Samverkan med tonsättare

Beviljade bidrag, kr

Cirkus Cirkör, Savannah Agger, 135 000
Folkteatern i Göteborg ek. för., Per Umaerus / Henrik Wallgren, 100 000
Folkteatern i Göteborg ek. för., Lars-Erik Brossner, 23 000
Gävle Symfoniorkester, Tobias Broström, 79 000
Göteborgs Operan AB, Daniel Börtz, 140 000
Malmö Symfoniorkester, Victoria Borosova Ollas, 100 000
Musica Vitae (Musik i Syd), Staffan Mossenmark, 55 000
Musik Gävleborg, Ylva Q Arkvik, 45 000
Musik i Syd, TonSatt S D Sandström, Reine Jönsson, Cath Palmér, 300 000
Nordiska Kammarorkestern, Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall. Bo Hulphers, 70 000
Smålands Musik och Teater, Jesper Nordin, 70 000
Smålands Musik och Teater, Anders Jormin , 70 000
Stiftelsen Musik i Dalarna, Musiksamverkan 2006. Britta Byström, 40 000
Stiftelsen Musik i Uppsala, Lennart Simonsson, 40 000
Stiftelsen Musik i Uppsala, Fredrik Högberg, 67 000
Stiftelsen Musik i Väst, Residensmodell, 140 000
Stiftelsen Musik i Väst, Monica Dominique, 150 000
Sörmlands Musik & Teater, Sherlock JR - en filmkonsert; Matti Bye, 80 000
Sörmlands Musik & Teater, MUSIK - det är bara att komponera. Helle Solberg, 80 000
Vara Konserthus, Catharina Backman / Paula af Malmborg Ward, 120 000
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta, Örjan Högberg och Jonas Lindgren, 200 000
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta, Albert Schnelzer, 56 000
Östgöta Blåsarsymfoniker, Davis Swärd, 80 000


Samtliga sökande

Cirkus Cirkör, Savannah Agger
Folkteatern i Göteborg ek. för., Per Umaerus / Henrik Wallgren
Folkteatern i Göteborg ek. för., Lars-Erik Brossner
Gävle Symfoniorkester, Tobias Broström
Göteborgs Operan AB, Daniel Börtz
Göteborgs Operan AB, Nature - nurture
Malmö Symfoniorkester, Victoria Borosova Ollas
Musica Vitae (Musik i Syd), Staffan Mossenmark
Musik Gävleborg, Ylva Q Arkvik
Musik i Syd, TonSatt S D Sandström, Reine Jönsson, Cath Palmér
Musik i Västernorrland, Hans Kennemark*
Nordiska Kammarorkestern, Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall. Bo Hulphers
Nordiska Kammarorkestern, Christian Lindberg
Smålands Musik och Teater, Jesper Nordin
Smålands Musik och Teater, Anders Jormin
Smålands Musik och Teater, Johan Hammerth/Text Niklas Rådström
Stiftelsen Musik i Dalarna, Nils Lindberg
Stiftelsen Musik i Dalarna, Musiksamverkan 2006. Britta Byström
Stiftelsen Musik i Uppsala, Lennart Simonsson
Stiftelsen Musik i Uppsala, Fredrik Högberg
Stiftelsen Musik i Väst, Residensmodell
Stiftelsen Musik i Väst, Monica Dominique
Sörmlands Musik & Teater, Sherlock JR - en filmkonsert; Matti Bye
Sörmlands Musik & Teater, MUSIK - det är bara att komponera. Helle Solberg
Sörmlands Musik & Teater, Till Ingemansland. Thomas Lindahl
Vara Konserthus, Catharina Backman / Paula af Malmborg Ward
Västerbottensteatern AB, En midsommarnattsdröm - Ulf Dageby
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta, Albert Schnelzer
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta, Örjan Högberg och Jonas Lindgren
Östgöta Blåsarsymfoniker, Davis Swärd

Header logo