Nationella minoriteters kultur

Beviljade bidrag, kr

Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Seminarium om samisk samtidsdokumentation, 15 000
Centrum för samisk forskning CeSam, Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv, del 2, 100 000
Internationell Musikförening Malmö , Romane Djila, romsk CD-produktion, 20 000
Judiska Centret i Lund, Judisk körsång på jiddisch, turné, 20 000
Resande romersk riksorganisation, Resandefolkets Snarsmon, kulturverksamhet, 160 000
Roma föreningen Svarta Safirer, Romska kulturdagar i Göteborg, 180 000
Romernas nationella presidium , Informationsprojekt, 40 000
Stockholms Judiska Filmfestival, Stockholms Judiska Filmfestival 2006, 40 000
Studieförbundet Vuxenskolan , Konferens om minoriteternas teatrar i Norden, 65 000
Sverigefinländarnas arkiv , Kulturmöten mellan finnar och svenskar, utställning, 70 000
Tjejango Lanca, Roma Terno drom, romsk barnkulturverksamhet, 20 000
Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) Sydsamisk Teater, Framtidens teater, 150 000

Samtliga sökande

ABF Övertorneå, Musik i Tornedalen
Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Seminarium om samisk samtidsdokumentation
Annelie Bojestig - Brassfabriken, Roms konser och bokproduktion
Centrum för samisk forskning CeSam, Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv, del 2
Fennoskandia, Nationella minoriteter i Fennoskandia, kulturverksamhet
Finska Klubben i Umeå - Uumajan Suomalainen Kerho, Sverigefinsk vecka i Umeå, uppföljning
Föreningen Norden, Unga röster i majoritet, seminarium
Föreningen Rallarfesten, Kultur och identitet i Kiruna, festivalvecka
Föreningen Rallarfesten, Nationella minoritetsdagar på Skansen
Internationell Musikförening Malmö, Romane Djila, romsk CD-produktion
Jessica Nettelbladt, Albumet - sökandet efter min samiska identitet, filmprojekt
Judiska Centret i Lund, Judisk körsång på jiddisch, turné
Juoksengi Byaförening, Polcirkelmarknad
Koncentrat-Konstcentrum i Kiruna, Samisk bildkonst fas 2
Koncentrat-Konstcentrum i Kiruna ek.för., Samisk bildkonst konsulent
Kulturklubben, Den ylande mjölnaren, musikteater på finska
Kvenlandsförbundet, Kostnadsersätning för möte med departementet
Landsarkivet i Härnösand, Min webb, översättning av arkivalier till samiska och mienkileli
Meja- byautveckling, Meän festivaali, kulturfestival
NKF Nordiska Konstförbundet Svenska sektionen, Centrum av världen är där jag är - utställning med samisk och grönländsk samtidskonst
Norden i Fokus, Kulturpolitik och minoriteter i Norden, seminarium
Pajala kommun, Att levandegöra ett minoritetsspråk i utdöende, skolprojekt
Resande romersk riksorganisation, Resandefolkets Snarsmon, kulturverksamhet
Roma föreningen Svarta Safirer, Romska kulturdagar i Göteborg
Romernas nationella presidium, Informationsprojekt
Sameslöjdstiftelsen Sámi DUodji, Barnens rajd, samiskt barnkulturprojekt
Sameslöjdstiftelsen Sámi DUodji, Rajden går, pedagogiskt utvecklingsprojekt
Stockholms Judiska Filmfestival, Stockholms Judiska Filmfestival 2006
Studieförbundet Vuxenskolan, Konferens om minoriteternas teatrar i Norden
Suomi teatteri-Teater Finland, Tusen år tillsammans, teaterprojekt
Sverigefinländarnas arkiv, Kulturmöten mellan finnar och svenskar, utställning
Tjejango Lanca, Roma Terno drom, romsk barnkulturverksamhet
Tärna Sameförening, Mikaelifirande
Umeå universitet, Kulturarv och tillhörighet i Sápmi, intervjuundersökning
Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) Sydsamisk Teater, Framtidens teater
Header logo