Nationella minoriteters litteratur

Fördelning av bidrag till nationella minoriteters litteratur

Beviljade bidrag, kr

Arjeplogs sameförening, Insamling av pitesamiske ord, 50 000
Barents Publisher/Sirillus AB, Gräns och gryning II - internationella litteraturdagar, 30 000
Edicom förlag, Tystnadens kakafoni, bokutgivning, 20 000
Finska Klubben i Umeå - Uumajan Suomalainen Kerho , Sverigefinnars historia i Umeå, 50 000
Föreningen Resande Folkets Riksorganisation , Bok på rommani, 20 000
Hillelförlaget, Förlagsstöd, 100 000
Korpilombolo Kultur Förening , European festival of the Night in Korpilombolo, 50 000
Marmedia, Marja Siekkinen , Rosa Arnold, barnbok, 30 000
Meän akateemi - Academia Tornedaliensis , Förlagsstöd, 100 000
Suonttavaara Lappby, Dokumentation av historia från Torneå lappmark, 50 000
Svenska Tornedalingars Riksförbund , Förlagsstöd, 50 000
Sverigefinska riksförbundet, Rötter och vingar - 50 år sverigefinsk historia, 75 000
Teurajärvi Intresseförening, Mormors katt på meänkieli, bokutgivning, 30 000
Tornedalens Musikklubb r.f., Musik på Meänkieli, CD-produktion, 30 000
Vadtejen Saemiej Sijte , Sydsamisk språkbadsverksamhet, 100 000

Samtliga sökande

Arjeplogs sameförening, Insamling av pitesamiske ord
Barents Publisher/Sirillus AB, Gräns och gryning II - internationella litteraturdagar
Edicom förlag, Tystnadens kakafoni, bokutgivning
Finska Klubben i Umeå - Uumajan Suomalainen Kerho, Sverigefinnars historia i Umeå
Föreningen Resande Folkets Riksorganisation, Bok på rommani
Hillelförlaget, Förlagsstöd
Jänkisjärvi Intresseförening, Skogarnas folk, berättelser från Tornedalen
Korpilombolo Kultur och Akademisk Förening, European festival of the Night in Korpilombolo
Lutherska Evangeliförening för finsktalande i Borås, Dokumentation av 50 års verksamhet i bokform
Marja Siekkinen, Rosa Arnold, barnbok
Meän akateemi - Academia Tornedaliensis, Förlagsstöd
Meän akateemi - Academia Tornedaliensis, Fågelboken/Lintukirja
Suonttavaara Lappby, Dokumentation av historia från Torneå lappmark
Svenska Tornedalingars Riksförbund, Förlagsstöd
Sverigefinska riksförbundet, Rötter och vingar - 50 år sverigefinsk historia
Teurajärvi Intresseförening, Mormors katt på meänkieli, bokutgivning
Tornedalens Musikklubb r.f., Musik på Meänkieli, CD-produktion
Tornedalsgillet, Meänkieli byar i Tornedalen, forskningsprojekt
Vadtejen Saemiej Sijte (VSS), Sydsamisk språkbadsverksamhet
Victoria Harnesk-Jojk & Samekultur, Världen ur samiskt perspektiv, bokprojekt
Läs mer:
Bidrag till nationella minoriteter, kultur
Header logo