig - kulturlots Kalmar län
Kalvs Hembygdsförening, Antikvarisk invertering
Kalvs Hembygdsförening, Renovering Linbasta
Karesuando Hembygdsförening, Förstudie: Bastu och badande
Karesuando Hembygdsförening, Karesuando
Karlslunda Hembygdsförening, Hembygdsvård
Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening, Djulö KulturVård (DKV)
Keinosuando Hembygdsförenig, Hembygdsmuseet, flyttning och restaurering
Kinna Hembygdsförening, Föremålsregistrering
Klippans Hembygdsförening, Samverkans projekt Vteranjärnväg, Dressin och Hmebygd
Klövsjö Hembygdsförening, Projekt Dräkt
Knislinge Hembygdsförening, Musei-installation
Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening, Friluftsmuseum Gammelgården Knutby
Knäreds Forskarring & Hembygdsförening, Digitalisering av våra samlingar
Kroksjö Byalag, Byaboken
Kronobergs Läns Hembygdsförbund, Vidga och utveckla hembygdsrörelserns samverkans- och arbetsformer i länet
Kroppefjälls Hembygdsförening, Kulturhistoriska bilder
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr 1 /av 6/ PROGRAMVERKSAMHETSUTVECKLING för barn/ungdom/vuxna med rollspel och hantverk att ingå i Bungemuseets ord. visningsverksamhet. //
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr 2: Fortsättn på proj. 1 15/4 - 15/10 -06// NYREGISTRERING / DOKUMENTATION / DIGITALISERING av Bungemuseets samlingar på 1800-talsgården.
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr. 3: VIDAREUTVECKLING AV SATSNING PÅ UTÖKAD OCH MÅLINRIKTAD PROGRAMVERKSAMHET //se proj. nr 1// för BARN / UNGDOM / VUXNA med ROLLSPEL och HANTVERK . Detta projekt avser att vara en fortsättning på den tidigare ansökta proj. 1.
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr 4: FORTSATT REGISTRERING / DOKUMENTATION / DIGITALISERING av Bungemuseets SAMLINGAR vilka påbörjades på 90-talet med anslag från dåvarande SESAM-projektet.
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr. 6: NYREGISTRERING / DOKUMENTATION / DIGITALISERING av samlingarna på Bungemuseets annexmuseum STRANDRIDAREGÅRDEN, Kyllaj (Byggnadsminne)
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Proj. nr 6: NYREGISTRERING / DOKUMENTATION / DIGITALISERING av Bungemuseets annexmuseum BUNGE SKOLMUSEUM, Bunge Sn. Gotland.
Kungsörs Hembygdsförening, Kungariket Kungsör
Lidens Hembygdsförening, Bygga arkivrum för att bevara föreningens foton och arkivmaterierial
Lindberga Hembygdsförening, Inredning brygghusvind
Linde Fornminnes- o Hembygdsförening, Bildkatalogisering
Ljungby Hembygdsförening, Ljungby Museum - Arkivmodernisering
Ljungskileortens Hembygdsförening, Byggnads- och anläggningsvård
Ljungskileortens Hembygdsförening, Fotodokumentation
Lockne Hembygdsförening, Locknekratern
Lovö hembygdsförening, Registrering av museiföremål i Magasinet och Bagarstugan
Ludvika Hembygdsförening, Registrera, katalogisera, digitalisera dokument och föremål i Ludvika Hembygdsförenings (LH) och Västerbergslagens Geologiska Förenings (VGF) samlingar.
Lungsunds Hembygdsförening, Värmländsk Bondekultur
Lysviks Hembygdsförening, Flytt av Lysviks första affär
Lövångers Hembygdsförening, Förbättrad förvaring av gamla ting i kyrkstugor
Malungs Hembygdsförening, Öppen hembygdsgård i Malung
Malå Hembygdsförening, 60-talsmuseum
Marby Hembygdsförening, Dokumentation Marby Hembygdsförening
Mariannelunds & Hässleby Hembygdsförening, Mariannelund - Hässleby Hembygdsgård
Marieby Hembygdsförening, Marieby Hembygdsförening
Mariefreds hembygdsförening, Ordning och reda på museet.
Marks Hembygdskrets, Digitalt Marks Härad
Marstrands Hembygdsförening, Marstrand
Medelpads Fornminnesförening, Bibliotek
Munkedals Hembygdsförening, Utbyggnad av Kasernas hembygdsgård
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening, Kulturarvet möter skolan och allmänheten
Nedre Ulleruds Hembygsförening, Etnisk framtid
Nordhallands Hembygdsförening, Fornsalen
Nordhallen Häggsjöns Bygdegårdsförening, Norhalla
Norra Solberga Hembygdsförening, Restaurering - helomtäckning av tak å Fatabur
Norra Venjans Hembygdsförening, Hembygdsgården, Märnäs
Norsjöbygdens Hembygdsförening, Inventering och dokumentation Norsjö Hembygdsområde
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening, Datauppläggning av arkiv
Nybro Hembygdsförening, Hantverks- och industrimuseum, Qvarnaslät
Nysätra Hembygdsförening, Utveckling av Galgbackenområdet
Nås Hembygdsförening, Kvarnrestaurering
När Hembygdsförening, Närs historiska väg
Nättarby Hembygdsförening, Nättarby Vägmuseum
Osby Hembygdsförening, Vagnmuseum - iordningställande av gamla åk- och arbetsvagnar i nytt vagnmuseum
Ovansjö Hembygdsförening, Inventering Ovansjö Hembygd
Pålänge Hembygdsförening, Kulturprojekt Pålänge hembygdsför 2006
Ramkvilla Hembygdsförening, Stolta traditioner
Rengsjö Hembygdsförening, Visa Västerby del 1
Resele Hembygdsförening, Reselebygden i ett historiskt framtidsperspektiv
Ringarums bygdekommitté, Fotodokumentation av Ringarum på 1900-talet
Ringarums hembygdsförening, Ringarumskultur
Rissnaortens Hembygdsförening, Prisfisket på Börjesjö-Fiskemuseum
Romfartuna Hembygdsförening, Romfartuna bilder & dokumentation
Runtuna-Lids Hembygdsförening, Uppförande och inredning av hembygdsarkiv
Rättviks Hembygdsförening, Digitalisering av kulturföremål; syftet är att göra gårdarna bättre kända
Saltsjöbadens Hembygdsförening, Slagfältsarkeologi vid Södra Stäket
Sandsjö hembygdsförening, Arkivdigitalisering
Signe Uleskog, Digitalisering av bildarkiv
Själevads hembygdsförening, Parkering
Skatelövs Hembygdsförening, Smålandsgärdsgård
Skogs-Tibble fornminnes och hembygdsförening, Tillgängliggöra Skogs-Tibble fornminnes- och hembygdsförenings samling av föremål och fornsaker
Sorunda Hembygdsförening, Sorunda i framtiden
St Kils Hembygdsförening, Tillgänglighet Kil 06
Staffantorps Hembygdsförening, Föremålsregistrering
Stavnäs hembygdsförening, Restaurering av timmerbyggnad för utställningslokal
Stiftelsen Gagnefs Minnestuga, Virtuellt Lokalhistorisk Arkiv i Gagnef
Stiftelsen Jöns Jonsgården, Stiftelsen Jöns Jonsgården
Stiftelsen Lundbergska Gården, Från sjöfåglar till snusburkar eller Aktivitetsmuséet i Vebomark.
Stockholms läns hembygdsförbund, Hembygdsgårdar i Stockholms län
Stora Skedvi Hembygdsförening, Jordbruk då till nu
Stranda Hembygdsförening, HBF digitalisering av samlingar
Styrsö Sockens Hembygdsförening, Styrsö - hembygd nära storstad, att uppmärksamma, att hitta, att utveckla ett mångsidigt kulturarv
Sundborns Hembygdsförening, Sundborn Framtid
Svedvi Berg Hembygdsförening, Björsbo skola
Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdsgårdar - förnyelse av permanenta utställningar
Sveriges Hembygdsförbund, Svenska by- och gårdsarkiv
Svärdsjö Hembygdsförening, Svärdsjö Hembygdsförenings Film- och Fotoprojekt
Sågmyra Hembygdsförening, Levandegöra Sågmyra
Säfflebygdens Hembygdsförening, Säffles handels-, hantverks- och industrihistoria
Södermanlands hembygdsförbund och Föreningsarkiven i Södermanland, Tillgängliggörande av sörmländska hembygdsarkiv
Söderåkra Hembygdsgille, Kultursatsning 2006 i Söderåkra
Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening, Museum, digitalisering, arkivering, utställning. Ungdomsprojekt. +60-projekt. Fotoutställningar mm.
Tegnaby Hembygdsförening, Tegnaby Hembygdsmuseum vård och tillgängliggörande/barn/skolor/invandrare
Tingsås Hembygdsförening, Digitalisera Tingsås Hembygdsförening
Tjureda Hembygdsförening, Nykulla Utsiktstorn
Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsmuseum, Projekt Barfoth
Torpa Hembygdsförening, Upprustning Källshults hembygdsgård
Torsburgs Hembygdsförening, Torsburgs Hembygdsmuseum
Torsåkers Hembygdsförening, Attraktiva utställningaar på Torsåkers Skolmuseum och Torsåkers Hembygdsgård
Trosa Hembygdsförening, Återställande av Trosa stadsmuseum efter reparation
Trönö hembygdsförening, I Nathan Söderbloms fotspår...
Tunabergs Hembygdsförening, Gruvmuseum Tunaberg
Tuna-Hästbergs Hembygdsförening, Tuna-Hästbergs Hembygdsförening - Bystugans bevarande
Tvärreds Hembygdsförening, Folkskollärare Per Tholanders dagbok - transkribering
Tvärreds Hembygdsförening, Byggnadsinvertering i Tvärreds socken
Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening, Skapa hembygdsmuseum
Valdemarsviks Hembygdsförening, Valdemarsviksbilder
Vemmenhögs härads fornminnes & hembygdsförening, Tillgängliggörande av Svaneholms slotts museums samlingar
Vessige Alfshög Hembygdsförening, Dokumentation av föreningens arkivalier och museiföremål för bevarandet av hembygdshistorian
Vickleby Hembygdsförening, Vickleby Hembygdsförening
Vika byalag, Utveckling av Vika hembygdsgård. Fokus på Ovansiljans bondekultur
Vika-Hosjö Hembygdsförening, Projekt Samlingar
Vikingstad Hembygdsförening, Registrering och katalogisering
Vittangi Hembygdsförening, Suupalo foto-museum
Voxna Hembygdsförening, Voxna Hembygdsförenings museieverksamhet
Vreta klosters hembygdsförening, Katalogisering av fotografiska plåtar
Vrigstads Hembygdsförening, Öppet bildarkiv
Värmlands Hembygdsförbund, Access Kulturarv Värmland
Värnamo Hembygdsförening, För Apladalen i tiden
Västerbottens läns hembygdsförbund, ACCESS Västerbotten - Ökad tillgänglighet till våra kulturarv
Västernärkes Hembygdsförening, Arkiv- och föremålshantering i Lekeberg
Västra Eds Hembygdsförening, Blidstena bykista
Västra Frölunda Hembygdsförening, vfh06bildarkivet
Västra Göinge Hembygdsförening, Tillgängliggörande av gamla foton
Västra Ny Hembygdsförening, Grogrund 3
Västra Värmlands Fornminnesförening, Registrering och digitalisering
Västra Värmlands Fornminnesförening, Byggnader och miljö
Västra Värmlands Fornminnesförening, Levande historia
Västrums Hembygdsförening, Västrums Hembygdsförening
Yxnerums hembygdsförening, Salvedals skjutshåll
Ådals-Lidens Hembygdsförening, Kulturcentrum Näsåker
Årdala Hembygdsförening, Årdala Hembygdsgård
Åryds Hembygdsförening, Visa vårt kulturarv
Åsele Hembygdsförening, Bilddokumentation
Älmeboda Hembygdsförening, Älmeboda - Kultur i Småland
Äppelbo Hembygdsförening, DAFF Äppelbo
Öckerö Hembygdsförening, Veta mera om gamla tider
Ödenäs Hembygdsförening, Ödenäs - en by i Sverige
Ölsremma Hembygdsförening, Örshem-dåtid i framtid
Örslösa Hembygdsförening, Ny spånbeläggning av Väderkvarn samt byte av golv i museet
Örträsk hembygdsförening, Örträsk första byn i Lappmarken
Örträsk hembygdsförening, Örträsk första byn i Lappmarken
Östergarn-Gammelgarn Hembygdsförening, Gammelgarn kastal - tillgängliggörandet av ett medeltida försvarstorn.
Österjörns Byaförening, Restaurering av kulturbyggnader
Österåkers hembygds- och fornminnesförening, Registrering 2006
Österåkers Hembygdsförening (Södermanland), Datorisera/digitalisera arkivmaterial
Östra Eds Hembygdsförening, Östra Ed i cyberrymden - En digital kulturdatabas
Östra Karups Minnesvårsförening, Kyrogårdsinventering Östra Karups kyrka
Överkalix Hembygdsgille, Martingårdens föremålssamlingar
Övre Ulleruds Hembygdsförening, Hembygdsarkiv

Musei- och kulturmiljöområdet

889600-5355, Arnäsleden (7-mila vandringsled med många kulturupplevelser)
ABM Resurs c/o Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y Access (KUR 2006/9)/ Resurs - kulturarvvasternorrland.se (delprojekt)
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Dokumentation och registrering av kulturhistoriska föremål i Ájttes samlingar
Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas samlingar
Arbetets museum, EWK
Arkeologicentrum AB, Webpublicering av uppdragsarkeologiskt arkivmaterial
Arkitekturmuseet, Tillgängliggörande av Arkitekturmuseets samlngar
Bergianska Botaniska Trädgården, Hemligheternas trädgård -att levandegöra de pedagogiska samlingarna
Bergianska Botaniska Trädgården, Växtregistrering och etikettering
Bergianska stiftelsen, Digitalisering av Linnéväxter samt andra 1700-tals samlingar
Bergianska stiftelsen, Iconotheca Botanica Bergiani - porträtt av botanister
Bildmuseet, Samtida konst
Biologiska museerna, Lund universitet, Ökad tillgänglighet av samlingarna vid Biologiska museerna i Lund.
Blekinge museum, Stora flytten - nya museet
Blekinge museum, Stora flytten - nya museet /Databas arkeologi
Blekinge museum, ABM i Blekinge - fotoarkiv
Blekinge museum, ABM i Blekinge - foto
Blekinge museum, ABM i Blekinge - samtidsfotodokumentation
Blekinge museum, ABM i Blekinge - blekingesamlingen
Blekinge museum, ABM i Blekinge - arkivpedagogik
Bollnäs museum, Öppet magasin
Bollnäs museum, Design för alla
Botaniska Institutionen Göteborgs Universitet, Registrering av de nordiska samlingarna vid herbarium GB
Botaniska trädgården, Uppsala Universitet, Etikettrevidering vid Botaniska trädgården, Uppsala Universitet
Bruno Liljefors stiftelse, Föremålsinventering, Österbybruks herrgårdsområde
Dalarnas Idrottsmuseum, Dokumentation av arkivalier, bibliotek, film, bilder etc.
Dalregementets museer, Spår av Dalregementet
De konstnärliga högskolorna i Malmö, Iordningställande av Musikhögskolans i Malmö biblioteks arkiv
Eksjö museum, Se Eksjö - Registrering, vård, digitalisering och tillgängligörnde av Eksjö museums samlingar.
EMS, Elektroakustisk musik i Sverige (Rikskonserter), Femtio år med elektroakustisk musik i Sverige!
Evolutionsmuseet (Uppsala Universitet), Samlingarna visar vägen till naturen! (revideret)
FM / Amf 1/ Vaxholms Fästnings museum, Ro i land - en utställning om Vaxholmsfästnings och skärgårdens roddhistoria
Folkets Hus och Parker, Konsten i Folkets Hus och Parker
Fredriksdal museer och trädgårdar, Registrering och tillgängliggörande av Fredriksdals levande växtsamling
Friluftsmuseet Gamla Linköping, Digitalisering av de kulturhistoriska samlingarna
Föreningen Gamla Bruket, Bevarande av Munkfors Brukskultur
Föreningen Gotlands Fornvänner, Det kollektiva minnet - Kunskapsförmedling genom Hemsida och Faktarum
Föreningen Gotlands Fornvänner, Arkeologi som kunskapskälla - Studiemagasin och databaser på Internet
Föreningen Gotlands Fornvänner, Geologiska och biologiska samlingar - Uppordning, katalogisering ich digitalisering
Föreningen Piteå museum, V.I.P: Visa Innehållet i Piteå museum
Föreningen Söderhamns Museum, Registrering av föremålssamling i För Söderhamns Museum
Grafikens Hus, Samtida Grafisk konst i rörelse - Grafikens Hus
Göteborgs Botaniska Trädgård, Vård och digitalisering av vetenskapliga samlingar i Göteborgs Botaniska Trädgård
Göteborgs konstmuseum, Digitalisering av konst på papper på Göteborgs konstmuseum
Göteborgs Kulturförvaltning,Stadsmuseet, Industrihistoria: föremål
Göteborgs Kulturförvaltning,Stadsmuseet, Arkeologisk fornlämnings och fyndvård
Göteborgs Kulturförvaltning,Stadsmuseet, Lilla Änggårdens museisamling
Göteborgs Kulturförvaltning,Stadsmuseet, Öppen Stad
Hallwylska museet, Hallwylska samlingens tillgänglighet
Helsingborgs Skolmuseum, Östra skolans datorprojekt
Historiska museet i Lund, Registrerings- och tillgängliggörandeprojekt på LUHM
Historiska museet i Lund, Magasinsprojekt LUHM
Historiska museet i Lund, Medeltida polychrom träskulptur
Historiska museet i Lund, Databas och digitaliseringsprojekt
Hällnäs sanatoiemuseum, Att tillgängliggöra sanatorietiden - exemplet Hällnäs sanatorium
Högskolan på Gotland, Gotlands förhistoria - levande historia
Ideella Föreningen Rackstadmuseet, Dokumentation RM 2006-2007
IT-ceum/Mjärdevi Science Park, Synliggörande av den svenska datorhistorien
Jämtlands läns museum, Access Jamtli
Kalmar Konstmuseum, Tillgängliggöra museets samlingar
Kalmar Konstmuseum, Tillgängängliggöra Arkiv för Svensk Formgivning
Kalmar läns museum, Platta föremål berättar
Kalmar läns museum, Kulturarvslots Kalmar län
Kalmar läns museum, Arkiv för barn och ungdom
Kalmar läns museum, Gammal arkeologi - ny kunskap för alla. Tillgängliggörande av äldre arkeologiskt material i Kalmar län
Kalmar läns museum, Silverskatten från regalskeppet Kronan
Konstfack, Föremålsvård vid Konstfack
Kultur Jönköpings kommun, Offentlig konst i Jönköpings kommun
Kultur Jönköpings kommun, Katalogisering av samlingar - Tändsticksmuseet
Kultur- och fritidsförvaltningen, Genomarbeta och tillgängliggöra Ystads museers samlingar och arkiv
Kulturen, UT
Kulturmagasinet/Hlesingborgs museer, Digitalisering av arkivsamlingarna
Kulturmagasinet/Hlesingborgs museer, Digitalisering av föremålssamlingen
Kulturmagasinet/Hlesingborgs museer, Uppordning av magasin
Kungl. Husgerådskammaren, Grafik- och pappersvård
Kungl. Husgerådskammaren, Renlighet - tillgänglighet - förebyggande vård i museislott
Kungl. Husgerådskammaren, Återfästning av lösa glasdelar
Kungl. Husgerådskammaren, Bernadottebibliotekets kartsamling
Kungl. Husgerådskammaren, Datakatalogisering av bibliotekskatalogen, Bernadottebiblioteket
Kungl. Husgerådskammaren, Fortsatt katalogisering av den Bernadotteska fotosamlingen och den grafiska samlingen
Kungl. Husgerådskammaren, Inskanning och inläggning av fotografier i bildarkiv och katalog
Kungl. Vetenskapsakademien, Databasuppbyggnad för KVA:s fotografi- och instrumentsamlingar
Kungliga Dramatiska Teatern, Peruk och mask register
Köpings Museum Köpings Kommun, Uppordna, digitalisera och tillgängliggöra Köpings Museums samlingar
Landskrona fritids- och kulturförvaltningen, Landskrona museum, Landskrona museum-tillgängliggöra
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Om konsten omkring
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Ett levande referensbibliotek hos Musik i Västernorrland
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Tillgänglig FoU inom Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Västernorrland på film - inventering, digitalisering och tillgängliggörande
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Arne Jones Öppet Arkiv
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/ WWW.ISKA.NU
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Konstvandring (att vårda och tillgängliggöra offentlig konst)
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/NorrDans - dokumentation och registrering för samverkan inom scenkonstomrpådet
Landstinget Västernorrland, ABM-Y Access/Bothnica - databas för regional litteratur
Lerums Byggnadshytta, Levande Sågverksmuséum
Lidköpings kommun, Vänermuseet, Fotografiska Minnet
Livrustkammaren, Katalogisering av Livrustkammarens samlingar
Livrustkammaren Skoklosters slott Hallwylska museet, Skoklosters slotts projekt
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum, Fokus Ljungbyhed
Ljusdalsbygdens museum, Erik Erikssons filmarkiv
Ljusdalsbygdens museum, Öppna samlingar
Länskonstmuseet i Skövde, Regionalt Konstfäste med uppdraget Kvinnlig Skandinavisk Konst
Länsmuseet Gävleborg, Projekt Fogden
Länsmuseet Halmstad, Access vid Länsmuseet Halmstad
Länsmuseet Varberg, Ting i samtiden
Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y Access (KUR 2006/9)/Sysselsättningsåtgärder Länsmuseet Västernorrland
Länsstyrelsen Gävleborg, Databas kulturminnen X-län
Länsstyrelsen Gävleborg, Databas xgardar etapp2
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Digitalisering av länets byggnadsminnen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tillgängliga byggnadsminnen i Västra Götalands län
Malmö Konstmuseum , TBV (tillgängliggöra, bevara, vårda)
Malmö Kulturmiljö, Sextusen år i Södra Sallerup
Malmö Kulturmiljö, Byarna kring Malmö
Malmö Kulturmiljö, Elbogen - det medeltida Malmö.
Malmö Kulturmiljö, Från basregister till GIS
Malmö Museer , Uppornande och tillgängliggörande av Malmö Museers samlingar i Malmö Kulturförvaltnings nya centralmagasin 2006-2007
Malmö Museer , Tillgängliggörande och digitaliserande av bildarkivet - fotografiska samlingar och föremålsbilder 2006-2007
Malmö Museer , Stig T Karlssons bildarkiv - uppordnande och tillgängliggörande 2006-2007
Malmö Museer , Tillgängliggörande av museets äldre naturhistoriska samlingar samt kvalitetssäkring av register 2006-2007
Malmö Museer , Malmö - Staden vid havet
Marionettmuseet, Dockteater
Moderna Museet, Moderna Museet Projekten 1-10, se bilaga
Museiföreningen S/S Orions vänner, S/S Orion
Museum Anna Nordlander, Museum Anna Norrdlanders
Mångkulturellt centrum, Tillgängliggöra arkivet
Mölndals Stad, Berättardatabas
Nationalmuseum, Tillgängliggörande av Nationalmuseums konsthantverk- och designsamlingar
Nationalmuseum, Tillgängliggörande av Nationalmuseums samlingar av grafik och planschverk
Naturhistoriska riksmuseet, Naturens mångfald - rikedom för alla
Nobelmuseet AB, Upprättande av bildarkiv
Nordiska Akvarellmuseet, Att göra Nordiska Akvarellmuseets konstsamling tillgänglig för en bred publik
Nordiska museet, Access till Nordiska museets samlingar
Norrbottens museum, Lärande mötesplats - att tillgängliggöra referensbibliotek i forskningsmiljö
Norrbottens museum, Fyndfördelningar
Norrbottens museum, Folkhemmet
Norrbottens museum, Det "goda" livet speglat i boende- & bebyggelsemiljöns omgestaltning i två städer
Norrbottens museum, Förstudie ny basutställning
Norrbottens museum, Landstingets konstsamling på webben
Norrköpings stadsmuseum, Marmorbruket på Kolmården
Norrköpings stadsmuseum, Foto och film i Norrköping
Norrköpings stadsmuseum, Hällristningar i Norrköping
Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings hantverkshistoria
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Hemslöjdens samlingar
Nässjö Järnvägsmuseum, NJ permanenta utställning i Nässjö
Nässjö Järnvägsmuseum, Omklädning av vagnar
Nässjö Järnvägsmuseum, Renovering av NJ trafiktåg
Nässjö Järnvägsmuseum, NJ diabildsskatt
Nääs Art & Kraft, The Future Art and Craft Foundation
Postmuseum, Digitalisering av postala dokument
Postmuseum, Digitalisering av samlingarna
Regionmuseet Kristianstad, Månse - Löppvraun ve sian om lannsväjen
Regionmuseet Kristianstad, Skånsk historia- i skrift och noter, på bild och film.
Regionmuseet Kristianstad, På räls genom Skåne
Riksantikvarieämbetet, RAÄ-ACCESS
Riksantikvarieämbetet, RAÄ-ACCESS - Glimmingehus - fynd och plats förenas
Riksantikvarieämbetet, RAÄ-ACCESS - Skaparkraft Mälsåker (ett Växtkraft Mål 3-projekt)
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, RAÄ/UV Mitt - föremålsfynd
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, RAÄ/UV Mitt - rädda färgbilderna
Rikspolisstyrelsen, Polismuseet, Polisens historia i bilder - tillgänglig för alla
Riksutställningar, Riksutställningars arkiv i databas.
Sigtuna Museum, SigtunaDig
Svenska Skoindustrimuseet, Tillgängliggöra det skoindustriella kulturarvet
Skellefteå museum AB, Upptäck samlingarna
Skissernas museum, SkissAcess
Skövde stadsmuseum, Stadens historieverkstad
Sollefteå Museum, Sollefteå kommun, ABM-Y Access/ Sollefteå stadsbildning 1885 - 1917
Stadsmuseiförvaltningen, Access till Stockholm Dnr SMF 2006/54-50
Statarmuseet i Skåne, Statarnas Ark
Statens försvarshistoriska museer, Registrering av Flygvapenmuseums föremålssamling
Statens försvarshistoriska museer, Katalogisering av Flygvapenmuseums litteratursamling
Statens försvarshistoriska museer, Registrering och digitalisering av Flygvapenmusei bildarkiv
Statens försvarshistoriska museer, Uppordning och digitalisering av Flygvapenmusei film- och ljudarkiv
Statens försvarshistoriska museer, Insamling av erfarenheter och kunskaper
Statens försvarshistoriska museer, Gallra och bruka / Armémuseum
Statens försvarshistoriska museer, Digitalisering av unika böcker, akvareller och arkivalier/ Armémuseum
Statens försvarshistoriska museer, Uppordning och digitalisering av Militärtryck / Armémuseum
Statens försvarshistoriska museer, Insamling av minnen - beredskapstid och regementsliv under 1900-talet / Armémuseum
Statens försvarshistoriska museer, Gränslös historia / Armémuseum
Statens försvarshistoriska museer, Ambulerande museipedagog / Armémuseum
Statens försvarshistoriska museer, Utvecklande av audioguide med MP3-filer / Armémuseum
Statens historiska museer, Invite - öppna samlingar vid SHMM
Statens konstråd, Vård och underhåll av statens offentliga konst
Statens Maritima Museer, Bilder av en nationalklenod, inventering av fotografier kring Vasa
Statens Maritima Museer, Kungl Svenska Segelsällskapets bilder
Statens Maritima Museer, Modeller till tusen, fotografering och digitalisering av Sjöhistoriska museets båtmodeller
Statens Maritima Museer, Rariteter till alla. Katalogisering av äldre boksamlingar på Marinmuseum och Sjöhistoriska museet
Statens Maritima Museer, Uppordning i föremålsmagasinet Rosersberg i Stockholm
Statens Maritima Museer, Nytt magasin i Karlskrona
Statens Maritima Museer, Hands on Vasa
Statens Maritima Museer, Vrak på Webben
Statens Maritima Museer, Det digitala utställningsarkivet
Statens museer för världskultur, Museipedagogik under barnkulturåret 2007
Statens museer för världskultur, Forskning och kunskapsuppbyggnad
Statens museer för världskultur, Publik och kvalitet
Statens museer för världskultur, Samlingarna
Statens museer för världskultur, Översättning
Statens musiksamlingar, Konvertering, registrering och digitalisering vid Statens musiksamlingar
Statistiska cenralbyran, Konservera och tillgängliggöra stereogram
Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv, Vagnmuseum
Stiftelsen Dalarnas museum, Historieverkstaden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Registrering av föresmålsamlingar knutna till svenska scenkonstnärer
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Svenskt scenfoto - inventering, vård och databas
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Uppordning av arkiv knutna till fria teatergrupper
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum, Mötesplats för kunskap och samtal
Stiftelsen Galleri Enkehuset, Ett stycke samtidshistoria
Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Stiftelsen Gerlesborgsskolans arkiv
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Landsantikvarien, Kulturmiljö GIS
Stiftelsen Holmöns Båtmuseum, Katalogisering av samlingarna vid Holmöns Båtmuseum, Umeå kommun
Stiftelsen Hälsinglands museum, Visningsmagasin för äldre bonads- och inredningsmåleri
Stiftelsen Hälsinglands museum, Digitalisering av Hilding Mickelssons bildsamling
Stiftelsen Medicinhistoriska Museerna i Lund och Helsingborg, Det medicinhistoriska arvet
Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum, Arkivering, digitalisering och tillgängliggörande av bilder och föremål vid Norrbyskärs Museum
Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, Ge liv åt vårt arkiv!
Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, Att tillgängliggöra Olofsfors Herrgård
Stiftelsen Roslagsmuseet, Maximalt digitalt
Stiftelsen Skansen, Uppordning och uppläggning av arkiv på Skansen
Stiftelsen Skansen, Konservering av Biologiska museets samling
Stiftelsen Skansen, Dokumentation, registrering och hantering av föremål och textilier på Skansen
Stiftelsen Skansen, Dokumentation och kunskapsinsamling avseende Skansens trädgårdar och odlingar
Stiftelsen Skansen, Utveckling av verksamheten i Ordenshuset Brofästet på Skansen
Stiftelsen Skansen, Utveckling av informationen på Skansen
Stiftelsen Smålands museum, Arkivaliesamlingen
Stiftelsen Smålands museum, Glassamlingen
Stiftelsen Smålands museum, Arkeologiska samlingen
Stiftelsen Smålands museum, Textilsamlingen
Stiftelsen wanås utställningar, Utforska Wanås unika arkiv - ett tillgänglighetsprojekt
Stiftelsen Västergötlands museum, Forska i Skara
Stiftelsen Västerviks museum, Västerviks Museums magasin
Stiftelsen Ystegårn i Hillsta/Hillsta gård AB, Katalogisering av Ystegårns samlingar
Stiftelsen Årboils skolmuseum, Årbols skolmuseums utvecklings-och bevarandeprojekt
Stockholms stadsmuseum, Stockholmiana digitalt, Dnr SMF 2006/54-50
Strindbergsmuseet, August Strindbergs efterlämnade boksamling: dokumentation, registrering och tillgängliggörande av författarens anteckningar i böckerna
Strindbergsmuseet, Strindbergsmuseets Strindbergianabibliotek: genomgång, komplettering och konvertering av kortkatalog till databas, som tillgängliggörs på museets website
Strömstads Museiförening, Digitalisering av bilder och fotograferade föremål, Strömstads Museum
Sundsvalls kommun, Digitalisering och registrering av handlingar från tidiga lokala självstyrelseorgan
Sundsvalls museum, Sundsvalls kommun, ABM Y Access/Sundsvalls museum Access
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Tillgängliggörande av Byggnadskulturs artikeldatabas
Svenska Vitterhetssamfundet, Invertering och registrering av Svenska Vitterhetssamfundets arkiv
Sveriges Riksidrottsmuseum, VIF - Visa idrottshistoriska föremål
Sörmlands museum, Gamla Residensets antikviteter
Sörmlands museum, Moderna historier i samlingarna
Teckningsmuseet i Laholm, Uppstart av Teckningsmusett i Laholm
Tekniska museet, Besiktning, dokumentation och kontroll av Tekniska museets i landet utdeponerade föremål
Tekniska museet, Slöjan. Inventering av Tekniska museets samlingar ur mångkulturella perspektiv
Tekniska museet, Digitalisering och tillgängliggörande av Tekniska museets föremålssamling på Internet
Tekniska museet, Samordning och tillgängliggörande av elkraftsamlingar på Tekniska museet. Utställning och webb.
Tekniska museet, Riksradio och parabol. Teknik för mångkulturell nyfikenhet och kulturell identitet, 1930-2006.
Tekniska museet, Från matematikmaskin till IT
Tekniska museet, Besiktning och konservering/restaurering av utställda föremål på Tekniska museet
Tekniska museet, Digitalisering av rariteter i Tekniska museets bibliotek
Tekniska museet, Specialsamlingar i Tekniska museets bibliotek
Tensta konsthall, Tensta konsthall, samling och arkiv
Textilarkivet Västernorrland, ABM-Y Access Textilarkivet Västernorrland/Sångakasernen
Tomelilla kommun, Hasse & Tagemuseum
Torekällbergets kommun, Flytt av museiföremål till ett publikt föremålsarkiv
Torsby finnkulturcentrum/Värmlands Museum, Torsby Finnkulturcentrums arkiv
Trelleborgs Museum, Inventering av Trelleborgs Museums samlingar
Upplandsmuseet, Tillgång till kulturarvet
Uppsala konstmuseum, Konstregistrering Uppsala (KRUPP)
Vadstena Kulturcentrum, Bilden av Vadstena
Vallby Friluftsmuseum (Västerås Stad), Tillgängliggörande av samlingarna vid Västerås skolmuseum
Vetlanda kommun, Vetlanda Museum, Införande av Sofie vid Vetlanda Museum
Virserums konsthall, Viserumsprojektet
Världsarvet Grimeton AB, Världsarvet Grimeton Från sluten arbetsplats till internationellt besöksmål
Värmlands Museum, Access i Värmland
Västerbottens museum, Access till kulturarv i Västerbottens län
Västerås Konstmuseum, Konst i Västerås för många
Västmanlands läns museum, Tillgängliga arkiv och föremålssamlingar
Västmanlands läns museum, Konservatorsverksamhet på WestmannaArvet
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvet
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets specialbibliotek
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets samling av enskilda arkiv
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets fotografiska samlingar
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets äldre byggnadsinventeringar
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets medeltida samlingar
Västra Götalandsregionen Natur- och kulturarvsförvaltningen, Tillgång till västarvets mångkulturella samlingar
Örebro läns museum, BJC - Bergs- och järnvvägshistoriskt Centrum
Örebro läns museum, Länsarvet för alla
Örebro läns museum, Länets som lärobok - Museet som mötesplats - Skol- och konstpedagogik
Örebro läns museum, Hembygd för alla - ett tillgänglighetsprojekt
Örebro läns museum, Teknik- och arbetslivshistoria i Örebro län
Örebro läns museum, Vätterbygdens kulturarv
Örebro läns museum, Trädgårdens kulturarv
Örnsköldsviks museum, Örnsköldsviks kommun, ABM-Y Örnsköldsviks museum Digital registrering (ingår i KUR 206/9)
Örnsköldsviks museum, Örnsköldsviks kommun, ABM-Y Ulvö dokumentära kulturarv
Östergötlands länsmuseum, Sancta Birgitta databas
Östergötlands länsmuseum, Tillgängliggöra länsmuseets samlingar
Österlens museum/Simrishamns kommun, Megalit digital -ökad tillgänglighet till sydöstra Skånes kulturmiljöer
Österlens museum/Simrishamns kommun, Petrus Carlsson - hela stadens fotograf

Scenkonstområdet

Atalante, Rädda konsten! - tillgängliggörande av Atalantes och Moderna Dansteaterns 20-åriga historia
C.comedy, C.comedy
Dans i Värmland Region Värmland, Dans en tyst kunskap
Dramaten, Katalogisering, organisering och digitalaisering av Dramatens bildarkiv
Estrad Norr, Frösö pojkar
Folkmusikens hus, Rädda ljudet - Migrering, arkivering och tillgängliggörande av folkmusikmaterial från Dalarna
Fylkingen, Digitalisering och tillgängliggörande av Fylkingens arkiv
Förbundet Svenskt Rockarkiv, Svenskt Rockarkiv
Föreningen Collegium Musicum, Collegium Musicum i skrift, noter och bild
Föreningen Visan, Visa Sverige
Göteborgs Konsert AB, Invertering, registrering, restaurering och komplettering av GKAB:s (GSO:s) musikarkiv och -samling
GöteborgsOperan AB, Digitalisering av dekor/rekvisita samt kostymförråd
GöteborgsOperan AB, Identifiering och arkivering av Stora Teaterns föreställningar
Helsingborgs Nya Konserthus AB, Digitalisering av inspelningar
Helsingborgs Nya Konserthus AB, Dokumentation av Helsingborgs Konserthus (75 år)
Klaverens Hus - Centrum för svensk klaverkultur, Svenska klaver - ett hotat kulturarv
Kulturföreningen BwC /Bwana Club, Det immateriella kulturarvets videoblogteam
Kungliga Dramatiska Teatern, Scenografimodeller i Gäddviken
Kungliga Dramatiska teatern, Räkenskapsarkivering
Kungliga Operan, projekt för dokumentation och tillgängliggörande av Operans historiska teaterkostymer
Kungliga Operan, Skanning av äldre handlingar och fotografier i Operans arkiv
Kungliga Operan, Inventerings- och registreringsprojekt inom Kungliga Operans Musikbibliotek
Kungliga Operan, Operans Repertoar 1773-2000
Musik Gävleborg, Regional folkkulturdatabas
Norrköpings Symfoniorkester, Bevarande/restaurering av SON:s ljudarkiv
Samarbetesnämnden för Folklig Dans, Arkivet för Folklig Dans, AFD
SR Berwaldhallen, Vision 07
Sthlms Barokork. i samarbete m. Konserthusstiftelsen, Kraus i fokus
Stiftelsen GöteborgsMusiken, Katalogisering av notarkiv - svensk blåsmusiktradidtion
Stiftelsen Musik i Väst, Verksamhetsdokumentation
Stiftelsen San Michele, 360° Villa San Michele
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Kartläggning och tillgängliggörande av icke upphovsrättsskyddad svensk dramatik
Stockholms läns Blåsarsymfoniker/Länsmusiken i Stockholm, Bevarande av fonogram
Stockholms läns Blåsarsymfoniker, Digitalisering av gamla noter
Stockholms stadsteater, Strukturera, vårda och tillgängliggöra Stockholms stadsteaters arkiv
Studion för Digital Dans och RörelseArkiv och Musikhögskolan, Piteå, Luleå tekniska universitet, Webbaserat dans och rörelsearkiv för nutida koreografi
Svensk Teaterunion -Svenska ITI, Databas för scenkonst i Sverige
Sveriges Dramatikerförbund, Insamling och digitalisering av pappersmanus för DramaDirekt
Sveriges Ljudmigreringscentrum, Sveriges Ljudmigreringscentrum
Sveriges Utbildningsradio AB, Tillgängliggörande av äldre utbildningsprogram via Mediebiblioteket
Södra Teatern, Katalogisering och dokumentation
Vadstena-Akademien, Uppordnande, förtecknande och tillgängliggörande fysiskt och digitalt av Vadstena-Akademiens samlingar
Värmlandsoperan, I Notkatalogisering II Utvidgning av publikunderlaget
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta, Vård och utveckling av notbibliotek
ZebraDans, Zebras historia, en skrift om dansföreställningar för barn och ungdom.
Örebro Teaterförening, Örebro Teaterförening
Örebro universitet/NCFF, Dokumentation Dans i skolan

Övriga

Albanska Distriktet för Region Skåne, -
Armé- Marin- och Flygfilm, AMF projekt fimräddning-migrering
Assyriska Riksförbundet, Tillgängliggörandet av svenska assyriers kulturarv
August Abrahamsons stiftelse, Uppbyggnad av nationellt pedagoisk slöjdarkiv samt vård av museiföremål
Borstahusens Museiförening, Pumphuset
Botkyrka kommun, Marken minns
Båstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, BÅSTAD/BJÄRE FÖRR - ett dokumentationsprojekt för framtiden
Eda kommun, kultur- och fritidsavdelningen, Kulturmiljöprogram för Eda kommun
Filipstads kommun, Konstregister Filipstads kommun
Folklivsarkivet, Lunds universitet, Digitalisering av Skånes Musiksamlingars analoga ljud- och videoband
Forshaga kommun, Forshaga kanal
Fritids och Kulturförvaltningen, Reklamhistoriskt Arkiv
Föreningen för Fengersfors Bruks bevarande, Ångteknik-läromedel i fullskala
Föreningen Gamla Masthuggspojkar, Masthuggiania
Föreningen Kirunas Rötter, Tillgängliggörande av Kirunas historiska skatter - Att möta den historiska omvandlingen av ett gruvsamhälle i Sverige
Föreningen Kullturens Hus, Fastigheten Hälle Lider 12
Föreningen Ångrike Fryksdalen, Sågverk i tiden
Gellivare Bildarkiv, Malmen och hembygden
Grekiska Riksförbundet i Sverige, -
Grekiskt Kulturcentrum, Fones
Grekiskt Kulturcentrum, Zefxes
Grekiskt Kulturcentrum, Svegreark
Göteborgs universitet, De samlade seminariegrävningarna 1980-2005: tillgängliggörande och dokumentatio
Göteborgs universitet / GOArt, Nationellt orgelbibliotek
Handikapphistoriska Föreningen, Funktionshindrades livsvillkor i ett historiskt perspektiv
Hjälpmedelsinstitutet, Bok och Bild-projektet
Håbo kommun, Lokal kultur i GIS miljö
Härjedalens kulturnämnd, Konst- och donationsregistrering
Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening, Kulturhistoria i gränsbygden Tiveden
Hörby Museum/Hörby kommun, Digitalisering av föremålssamling
Ideell förening Kultur QMedia, Bosnisk kultur och bosnisk identitet
Immigrant-institutet, Digitalisering av material om och av invandrade kulturarbetare
Information och Kultur, Digitalisering av lokalhistoriska samlingar i Söderköping
Insamlingsstiftelsen Norrland i Bild, Norrlandsbild
Inst. för Informationsvetenskap, Uppsala universitet, KMM.Access
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, Arkeologiska utgrävningar och bilder på Stockholms universitet
Institutionen för svenska Göteborgs universitet, DigiTal
Interactive Institute, Interactive Salon (Vision om första bostad)
Jegrelius Forskningscenter, Jämtlands läns landsting, Digitalisering och tillgängligörande av Jegrelius Arkiv
Järkvissle Trollby, Järkvissle Trollby, Rolf Lidberg-huset
Järnåldershusets Intresseförening, Öppet hus 2006
Kardis Intresseförening, Hus och byggnader i byn Kardis i Tornedalen
Karlskrona kommun, Bilddatabas för Karlskronas 1900-tal
Kristinehamns kommun, kulturförvaltningen, Bildkonst i det offentliga rummet
Kroatiska riksförbundet i Sverige, Dokumentation av kroatiska invandrares kulturarbete under 40 år (1960-2000)
Kulturella Fotografins vänner, Nissers Glasplåtsamling och andra fotosamlingar i samverkan
Kulturföreningen Film International, Sökbar databas för Filmhäftet/Film International 1973-2005
Kulturförvaltningen Kungälvs kommun, Märk konsten! (att dokumentera, vårda och visa konstverken i Kungsälv)
Kulturförvaltningen, Katrineholms kommun, Dockor från hela världen - Elin Håkanssons docksamling- och textilsamling
Kulturförvaltningen, Smedjebackens kommun, Dokumentation och tillgängliggörande av Johan Ahlbäcks konst
Kungliga Konsthögskolan, Digitalisering och uppordning av KKH arkitekturbibliotek
Kurdiska Ungdomsföreningen, Stimulera kurdiska barn och ungdomar till bokläsning
Köla Fotoklubb, Kulturarbete inom Eda Kommun
Laholms kommun , Laholms kommuns konstsamling
Landskrona fritids- och kulturförvaltning, Tycho Brahe vetenskapscenter
Leksands kommun, Låt föremålen berätta! En tidsresa med föremålen i fokus.
Linderdahlska Stiftelsen, Stora Hyttnäs Museum
Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Digital registrering av arkeologiska fynd
Lunds universitet, Område HT, Samlingarna vid Historiska institutionen, Lunds universitet
Långbro Folkhögskola, Accessprojektet UltraTaperna - svensk Punk och alternativmusik 1981-87
Långshyttans Brukshistoriska Förening, Reparation av Bengtsgårdens fönster med karmar.
MEJA-Byautveckling, Vasikkavuoma slåttermyrs bevarande
Meän akateemi - Academia Tornedaliensis, Digitalisering av orddatabas på nordfinska och meänkieli
Nacka Kommun, FISKSÄTRA MINNESARKIV
Nacka kommun / Nacka kulturcentrum, Carl Malmstens möbler - en bilddatabas
Norrtälje kommuna, Access till Roslagens historia
Nässjö kommun, Hegethorns fotosamling i Nässjö
Nätverkstan Kultur i Väst AB, Uppbyggnad av ett nationellt digitalt tidskriftsarkiv
Orsa kommun, OMBAS-projektet (Orsa Musei-Bild- och Arkivsamlingar)
Per-Fredrik Glommés Vänner, Access Glommé
Saltsjöbadens IF, Saltsjöbadens Historia under 100 år i digital form
Serbernas Riksförbund i Sverige, SVEDOK
Seriefrämjandet, Svenskt seriearkiv - svensk seriehistoria
Skäftekärr ekonomisk förening, Kortfakta Öland
SOL-centrum, Lunds universitet, Svenskt pressregister: fortsättning
Stiftelsen Backamo Lägerplats, Upprustning av gla sjukhuset på Backamo Lägerplats
Stiftelsen Dahlbergsgården, Renovering och målning av fönster och fasad
Stiftelsen Hultets Vänner, Hultet-Tranås, dokumentation
Stiftelsen Johan August Gustafsson Träskulpturer, Centrum för lokal folklig konst och bygdeutveckling
Stiftelsen Leufsta, Lövstabruk - Järnhistoria och arkiv
Stockholms Kulturförvaltning, Tillgängliggöra Stockholms kulturförvaltningens arkiv
Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum, Digital portal för Strängnäs kommuns historia
Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum, Sundby sjukhus
SV Boden, Edefors bildarkiv
Svenska Baptistsamfundet, Tillgängliggörande av Svenska Baptistsamfundets historiska samlingar
Svenska Bågskytteförbundet, Svensk bågskyttehistoria i bild och film
Svenska Filminstituet, Nationell statistik över filmarbetare och filmföretag
Svenska Filminstitutet, Ingmar Bergmans arkiv. Katalogisering och vård.
Svenska Filminstitutet, www.ingmarbergman.se - fas 2 fördjupning
Svenska Filminstitutet, Inventering och systematisering av filmhistoriska samlingar
Svenska Filminstitutet, Filmarkivet i Grängesberg
Svenska Filminstitutet, Stillbildsnegativ till svensk film
Svenska Filminstitutet, Genomgång av filmdepositioner
Svenska Folkdansringen, Bygdedräkter på internet
Sverigefinländarnas arkiv, Synliggörandet av sverigefinländarnas kulturarv via portal och utställningar
Sveriges Dövas Riksförbund, Rädda dövas arkiv
Säffle Kommun, Ut med konsten
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening, Restaurering av Svartsundsrännan i Söderhamns kommun
Tibro kommun, Bildhuggerihantverket i Tibro
Timrå kommun, ABM-Y Access / Timråminnen
Tranemo kommun, Biblioseum Tranemo, delprojekt: Tillgängligt kulturarv
Uddevalla kommun, Tillgängliggöra kommunal konst i Uddevalla
Umeå kommun, Arkivet på nätet
Umeå universitet (EMG), Västerbottens Länsherbarium
Utbildningscentret Iran, persiskt bibliotek i Göteborg
Waggeryds Museiförening, Waggeryds Museiförenings samlingar
Vilhelmina församling, Svenska Kyrkan, Fatmomakke-Levande Kyrkstad fas II
Vilhelmina kommun, ABM Södar Lappland
Vännäs kommun, Arkiv i Umeåregionen
Värmdö kommun, Gustavsberg - foton och föremål
Västerviks kommun, Visdom
Västerviks kommun, Dokumentation Västerviks kommun - tillgänglig för alla
Västerås stad, Kulturarvsdörren
Årjängs kommun, Fritid-Kultur, Dokumentation och digitalisering av foton, konstverk och idrottshistoriska samlingar
Älvdalen kommun, Hagströmsfestival

Header logo