Utvecklingsbidrag teater-, dans- och musikinstitutioner

Beviljade bidrag, kr


AB Helsingborgs stadsteater, För platsspecifik scenkonst och amatörsamverkan, 300 000
Backa Teater/Göteborgs Stadsteater, Barnteaterakademi på Backa Teater, 250 000
Botnia Musik NorrlandsOperan, Mosaik - musikprojekt för unga i Västerbotten, 100 000
Dalateatern, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Spjutspets Mångkultur/Borlängeprojektet, 640 000
Folkteatern i Gävleborg, Folkteatern i Världen - Världen i Folkteatern, 300 000
Gotlands kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen, VITC-projekt Harmonisera Gotland!, 200 000
Jämtlands läns teater, Från vision till verklighet, 100 000
Kalmar Läns Musikstiftelse, Folkmusik i en mångkulturell värld , 200 000
Landstinget Dalarna, Musiksamverkan Dalarna 2003-2006, 600 000
Landstinget Sörmland, Storbandssatsning i Sörmland, 200 000
Landstinget Västernorrland, Quartet in Residence, 100 000
Länsteatern i Örebro, Berättelsens teater (arbetsnamn för projektet), 175 000
Länsteatern på Gotland, Dansverksamhet på Gotland, 500 000
Musik Gävleborg, Ventil _ scen för samtida dans, 150 000
Musik Gävleborg, Mångkulturella nätverk i Gävleborg-Dalarna, 100 000
Musik i Blekinge, Girls night out, del 2, 350 000
Musik i Syd m fl inst, TonSatt, 300 000
Musik i Västernorrland, Hans Kennemark. Samverkan med körer, 100 000
Nordiska Kammarorkestern, Vänskola, 100 000
Norrbottens Kammarorkester / Norrbottens läns landsting, Ny ensemble. Norrbottens Kammarorkester och Piteå Kammaropera, 2 000 000
Smålands Musik och Teater, Vad viskar väggen, 100 000
Stiftelsen musik i Örebro län, RAYOK _ samtida musikteater med Opera på Skäret , 50 000
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Arrangörsutveckling LTS, 2 700 000
Sörmlands Musik & Teater, Text Direkt, 200 000
Teater Halland, Donna dell'arte, första året, 100 000
Teater Västernorrland, Det nationella dramaturgiatet, 400 000
Teater Västmanland, Mångkulturprojekt _ "Ny publik nya möjligheter", 100 000
Teater Västmanland, "Sigurdprojektet" _ Pedagogiskt utvecklingsprojekt för barn- och ungdomsteater, 500 000
Västerbottenmusiken AB, Musik i Norr, 120 000
Västerbottensteatern AB, En midsommarnattsdröm, 225 000
Västra Götalandsregionen, Stadskoreograf i Vara , 300 000
Västra Götalandsregionen, Kulturcentrum på hjul, KulturUngdom (år 1 ansökan från Musik i Väst), 100 000
Västra Götalandsregionen, 50/50 - ett krafttag för att nå jämvikt mellan könen på musikscenen, kULTURUNGDOM, 200 000
Västra Götalandsregionen, OPEN - Open Field, 450 000
Västra Götalandsregionen, Silosång, en opera om strävan, glädje och drivkrafter bland dagens bönder Musik i Väst, 125 000
Västsvenska Teater och Dans AB, Genusperspektiv i den konstnärliga processen, 300 000
Östgötateatern, Den unga kvinnans situation i Europa, 140 000

Samtliga sökande

AB Helsingborgs stadsteater, För platsspecifik scenkonst och amatörsamverkan
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Utvandrarna (riktat publikarbete)
Backa Teater/Göteborgs Stadsteater, Barnteaterakademi på Backa Teater
Borås Stadsteater, FFOBI - En glokal revy
Byteatern Kalmar Läns Teater, Buss till Sverigelandet
Cirkus Cirkör, Momo Kampen om Tiden
Dalateatern, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Spjutspets Mångkultur/Borlängeprojektet
Estrad Norr, Polska så klart --- FETT!
Folkteatern i Gävleborg, Folkteatern i Världen - Världen i Folkteatern
Folkteatern i Göteborg ek. för., Demokrat. Nordiskt samarbete
Forum Nutidsplats för kultur, Ansökan om utvecklingsbidrag 2006: Återväxt
Gotlands kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen, VITC-projekt Harmonisera Gotland!
Gotlands kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen, Utvecklad regional musikverksamhet
Göteborgs Operan AB, Kung Baklänges
Göteborgs Stadsteater AB, Hur gestaltar vi kön - framtidens scenkonst
Göteborgs Stadsteater AB, Mångkulturfestival
Jämtlands läns teater, Från vision till verklighet
Kalmar Läns Musikstiftelse, Folkmusik i en mångkulturell värld
Landstinget Dalarna, Musiksamverkan Dalarna 2003-2006
Landstinget Sörmland, Storbandssatsning i Sörmland
Landstinget Västernorrland, Quartet in Residence
Länsteatern i Örebro, Berättelsens teater (arbetsnamn för projektet)
Länsteatern på Gotland, Dansverksamhet på Gotland
Malmö Symfoniorkester, 3:e generationen , ett IT-projekt
Musik Gävleborg, Ventil - scen för samtida dans
Musik Gävleborg, Mångkulturella nätverk i Gävleborg-Dalarna
Musik i Blekinge, Girls night out, del 2
Musik i Gävleborg (Uppland, Västmanland), Ungdomssymfonikerna
Musik i Syd, Nya Unga Toner (arbetstitel)
Musik i Syd m fl inst, TonSatt
Musik i Västernorrland, Hans Kennemark. Samverkan med körer
Musik i Västernorrland, i Arrangörsprojekt
Musik NorrlandsOperan, Mosaik - musikprojekt för unga i Västerbotten
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, Vänskola
Norrbottens Kammarorkester /Norrbottens läns landsting, Ny ensemble. Norrbottens Kammarorkester och Piteå Kammaropera
Pulzinn AB, Östersunds danscentrum
Regionförbundet Östsam, EWO Electric Wind Orchestra
Smålands Musik och Teater, Vad viskar väggen
Smålands Musik och Teater, Animerad film,lek, allvar och förståelse- Integrationsprojekt 2006
Stiftelsen Musik i Dalarna, Utveckling av arrangörsnätverk
Stiftelsen musik i Örebro län, RAYOK - samtida musikteater med Opera på Skäret
Stiftelsen Norrbottensteatern, Teater Scratch och Norrbottensteatern
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Arrangörsutveckling LTS
Sörmlands Musik & Teater, Turkiskt danshus
Sörmlands Musik & Teater, Gymnasiesatsning under mångkulturåret
Sörmlands Musik & Teater, Text Direkt
Teater Halland, Donna dell'arte, första året
Teater Västernorrland, Det nationella dramaturgiatet
Teater Västmanland, Mångkulturprojekt - "Ny publik nya möjligheter"
Teater Västmanland, "Sigurdprojektet" - Pedagogiskt utvecklingsprojekt för barn- och ungdomsteater
Västerbottenmusiken AB, Musik i Norr
Västerbottensteatern AB, En midsommarnattsdröm
Västra Götalandsregionen, Stadskoreograf i Vara
Västra Götalandsregionen, Kulturcentrum på hjul, KulturUngdom
Västra Götalandsregionen, 50/50 - ett krafttag för att nå jämvikt mellan könen på musikscenen, kULTURUNGDOM
Västra Götalandsregionen, OPEN - Open Field
Västra Götalandsregionen, Silosång, en opera om strävan, glädje och drivkrafter bland dagens bönder Musik i Väst
Västra Götalandsregionen, Kulturstafett Musik i Väst
Västsvenska Teater och Dans AB, Genusperspektiv i den konstnärliga processen
Östgötateatern, Den unga kvinnans situation i Europa

Header logo