Ökad tillgänglighet till kulturlivet för funktionshindrade

Beviljade bidrag, kr

Folkoperan AB, Folkoperan - Den tillgängliga operan, 240 000
Föreningen Grunden Media, Människor som utmanar samhället/ -Ser ni det vi ser?, 230 000
Göteborgs stadsmuseum, ABC-bokresan: Pilotprojekt för förbättrad tillgänglighet, 120 000
Jämtlands läns museum, Tillgänglighet och bemötande, år 2, 350 000
Luleå folkbibliotek, Bokbussen för alla, 125 000
Moderna Dansteatern, Candoco Dance Company besöker Dansbiennalen 2006 och Moderna Dansteatern, 100 000
Nordisk kulturförbund för dövblindfödda/FSDB, Kultur för dövblindfödda, år 3/3, 110 000
Reaktor Sydost, Festival Spezial, för förståndshandikappade barn och unga i Bleking., 22 700
Regionbibliotek Stockholm, Talboken på väg till barn och unga, 500 750
Regionbibliotek Västra Götaland/CTI, ILLER-tidningen för unga synskadade, 350 000
Regionbiblioteket i Kalmar län, Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige, 125 000
Riksteatern, Öka medvetenhetan om tillgänglighetfrågorna och förbättra tillgängligheten inom scenkonstområdet, 500 000
Sensus studieförbund, Allt om döva, 430 000
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK, Pascal; på Tryck-inTryck-utTryck-avTryck, 400 000
Teater de Vill och DUNS, Pricis som alla andra, 150 000
Unga Rörelsehindrade Stockholm, Rollspels-Lajv för rörelsehindrade barn och ungdomar del 1/2, 70 000
Virserums Konsthall, Förstudie till projektet Vem är handikappad?, 125 000
Örebro Stadsbibliotek, Resursbibliotek för döva, 460 000


Samtliga sökande

ABF Södertörn, MO 12 Showgrupp, år 1/3
Arbetslivscentrum Kungälvs kommun, Integration genom kulturen
Enköpings Kulturförvaltning, Bokprat på nätet
Folkoperan AB, Folkoperan - Den tillgängliga operan
FUB, Östra Blekinge, Utveckling av tidningen Medi@Boom
Föreningen Grunden Media, Människor som utmanar samhället/ -Ser ni det vi ser?
Förverkligande av drömmar, Flickan som trodde på drömmar
Gotlands länsbibliotek, Mobilt IT- café
Grafikens Hus, Mot alla odds
Göteborgs stadsmuseum, ABC-bokresan: Pilotprojekt för förbättrad tillgänglighet
Jämtlands läns museum, Tillgänglighet och bemötande, år 2
Kalmar läns museum, Hur är det nu? Hur var det då? Tid och tanke
Kulturföreningen Ormen, Handikappanpassningar i föreningens Teaterlada
Kvarngymnasiet, För öppen ridå - en scen för alla
Landstinget i Jönköpings län, Stärkande Kultur/delprojekt Spela Med
Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Medeltida dräkt
Luleå folkbibliotek, Bokbussen för alla
Malmö Kulturkompani/Blå Hästen, Möjligheternas Manege
Moderna Dansteatern, Candoco Dance Company besöker Dansbiennalen 2006 och Moderna Dansteatern
Mölndals kommun, Soundbeam
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Ge inte upp ett NHR-projekt tillsammans med Teater Kattma
Nordisk kulturförbund för dövblindfödda/FSDB, Kultur för dövblindfödda, år 3/3
Nykelteatern, Nyköpings kommun, Kultur utan hinder
Pantomimteatern, Mimprojekt för Kristinaskolan i Härnösand
Reaktor Sydost, Festival Spezial, för förståndshandikappade barn och unga i Bleking.
Regionbibliotek Stockholm, Talboken på väg till barn och unga
Regionbibliotek Västra Götaland/CTI, ILLER-tidningen för unga synskadade
Regionbiblioteket i Kalmar län, Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige
Riksteatern, Öka medvetenhetan om tillgänglighetfrågorna och förbättra tillgängligheten inom scenkonstområdet
Sensus studieförbund, Allt om döva
Stiftelsen Activa, Attitydskolan
Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs museum, Installation av hiss för funktionshindrade
Stockholms Kulturförvaltning, Hylla för alla
Studiefrämjandet norra Dalarna, Inkluderingsprojekt - Kultur i Dalarna, år 1
Sunds Folkhögskola, Studieresa till Eritrea, besök på dövskola
Svenska very Special Arts, Rampljus
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK, Pascal; på Tryck-inTryck-utTryck-avTryck
Sökande, Projekt/ändamål
Söråkers Folkets Hus, Digitalt Hus - ökad tillgänglighet
Teater de Vill och DUNS, Pricis som alla andra
Unga Rörelsehindrade Stockholm, Rollspels-Lajv för rörelsehindrade barn och ungdomar del 1/2
Virserums Konsthall, Förstudie till projektet Vem är handikappad?
Västra Götalandsregionen, konst- och kulturutveckling, Vem får vara konstnär, delprojekt i Dansbienal 2006
Ållebergsgymnasiet, Musikupplevelser för barn med autism
Örebro Stadsbibliotek, Resursbibliotek för döva
Örkelljunga utbildningscentrum, Projektet Delaktighet

Header logo