Nationella minoriteters språk och kultur

Beviljade bidrag, kr

Ajtte, svenskt fjäll- och samemuseum, Recalling Ancestral Voices, inventering av samiska föremål, 120 000
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, Jojkarkivprojektet år 2 (3) , 120 000
Axevalla folkhögskola, Axevallasommar 2006, kulturvecka, 30 000
Finlandsinstitutet, Sverigefinska biblioteket 2006, 1 000 000
Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, verksamhet år 2006, 2 000 000
Judiska Församlingen i Stockholm, Judiska kulturprojekt 2006, 150 000
Judiska Museet i Stockholm, Uttåget ur Egypten, produktion av utställning, 100 000
Mångkultur i Sörmland, Erkänn mångfalden - reconoces la diversidad, konferens, 75 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret, kulturverksamhet 2006, 350 000
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, Romskt kulturcentrum, kulturverksamheten 2006, 500 000
Sámi Jienat, Samiska röster - Jojk i kör, skapande av körverk, 50 000
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, Kulturspridning, spridning av finska kulturprogram, 100 000
Studieförbundet Vuxenskolan, region Stockholm-Uppsala, Samspel, gränsöverskridande kulturmöten, 150 000
SWEBLUL, Liet-Lavlut International 2006, internationell minoritetssångtävling, 150 000
SWEBLUL, Informationsinsatser för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna, 100 000
Sällskapet för Jiddisch och Jiddischkultur i Sverige, Verksamhet år 2006, 200 000
Tornedalsteatern, Ansökan om bidrag för Teaterutveckling i meänkieliområdet, 2 000 000
V:a Härjedalens Guideförening, Lopme Naestie, sydsamiska kulturdagar, 50 000
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening, VÄSKY, Föreställningsverksamhet 2006, 75 000

Samtliga sökande

Ajtte, svenskt fjäll- och samemuseum, Recalling Ancestral Voices, inventering av samiska föremål
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, Jojkarkivprojektet år 2 (3)
Axevalla folkhögskola, Axevallasommar 2006, kulturvecka
Boska-föreningen för bevarande av samisk medicin och kultur, Barnens Boska, mångkulturell barnverksamhet
Finlandsinstitutet, Sverigefinska biblioteket 2006
Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, verksamhet år 2006
Judiska Centret i Lund, Judiska Centret i Lund
Judiska Församlingen i Stockholm, Judiska kulturprojekt 2006
Judiska Museet i Stockholm, Uttåget ur Egypten, produktion av utställning
Kunskapskällan, gymnasieskola, Samekulturen, kunskapsspridning
Munkegärdskolan, Samerna - vår urspungsbefolkning, studieresa
Mångkultur i Sörmland, Erkänn mångfalden - reconoces la diversidad, konferens
Piteå Sameförening, Från fjäll till kust, dokumentationsprojekt
Romaföreningen Svarta Safirer, Romska kulturdagar i Göteborg
Romani Tjej, Unga romers kultur, ungdomsprojekt
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret, kulturverksamhet 2006
Romska Kulturcentret i Malmö, National Roma Day Festivities, April 8th 2006
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, Romskt kulturcentrum, kulturverksamheten 2006
Sámi Jienat, Samiska röster - Jojk i kör, skapande av körverk
Sáminuorat, Folkrättens skydd för minoriteter, informationskampanj
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, Kulturspridning, spridning av finska kulturprogram
Studieförbundet Vuxenskolan, region Stockholm-Uppsala, Samspel, gränsöverskridande kulturmöten
SWEBLUL, Liet-Lavlut International 2006, internationell minoritetssångtävling
SWEBLUL, Informationsinsatser för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna
Svenska Klezmerföreningen, Jiddischland i Stockholm, kulturarrangemang
Sverigefinska Riksförbundet, Kulturskola för sverigefinska barn
Sång-akademi/ singing-akademy/ Arja Koivuniemi, Musikteaterprojekt för barn och ungdom
Sällskapet för Jiddisch och Jiddischkultur i Sverige, Verksamhet år 2006
Teatteri Kipinä, Minoriteternas framtid vilar på våra ungdomar, teaterprojekt
Tornedalsfinsk språk- och kulturstiftelse, Digitalisering av inspelningar på meänkieli
Tornedalsteatern, Ansökan om bidrag för Teaterutveckling i meänkieliområdet
Tärna Sameförening, Mikaelifirande
Umeå sameförening , Sámi Jienat - jojkkör från Sápmi, framträdande
Urkumusiikkia Meänmaassa / Orgelmusik i Polcirkeln, Orgelmusikfestival i Tornedalen 2006
V:a Härjedalens Guideförening, Lopme Naestie, sydsamiska kulturdagar
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening, VÄSKY, Föreställningsverksamhet 2006
Åarjelhsaemien Teatere Sydsamiska Teater, Framtidens teater, teater för barn och ungdom
Header logo