Access

Accessprojektet, andra sökomgången

Beviljade bidrag, kr


Finlandsinstitutet, Sverigefinska biblioteket och biblioteksnätverk för finskspråkiga media, 200 000
GöteborgsOperan, Identifiering och arkivering av Stora Teaterns föreställningar, 300 000
Museiföreningen S/S Orions vänner, Projekt S/S Orion Restaurering av Kungliga Lotsverkets ångfartyg S/S Orion, 300 000
Svenska Filminstitutet, Genomgång av filmdepositioner, 210 000

Samtliga sökande


Burlövs kommun, Kulturenheten, SKÅNE
Finlandsinstitutet, STOCKHOLM
Finspångs Kommun, ÖSTERGÖTLAND
Föreningen för Tidig Musik, STOCKHOLM
Föreningen Företagens arkiv i Sörmland, SÖDERMANLAND
GöteborgsOperan, VÄSTRA GÖTALAND
Härjedalens kulturnämnd, JÄMTLAND
Kungliga Dramatiska Teatern, STOCKHOLM
Lava Kulturhuset, STOCKHOLM
Lerums Byggnadshytta, DALARNA
Motala kommun, ÖSTERGÖTLAND
Museiföreningen S/S Orions vänner, STOCKHOLM
Piteå Kommun, NORRBOTTEN
Stiftelsen Dansmuseifonden Dansmuseet, STOCKHOLM
Stiftelsen Hälsinglands museum, GÄVLEBORG
Stockholms nation i Uppsala, UPPSALA
Svenska Folkdansringen, STOCKHOLM
Tjörns Kommunbibliotek, VÄSTRA GÖTALAND

Header logo