Organisationer inom bild- och formområdet

Beviljat belopp, kr

Folkrörelsernas Konstfrämjande 3 225 000 (varav 225 000 kr är projektbidrag)
Föreningen Handarbetets Vänner 550 000
Grafiska Sällskapet 425 000
Stiftelsen Gerlesborgsskolan 500 000
Svenskt Barnbildarkiv 390 000
Sveriges Konstföreningar 3 025 000 (varav 275 000 kr är projektbidrag)

Samtliga sökande

Digitala Bildverkstan i Norrbotten
Folkrörelsernas Konstfrämjande
Föreningen Handarbetets Vänner
Grafiska Sällskapet
Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Svenskt Barnbildarkiv
Sveriges Konstföreningar

Header logo