Utvecklingsbidrag för regional biblioteksverksamhet

Beviljade bidrag, kr

Bibliotek Gävleborg, Trolla med knän, 75 000
Länsbibliotek Dalarna, Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län år 2, 75 000
Länsbibliotek Jönköping, 2020 Mars Express, andra steget, 200 000
Länsbibliotek Skåne, Ordbron2-flerspråkiga Fråga biblioteket, 100 000
Länsbibliotek Skåne, Bibliotekens betydelse på gränsen mellan samhällets innanförskap och utanförskap, 100 000
Länsbibliotek Skåne, Folkbiblioteken och folkhälsan, 100 000
Länsbibliotek Skåne, MUSA - metodutvecklingskurs för bibliotekarier 2005-2008. Omgång 3, 100 000
Länsbibliotek Sydost, Lärsamverkan i Sydost, 125 000
Länsbibliotek Sydost, Demoteket - biblioteket en magnet för unga, 200 000
Länsbibliotek Sydost, ABM i Blekinge, 225 000
Länsbiblioteken i det Mellansvenska Lånecentralsomr., LIM-IT Utveckla lokalt anpassade hybridbibliotek för folkbibliotek i Mellansverige (LIM), år 3, 650 000
Länsbiblioteket i Värmland, Brukarbehov och bokutlåning, 100 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, V8 biblioteken i Västerbotten, 100 000
Regionbibliotek Halland, Vi ses i morron! Biblioteket som mötesplats också år 2012, 100 000
Regionbibliotek Stockholm, DOFF - På barns och ungdomars villkor III, 180 000
Regionbibliotek Västra Götaland, Boktipsdatabas för folkbibliotek, 300 000
Umeå kommun, Umeå lånecentral och Sveriges depåbibliotek, Lånecentraler i samverkan (LiS) utvecklar referensbiblioteket.se, år 2, 200 000
Header logo